Ketenoptimalisatie met HiX in Proeftuin eOverdracht


De Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep (beide ziekenhuizen gebuiken HiX) zijn deze zomer gestart met een gedigitaliseerde overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. Dit is het eerste samenwerkingsverband met verschillende instellingen in Nederland dat dit resultaat weet te realiseren in het kader van de Proeftuin eOverdracht. De ketenoptimalisatie kwam mede dankzij ChipSoft, verwijzingsplatform ZorgDomein en ECD-leverancier PinkRoccade tot stand.


In het nieuwe proces worden patiëntgegevens niet meer op papier, maar digitaal uitgewisseld tussen deze VVT-organisaties (verpleging-, verzorging- en thuiszorgorganisaties) en ziekenhuizen. Door deze veilige en versnelde manier van gegevensuitwisseling krijgen patiënten én zorgprofessionals meer regie op het zorgproces.

Gemak voor patiënten en zorgprofessional

In het huidige proces vindt een handmatige, administratieve handeling plaats bij het overplaatsen van patiënten tussen VVT-organisaties en ziekenhuizen en tussen zorgorganisaties onderling. Een (transfer)verpleegkundige die bijvoorbeeld voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer haar verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Bij de digitale overdracht is er sneller inzicht en is handmatig overtypen niet langer nodig.

Plaatsingsverzoeken en verpleegkundige overdracht

Bij het realiseren van deze eOverdracht is in een pilot gestart met het verwerken van plaatsingsverzoeken en het digitaal versturen van de verpleegkundige overdracht. Waar het eerst nodig was om bij zorginstellingen in de regio veelal telefonisch en per email te vragen of er plaats is, kan er dankzij de koppeling van systemen nu eenvoudig digitaal gezocht worden naar de meest passende plek. John Winder, consulent bemiddelingsbureau De Zorgcirkel: "Mijn ervaring met de plaatsingsverzoeken is dat  het systeem gebruikersvriendelijk en ondersteunend in het proces is. Functies werken prima. Als de chatfunctie straks ook werkt hoeven aanvullende vragen ook niet meer via het normale emailverkeer". En Margreet Roet, transferverpleegkundige Dijklander Ziekenhuis: "Het aanvragen in de nieuwe systeemomgeving is snel en veilig, het is voor alle partijen nu een kwestie van vertrouwen en gewenning opbouwen".

Het digitaal versturen van de verpleegkundige overdracht is op kleine schaal uitgeprobeerd en zal komende periode worden uitgebreid. "Door het digitaal versturen is de overdracht op papier meegeven aan de patiënt verleden tijd. Patiënten vergaten ook wel eens de overdracht te geven bij de andere instelling. Fijn dat we op deze manier niet meer de patiënt ermee belasten en ik zeker weet dat de informatie veilig bij de ontvangende partij aankomt.", aldus Romy Brugman, verpleegkundige Noordwest Ziekenhuisgroep. De ontvangende organisatie krijgt op deze manier direct inzicht in de verpleegkundige gegevens van de patiënt, kan voorbereidingen treffen en kan de gegevens hergebruiken. De zorgverleners houden meer tijd over voor directe zorg aan hun patiënten.

Samenwerking en inzicht in elkaars werkzaamheden als succesfactoren

Binnen het project gaat het om het verwerken van plaatsingsverzoeken en uitwisselen van de verpleegkundige overdracht tussen de twee zorgorganisaties en de ziekenhuizen. De ketenoptimalisatie is mede dankzij EPD-leverancier ChipSoft, verwijzingsplatform ZorgDomein en ECD-leverancier PinkRoccade tot stand gekomen. Samenwerking en inzicht in elkaars werkzaamheden hebben de pilot tot een succes gemaakt. Het project eOverdracht in de regio Noord-Holland-Noord maakt deel uit van de proeftuinen die vallen onder de subsidieregeling InZicht, waar organisaties in de langdurige zorg gebruik van kunnen maken. Hierbij is het doel om ook de eOverdracht voor zorgorganisaties in de regio te versnellen. InZicht is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen.

(bron: Omring)