Hoe biedt ChipSoft ondersteuning bij VIPP 5? Wat zijn de uitgangspunten bij die ondersteuning? En is versnelde deelname mogelijk? Op deze en andere vragen gaven Manager Research & Development Remko Nienhuis en Specialist Gegevensuitwisseling Nella van Rhijn van ChipSoft uitgebreid antwoord tijdens het VIPP 5-webinar van ChipSoft.


Omdat er rondom deze subsidieregeling nog onduidelijkheid bestaat en fysieke bijeenkomsten vanwege het coronavirus geen doorgang kunnen vinden, praatten Nienhuis en Van Rhijn de deelnemers bij over de visie van ChipSoft op VIPP5 en de ondersteuning die zorginstellingen van ons ontvangen.

Waar VIPP 1 en 2 zich vooral richtten op de uitwisseling tussen patiënt en professional, richt VIPP 5 zich op gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen onderling.  Daarbij is eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik van informatie het uitgangspunt. Ook legt VIPP 5 de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Zorgplatform als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA)

Na een korte uiteenzetting van de algemene voorwaarden om voor VIPP 5 te kunnen inschrijven, namen Nienhuis en Van Rhijn de verschillende modules onder de loep. Daarbij wezen ze per module op de aandachtsgebieden en de geboden oplossing. Zo ligt er voor module 1 onder meer een uitdaging om PGO's via internet te verbinden aan het EPD en de 5% adoptie te behalen die in de regeling is opgenomen. Tijdens het webinar werd duidelijk dat Zorgplatform in dit vraagstuk kan optreden als MedMij-DVZA en uitwisselingssysteem.

Handboek en matrix als uitgangspunt

Voor de invulling van module 2, dat als doel heeft om ingevulde vragenlijst en resultaten van eHealth-toepassingen beschikbaar te stellen aan PGO's, gaat ChipSoft uit van de Staatscourant, het handboek en de beoordelingsmatrix. Over module 2 heerst echter verwarring ten aanzien van subdoel 1. De regeling stelt dat ingevulde vragenlijsten aan het PGO beschikbaar worden gesteld, terwijl veel andere publicaties stellen dat vragenlijsten in het PGO worden ingevuld. ChipSoft gaat ook in dit geval uit van de in de Staatscourant gepubliceerde regeling: vragenlijsten kunnen door de patiënt worden ingevuld en opgenomen in het EPD, waarna ze aan het PGO beschikbaar kunnen worden gesteld. Zorgplatform vormt hierbij een belangrijke schakel in de rol van MedMij-DVZA en API voor eHealth-toepassingen. De DVZA wordt ingezet om resultaten uit vragenlijsten en ehealth naar PGO te krijgen. Het online zorgportaal fungeert voor deze module als platform voor digitale vragenlijsten en eHealth-toepassingen.  

Verantwoordelijkheid

Module 3 van VIPP 5 is gericht op het verzenden en ontvangen van de BGZ, correspondentie en verslagen, hergebruik van tenminste zes secties uit de BGZ (waarvan 3 verplicht), demografische gegevens van de patiënt en informatie over contactpersonen en zorgverleners. Tijdens het webinar gaven Nienhuis en Van Rhijn de zorginstellingen mee dat het belangrijk is dat ze zich goed realiseren welke verantwoordelijkheid zij hiermee krijgen.

Van Rhijn: "Een zorgverlener is aansprakelijk voor de inhoud van het medisch dossier. Overname van data betekent dat deze onderdeel gemaakt worden van de eigen dossiervoering. Een zorgverlener dient tenminste deze data te controleren bij zijn patiënt. Overname van bijvoorbeeld demografische gegevens vraagt een controle hierop door de zorgverlener. Ze worden automatisch opgehaald uit de gemeentelijke basisadministratie via SBV-Z. Contactpersonen en zorgverleners worden door de patiënt zelf bijgehouden via het portaal. Dit vraat dus altijd om een check en zorgt voor een niet werkbare situatie en tevens een verantwoordelijkheid die met betrekking tot deze secties niet bij de zorgverlener of zorginstelling zou moeten liggen."

Inschrijven

Zorginstellingen hebben tot 31-10-2020 om in te schrijven. Daarbij zijn modules 1 en 3 verplicht, waarbij de eerstgenoemde module 30-09-2022 behaald dient te zijn en modules 2 en 3 op 30-06-2023. Halen zij die datum niet, dan hebben zij geen recht op het subsidiebedrag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ondersteuning van ChipSoft bij de VIPP 5-subsidieregeling? Neem dan contact met ons op via communicatie@chipsoft.nl