Tijdelijke toestemming patiënt maakt werk voor artsen stuk efficiënter


De Corona opt-in is per vandaag beschikbaar in HiX. Hiermee is HiX het eerste huisartseninformatiesysteem (HIS) dat erin voorziet om voor gegevensuitwisseling tussen huisartsenpraktijken, huisartsenposten en de Spoedeisende hulp (SEH) een tijdelijke toestemming te registreren bij coronapatiënten die hun voorkeur voor wel/geen gegevensuitwisseling nog niet kenbaar hebben gemaakt. 


Op verzoek van VZVZ

Op verzoek van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is een noodvoorziening ingericht in HiX voor de huisartsenzorg  zodat de belangrijkste huisartsinformatie tijdelijk is te raadplegen door een Corona opt-in. Dit om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten. 

Tijdelijke Opt-in

Huisartsenposten kunnen gewoonlijk alleen belangrijke informatie zoals allergieën en medicatie raadplegen als de patiënt daar (vooraf) expliciet toestemming voor heeft gegeven. Met de tijdelijke Opt-in maatregel, die alleen geldt ten tijde van de coronacrisis, hoeft dit niet. Ook wordt in deze periode het patiëntendossier met daarin de laatste consulten, door de HAP/SEH opgehaald, zodat bijvoorbeeld direct inzichtelijk is dat de patiënt zich met koortsklachten bij de huisartsenpraktijk heeft gemeld. Hierdoor kunnen artsen sneller werken, omdat niet alle gegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen.

In overleg met Autoriteit Persoonsgegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt met deze maatregel in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Openbaar Ministerie (OM) tegemoet aan het verzoek van de huisartsen, de eerste hulp artsen en de Patiëntenfederatie een oplossing te vinden voor het vollopen van de huisartsenposten en de SEH’s.

Keuze van patiënt blijft gerespecteerd

Ruim acht miljoen Nederlanders die geen voorkeur hebben aangegeven worden nu geregistreerd als ‘corona-opt in’. Dit betekent dat de belangrijke huisartsinformatie beschikbaar wordt gesteld. De keuze van de patiënt blijft hierbij gerespecteerd. Mensen die dit niet willen, kunnen dit aangeven bij de huisarts of via www.volgjezorg.nl (opt-out). De huisartsenpost vraagt bovendien zelf bij raadpleging van de gegevens mondeling toestemming aan de patiënt, zolang de patiënt in staat is zijn wil te uiten. Zonder toestemming mag de huisartsenpost het dossier niet inzien.

Veilig en verantwoord

Huisartsenorganisaties, Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de AP, IGJ en het OM kijken mee of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.