​Eerste publicatie van consultant Wouter Veneklaas


Wetenschap en zorg-ICT versterken elkaar. Daarom biedt ChipSoft medewerkers de ruimte om zich op beide vlakken te ontplooien. Wouter Veneklaas, consultant binnen Team Capaciteitsmanagement, heeft onlangs zijn eerste wetenschappelijke artikel gepubliceerd: "On the design, implementation, and feasibility of hospital admission services: The admission lounge case". Deze publicatie volgt op zijn onderzoek naar een verbeterd proces rondom patiëntopnames in ziekenhuizen.


Na zijn Mastertitel te hebben behaald, deed Wouter Veneklaas vanuit ChipSoft onderzoek naar opnamelounges en ontwikkelde een beslissingsondersteuningssysteem dat ziekenhuizen helpt met een gestructureerde aanpak omtrent het ontwerp en de implementatie van een opnamelounge*. Onlangs verscheen zijn eerste publicatie.

Benodigde capaciteit inzichtelijk

Op basis van patiëntselectiecriteria die ziekenhuizen zelf vaststellen, maakt het systeem dat Wouter heeft ontwikkeld inzichtelijk wat de benodigde capaciteiten van de kliniek en de opnamelounge zijn. Daarnaast toont het systeem aan in hoeverre het totale opname- en ontslagproces efficiënter wordt bij de introductie van een opnamelounge. De resultaten hiervan komen in dashboards die geraadpleegd kunnen worden door de capaciteitsmanager van het ziekenhuis, die hiermee een beslissing over het aantal bedden zowel kwalitatief als kwantitatief kan onderbouwen.

Rust in opname- en ontslagproces

Wouter: "Zorgverleners merken snel dat een opnamelounge met de juiste capaciteit voor veel rust zal zorgen in het opname- en ontslagproces. Doordat opnames gecentraliseerd worden in de opnamelounge en niet meer op de kliniek plaatsvinden, zijn er minder bedden nodig op de kliniek. Dit zorgt voor meer rust op de kliniek. Daarnaast kunnen de expertises van verschillende zorgverleners ook nog eens zo goed mogelijk worden ingezet, aangezien de een meer begaan is met opnames en preoperatieve patiënten dan met ontslagen en post-operatieve patiënten."

Bijzondere probleemaanpak

Wat het onderzoek van Wouter bijzonder maakt, is de gekozen probleemaanpak. Dit betreft namelijk een vraagstuk voor veel ziekenhuizen. Wouter: "Bij de studie Technische Bedrijfskunde is het gebruikelijk naar een specifieke situatie voor een enkel bedrijf te kijken. Bij ChipSoft hebben we echter een fors klantenbestand aan ziekenhuizen. Zij hebben vrijwel allemaal baat bij deze oplossing. Vandaar dat ik heb geprobeerd de beslissingen en de beslissingsvolgorde voor de verschillende belanghebbenden duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens heb ik een veelgebruikt model uit de literatuur gecombineerd met een volledig nieuw wiskundig model. Beide modellen waren niet heel ingewikkeld, maar samen brachten ze een makkelijk interpreteerbaar resultaat naar voren."

Bijdragen aan wetenschap

Wouter kijkt met voldoening terug op zijn onderzoek en bijbehorende publicatie. "Ik ben ontzettend trots dat ik een stukje heb kunnen bijdragen aan de wetenschap en kijk ernaar uit om me in de toekomst verder te specialiseren in operationeel management in de zorg. Voorlopig werk ik met veel plezier verder aan de implementatie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van capaciteitsmanagement bij ChipSoft, waaronder het faciliteren van de optimale opnamelounge."

Speciale dank

Eind vorig jaar werd Wouter ingenieur, nadat hij de master Industrial Engineering and Management / Operations Management in Healthcare behaalde aan de Universiteit Twente. Tijdens het afstuderen werd Wouter begeleid door Puck van Boekel vanuit het team Capaciteitsmanagement van ChipSoft. "Daarnaast ondersteunden Gréanne Maan-Leeftink en Erwin Hans mij vanuit de Universiteit Twente. Uiteindelijk is het een mooie teameffort geweest waarvoor ik iedereen die geholpen heeft nogmaals wil bedanken."

Lees hier de publicatie van Wouter: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048320306629

*De opnamelounge is een fysieke ruimte waar patiënten die voor een geplande operatie naar het ziekenhuis komen worden opgevangen. Nu is het nog vaak zo dat patiënten een bed bezetten op een verpleegafdeling, terwijl hier geen medische noodzaak voor is. Door de opnamelounge blijven de bedden op de verpleegafdeling vrij voor patiënten die hier wel op hun plaats zijn. 

Foto van Wouter Veneklaas, consultant bij ChipSoft in Team Capaciteitsmanagement die  onderzoek doeedd naar de opnamelounge_hix

Wouter Veneklaas (links), die vanuit Team capaciteitsmanagement werkte aan zijn eerste publicatie.