Spoedeisende hulpafdelingen kunnen tijdens de Coronacrisis tijdelijk informatie van patiënten opvragen uit het huisartsdossier. Hierdoor kunnen patiënten met een coronaverdenking sneller en adequaat worden geholpen. BovenIJ ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat deze nieuwe mogelijkheid in gebruik heeft genomen. Inmiddels wordt de oplossing ook in twaalf andere ziekenhuizen uitgerold.


Vanwege de nieuwe stroom van coronapatiënten naar diverse spoedeisende hulpafdelingen, zocht de taskforce van koepels van zorgverleners naar een manier om gegevens ook voor SEH's beschikbaar te maken op het moment dat de huisarts of huisartsenpost niet beschikbaar of bereikbaar zijn. De taskforce is belast met het in goede banen leiden van de Corona opt-in, de tijdelijke noodvoorziening die het ministerie van VWS in het leven heeft geroepen op verzoek van de zorgkoepels.

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft op verzoek van de koepels een webviewer beschikbaar laten stellen naast het EPD. ChipSoft realiseerde vervolgens een geïntegreerde oplossing binnen het EPD. Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft: "Op de huisartsenpost was het al mogelijk om de professionele samenvatting van het dossier van de huisarts in te zien. Op de spoedeisende hulp nog niet. Dat hebben we nu gerealiseerd, volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. In die richtlijnen is vastgelegd welke informatie uit het dossier van de huisarts beschikbaar is op de SEH. Mocht er straks een tweede coronagolf komen, dan kunnen SEH's nu sneller bij de gegevens in de drukte."

De spoedeisende hulpafdelingen kunnen in tijden van corona de gegevens inzien van patiënten die hiervoor toestemming geven en van patiënten die niet aanspreekbaar zijn en sprake is van verdenking op Corona. Heeft een patiënt expliciet geen toestemming gegeven bij de huisarts en/of de SEH, dan blijft dit gerespecteerd en is de informatie niet opvraagbaar.

Het BovenIJ ziekenhuis nam de nieuwe inzagemogelijkheid als eerste in gebruik. BovenIJ: "De snelle beschikbaarheid van gegevens kan tijdwinst opleveren in het gehele SEH-proces. Bovendien hoeven coronapatiënten niet belast te worden met vragen, omdat belangrijke gegevens, zoals bijvoorbeeld allergieën en voorgeschiedenis, dan al inzichtelijk zijn."

"VZVZ is blij met het initiatief van ChipSoft, omdat de geautoriseerde zorgverlener hiermee eenvoudig, binnen het werkproces, de gegevens in HiX kan opvragen. Daarmee draagt het bij aan het beoogde doel van de Corona opt-in: betere zorg aan de patiënt op de SEH leveren door snelle beschikbaarheid van de meest relevante gegevens", aldus de woordvoerder van VZVZ.

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) toont zich verheugd: "De Corona opt-in is een goed initiatief om snel de juiste informatie op de SEH te krijgen, zodat de patiënt de juiste zorg krijgt. Voordeel van geïntegreerde opname in het EPD is dat het tijd scheelt voor zorgprofessionals", laat een woordvoerder van de NVZ weten.