Zorginstellingen gaan bij de aanschaf van een nieuw EPD niet over een nacht ijs. Revalidatiecentra Basalt en Rijndam Revalidatie waren toe aan nieuwe ICT-ondersteuning en doorliepen een uitgebreide selectieprocedure om tot een besluit te komen. Ze kozen voor dossiervoering in HiX om de zorg optimaal te ondersteunen met een geïntegreerd informatiesysteem. Hierbij gaan ze zoveel mogelijk uit van uniforme registratie en werkprocessen. Marieke Paping (revalidatiearts en CMIO bij Rijndam Revalidatie) en Marco Schults (revalidatiearts en CMIO bij Basalt) gaan in op de keuze voor HiX en hun verwachtingen van het EPD.


 


Welke zorg bieden Rijndam Revalidatie en Basalt?

Marieke Paping: Rijndam Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg op negentien locaties in de regio Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem. Die zorg bieden wij voor kinderrevalidatie en voor volwassenenrevalidatie voor een breed scala van diagnosen. Speerpunten hierin zijn niet-aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en kinderrevalidatie.

Marco Schults: Als grootste revalidatiecentrum van Nederland levert Basalt medische specialistische revalidatie in de regio Zuid-Holland voor zowel volwassen als kinderen. Dat gaat om klinische revalidatie en poliklinische revalidatie, bij een breed pallet van neurologische aandoeningen, zoals hersenletsel en aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Wat is uw rol als Chief Medical Information Officer (CMIO) daarin?

Marco Schults: Ik denk mee over informatieverwerking op strategisch niveau. Daar breng ik advies over uit aan de Raad van Bestuur en de medische staf van Basalt.

Marieke Paping: Mijn rol ontstond in 2017/2018. Toen merkte ik dat wij niet het optimale haalden uit de voortschrijdende digitalisering in de gezondheidszorg. In 2018 werd ik CMIO, met als belangrijkste doel om de voordelen van de digitalisering ook voor Rijndam beschikbaar te maken, zowel voor het patiëntendossier als op andere vlakken. Net als Marco denk ik mee op strategisch niveau en overleg met medische staf en bestuur.

Waarom zochten Basalt en Rijndam naar een nieuw EPD?

Marco Schults: De eerste reden is een praktische: ons huidige EPD wordt binnenkort niet meer ondersteund. Dat geldt zowel voor Basalt als voor Rijndam Revalidatie. Bovendien is het huidige EPD zeer beperkt qua functionaliteit. Daarom wilden we graag een nieuw EPD dat voldoet aan de huidige wensen van de gezondheidszorg.

Marieke Paping: In die zoektocht naar digitale vooruitgang zijn we samen met een aantal andere instellingen binnen de revalidatiezorg op zoek gegaan naar alternatieven.

Waarom viel de keuze uiteindelijk op HiX?

Marieke Paping: Daar ging een zorgvuldige en uitgebreide selectieprocedure aan vooraf, waarin we verschillende EPD's met elkaar vergeleken. Wat voor ons belangrijk was, is het gebruiksgemak van HiX en het feit dat een aantal van onze behandelaars HiX al kenden vanuit de ziekenhuizen. Ook weten we dat er een professionele gebruikersgroep aanwezig is die werkt aan innovaties binnen het EPD. Bovendien werken de ziekenhuizen in de regio Rijnmond allemaal met HiX, wat uitwisseling van gegevens met die ziekenhuizen in de toekomst gemakkelijker maakt. Daarnaast hebben we uiteraard gelet op gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, de breedte van het systeem en de kosten.

Marco Schults: Ook de mogelijkheden op het gebied van planning waren een belangrijke factor. Het planningsproces binnen de revalidatiegeneeskunde vraagt namelijk meer van een systeem dan de planning in een ziekenhuis. Wat ons ook aansprak in HiX, is dat we daarmee een EPD hebben in de vorm van een cloud-oplossing.

Waarom is die cloud-oplossing belangrijk voor jullie?

Marco Schults: Die cloud-oplossing is met name een belangrijke wens van onze ICT-afdeling. Een cloud-oplossing is ten aanzien van onderhoud en beheer vele malen eenvoudiger dan een 'normale' oplossing, die draait op de servers van een instelling zelf.

Marieke Paping: Wij hadden eerder al in ons strategisch informatieplan vastgelegd dat we graag beheer en opslag wilden uitbesteden. Als kleine instelling zijn wij namelijk onvoldoende in staat om daar up to date in te zijn. Wij willen hier graag in ontzorgd worden en met deze cloud-oplossing is dat het geval.

Welke positieve effecten verwacht u op de werkvloer van HiX? 

Marco Schults: Ik verwacht dat we veel minder tijd kwijt zijn aan verslaglegging en dat we makkelijker gegevens kunnen uitwisselen met onze eigen collega's en met andere zorginstellingen. Ook verwacht ik dat onze patiënten makkelijker hun eigen gegevens kunnen inzien. 

Marieke Paping: Ja, ik reken er ook op dat onze behandelaars sneller zijn met administreren, onder meer doordat ze gebruik kunnen maken van snelteksten, sjablonen en de ingebouwde intelligentie binnen het dossier. De tijd die we daarmee winnen, kunnen we op een andere manier aan de patiënten besteden. Voor de patiënt zelf hopen we steeds meer dossierinformatie toegankelijk en inzichtelijk te maken. Daarnaast is het natuurlijk fijn dat alles in één geïntegreerd systeem is ondergebracht, dus ook de facturatie en het planningssysteem.

Hoe belangrijk is die planning binnen het EPD?

Marieke Paping: Binnen de revalidatiezorg is planning cruciaal. Daarin verschilt revalidatie van ziekenhuiszorg, wat Marco al aangaf. Je wilt namelijk alle behandelingen van de patiënten, door meerdere disciplines, geïntegreerd aanbieden. Daarvoor heb je een planningsmodule nodig die er rekening mee houdt dat de juiste behandelingen, met de juiste tussentijden, in de juiste volgorde op elkaar aansluiten. We hopen dit samen met ChipSoft zo in te richten, dat HiX ons helpt om telkens de goede oplossingen te bedenken.

Kiezen voor één geïntegreerd EPD voor meerdere locaties betekent ook dat jullie toe gaan naar uniformere werkprocessen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Marco Schults: Uniformeren is geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door processen te uniformeren is het veel makkelijker om gegevens onderling uit te wisselen en daarmee de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Als je processen uniformeert, is het ook veel makkelijker om personeel op verschillende locaties te laten werken, waardoor je minder beperkt bent met de inzet van personeel over de locaties heen.

We zullen ongetwijfeld even moeten wennen aan het concept 'standaard content', want vaak bestaat het idee dat maatwerk veel voordelen biedt ten opzichte van standaard content, maar ik denk juist dat we met standaard content veel meer uit het EPD kunnen halen. Dat vraagt veel van onze medewerkers, maar uiteindelijk levert het voor ons én voor de patiënten heel veel voordelen op.

Marieke Paping: Rijndam is in de loop der jaren heel groot gegroeid, met verschillende afdelingen. Wij merken nu dat op sommige afdelingen het aanbod verschilt voor dezelfde diagnose. Deze periode kunnen we aangrijpen om één lijn te trekken. Dat maakt het inderdaad ook makkelijker om werk van elkaar over te nemen en medewerkers te laten wisselen van werkplek. Al met al kijk ik erg uit naar de komst van HiX.