Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft versneld de app HiX Mobile voor verpleegkundigen ingezet op de corona-afdelingen. Na de eerste positieve ervaringen in februari besloot het ziekenhuis niet te wachten op de geplande livegang verderop in het jaar, maar direct verder te gaan met de uitrol van de app. HiX Mobile stelt verpleegkundigen in staat om het activiteitenplan van patiënten in te zien en direct de bijbehorende acties en handelingen, zoals metingen, uit te voeren en te registreren. 


App praktischer op corona-afdeling

Door de uitbraak van het coronavirus nam de vraag naar mobiel werken vanaf half maart sterk toe. Voor de zorg op de corona-afdeling, met vele isolatiekamers, bleek de computer on wheels (COW) praktisch gezien niet de ideale oplossing. Daarop besloot het CWZ om HiX Mobile voor alle verpleegkundigen op de vier corona-afdelingen beschikbaar te stellen.

Snel inzage en bellen

Anita Scholten, Chief Nursing Information Offficer (CNIO) van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: "Met HiX Mobile voor verpleegkundigen is een toepassing beschikbaar gekomen om snel inzage te krijgen in de uit te voeren verpleegkundige activiteiten en kan bijvoorbeeld snel en eenvoudig gebeld worden met de relaties van de patiënt indien noodzakelijk. Heel fijn!"

Volgende stap: app voor specialisten

Het ziekenhuis in Nijmegen richt zich nu op de uitrol van HiX Mobile voor specialisten. Deze app voorziet specialisten van directe toegang tot het EPD op plaatsen waar zij even geen pc, laptop of tablet voorhanden hebben. Door HiX Mobile kunnen zij, bijvoorbeeld bij vragen van collega's, direct het EPD inzien. Daarnaast biedt de app functionaliteiten om aan het bed van de patiënt medicatie voor te schrijven en orders uit te zetten voor zichzelf. Bovendien kan de arts via de app verrichtingen registreren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van mobiel werken met HiX? Neem dan contact op met uw accountmanager of stuur ons een mail via communicatie@chipsoft.nl