"Benut centrale pekken om toestemming uit te vragen"

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vraagt, net als Albert Schweitzer ziekenhuis, in hoog tempo bij patiënten hun toestemming voor gegevensuitwisseling op. De teller loopt elke dag verder op en groeit naar het doel om bij de gehele patiëntenpopulatie toestemming geregistreerd te hebben. "De toestemming is een belangrijke randvoorwaarde voor optimale gegevensuitwisseling", stelt Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van het Zuid-Hollandse ziekenhuis.


Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis biedt hoogstaande medisch specialistische basiszorg en werkt voor complexe en topspecialistische zorg samen met Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. "Voor het verder versterken van deze en andere samenwerkingen met bijvoorbeeld huisartsen en het kunnen bieden van de beste patiëntenzorg, is toestemmingsregistratie voor gegevensuitwisseling van grote waarde" stelt Koos Moerland.

"Bij ongeplande zorg en spoedsituaties kunnen zorgverleners de patiënt niet altijd om toestemming vragen. Daarom hebben wij er als ziekenhuis voor gekozen om onze patiëntenpopulatie proactief te benaderen voor de toestemmingsregistratie en te integreren in het poliproces. Vóór de coronaperiode zetten we in de regio Zuid Holland al in op de uitrol van Zorgplatform. Het uitwisselen van gegevens van patiënten tussen zorgverleners maakt de zorg voor patiënten beter, goedkoper en sneller."

Standaard toestemmingsvraag

Met een generieke toestemmingsvraag vraagt het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis patiënten om toestemming voor gegevensuitwisseling. Die vraag wordt op verschillende momenten en plekken aan patiënten voorgelegd. Eric Koppelaar, projectleider Informatiemanagement: "We vragen de toestemming zowel fysiek als digitaal uit, via het online portaal en aanmeldzuilen, maar ook bij de inschrijfbalie en de spoedeisende hulp. Eigenlijk op alle plekken waar wij de patiënt voor het eerst zien. Op die momenten vragen we de patiënten naar hun adres-, apotheek- en huisartsgegevens en nu dus ook of we in het kader van hun behandeling ook informatie mogen delen met zorgpartners."

Patiënttoestemming vanzelfsprekend

Afgelopen periode was het Zuid-Hollandse ziekenhuis zeer actief met de uitvraag, met als ambitie om de volledige patiëntenpopulatie hiervoor te benaderen. "Voor veel patiënten is het antwoord op de vraag vanzelfsprekend. Iedere patiënt wil tenslotte de beste zorg." De huidige zorgen rondom het coronavirus hebben volgens de projectleider niet geleid tot een groter gevoel van urgentie. "Voor de uitbraak gaven patiënten namelijk óók al hun toestemming", aldus Koppelaar.

Toestemmingen als randvoorwaarde

Volgens orthopeed en lid van het stafbestuur Jarno van de Breevaart Bravenboer is gegevensuitwisseling een basisvoorwaarde om goede zorg te kunnen leveren. "De zorg gaat steeds meer toe naar netwerkzorg, met meerdere partijen om de patiënt heen. Voor het verlenen van zorg aan één patiënt in meerdere ziekenhuizen is het van cruciaal belang voor de patiëntveiligheid dat wij over de juiste en meest up-to-date gegevens beschikken."

Tips voor zorginstellingen

Eric Koppelaar geeft een aantal goed uitvoerbare tips voor zorginstellingen die een kickstart willen geven aan de toestemmingsregistratie. "Begin bij het begin. Neem de toestemmingsvraag op in het poliproces en vraag daar waar het kan de toestemmingsvraag uit. Benut daarbij de centrale plekken waar de patiënt komt. Daar behaal je de grootste en snelste resultaten. Ook zetten wij ons patiëntenportaal in, waarin de patiënt zelf de toestemmingsvraag kan beantwoorden. We zijn ontzettend trots op het hoge percentage toestemmingen."