Nu veel zorginstellingen aansluiten op Zorgplatform en het Transmuraal Portaal, pakken ze direct door met het uitvragen van toestemming aan de patiënt om gegevens te mogen delen met collega-zorginstellingen. Een enorme klus, waar Albert Schweitzer ziekenhuis een van de koplopers mee is. KNO-arts en CMIO Mark Friebel vertelt over de aanpak van het ziekenhuis dat 'Zorg van waarde' als motto heeft. Ook gaat hij dieper in op het belang van gegevensuitwisseling en heeft hij een belangrijke tip voor andere zorginstellingen.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

Los van de coronacrisis wilde ons bestuur al 'zorg van waarde' leveren. Dat is ons motto, waarmee we op duurzame wijze proberen zorg te leveren tegen zo laag mogelijke kosten. We waren bijvoorbeeld al begonnen de mailgegevens van patiënten op orde te brengen om ons papierverbruik en de portokosten te reduceren. Toen de electieve zorg volledig stil kwam te liggen door de coronazorg, hebben onze polimedewerkers ongeveer 23.000 patiënten gebeld van wie de emailadressen en/of de mobiele telefoonnummers ontbraken. Zij hebben deze mensen meteen gevraagd of de gegevens over hun huisarts en apotheek nog kloppen en dit moment aangegrepen om de toestemming voor gegevensuitwisseling uit te vragen. Die kunnen zij eenvoudig via ons EPD HiX registreren.  

Waarom is dat juist nu zo belangrijk?

Je ziet nu dat het door een plotselinge zorgvraag ineens noodzakelijk kan zijn dat zorginstellingen patiënten naar elkaar verplaatsen. Daarbij is het heel belangrijk dat iedere nieuwe zorgverlener beschikt over actuele gegevens. Als zorg moeten we nu het momentum pakken voor het realiseren van een landelijk dekkend netwerk en duurzame samenwerkingen. Albert Schweitzer ziekenhuis wil hiervoor graag Zorgplatform in combinatie met het Transmuraal Portaal in HiX gebruiken. Daarvoor is de patiënttoestemming essentieel.

Hoe is de respons van de patiënten? Geven zij in groten getale toestemming?

Ja, zeker. Maar liefst 97% van de mensen die wij benaderd hebben gaf toestemming en slechts 3% niet. Dat hoge percentage komt wellicht omdat we de mensen op een kritiek moment – op de piek van de crisis – ernaar gevraagd hebben. Op zo'n moment is iedereen doordrongen van de noodzaak, bijvoorbeeld voor het geval ze zelf opgenomen worden of overgeplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis.

U bent erg bevlogen als het gaat over het uitwisselen van gegevens. Waar komt dat vandaan?

Ik ben heel enthousiast over een aantal oplossingen, waaronder dus Zorgplatform en het Transmuraal Portaal. Dat komt voort uit mijn drive als CMIO om naast data, ehealth ook transmurale gegevensuitwisseling te willen verbeteren en zo als ziekenhuis en zorgverlener goed overzicht te hebben van de patiënt.

Terug naar die belronde van 23.000 personen: zou u andere ziekenhuizen aanraden om dit op dezelfde wijze te doen?

Dat is lastig om te zeggen. Ik zou ze wel willen adviseren om nú achter de toestemming van hun patiënt aan te gaan. Nu is het momentum. Belangrijk is dat ziekenhuizen hun patiënten laten voelen hoe essentieel het is dat er informatie uitgewisseld wordt. Iedereen kan iets overkomen waardoor ze in een andere zorginstelling terechtkomen. Dat heeft corona ons nu wel geleerd. Doordat het zo actueel is, hechten patiënten nu veel meer belang aan die boodschap.

Ook nu het aantal patiënten met COVID-19 iets lijkt af te vlakken?

Ja natuurlijk, want het gaat niet alleen om coronazorg. Het betreft uitwisseling voor alle disciplines. Ik probeer intern ook steeds op die urgentie te blijven hameren. We staan nu nog midden in de crisis, hebben gelukkig de eerste piek doorstaan en zijn als ziekenhuis niet overspoeld, maar we hebben wél de gehele electieve zorg moeten platleggen. Als er nu wéér een piek zou komen, moeten we er maximaal op voorbereid zijn dat we intensief met andere zorginstellingen kunnen samenwerken en dat de electieve zorg zoveel mogelijk kan blijven doorgaan. Daar hebben we de toestemming van de patiënt hard bij nodig.