Huisartensennetwerk Fonkelzorg gaat voor toekomstbestendige zorg-ICT


De huisartsenpraktijken Antonius in Den Bosch en Huisartsen Uden, beide onderdeel van huisartsennetwerk Fonkelzorg, stappen gezamenlijk over op HiX. Door binnen een netwerk samen te werken in één geïntegreerd en gedeeld huisartsendossier, behalen de praktijken vele voordelen. Zo kunnen ze onder meer elkaar ondersteunen bij absentie van medewerkers, is er een grotere pool aan artsen beschikbaar die recepten kunnen goedkeuren en worden de declaraties hoogwaardiger en gecentraliseerd ingediend.

Intelligent HIS

Met HiX beschikken huisartsen over een intelligent HIS waarin zij hun consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen. Daarbij krijgen zij hulp van HiX door de integratie van alle NHG-standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren en indicatoren vrijwel moeiteloos kunnen worden aangeleverd. De gebruiksvriendelijkheid van HiX stelt huisartsen in staat gelijktijdig een consult te registreren en belangrijke patiëntgegevens in te zien.

Huisartsen ontzorgen

Robert Hazenveld, samen met zijn vrouw en huisarts Sylvana Hazenveld initiatiefnemer van Fonkelzorg: "Wij hebben de ambitie om het huisartsennetwerk uit te breiden en alle aangesloten praktijken te ontzorgen op het gebied van backoffice. Hiervoor gingen wij op zoek naar een HIS dat toekomstbestendig is, innoveert en de efficiëntie van onze praktijken verhoogt. Door Antonius en Huisartsen Uden op een gestructureerde manier in te richten, hebben we straks een blauwdruk voor de volgende praktijken die aansluiten."

Modern praktijkhouderschap

Met Fonkelzorg wil het echtpaar het praktijkhouderschap op een moderne manier invulling geven. "Met een aantal praktijken onder één vlag kunnen we schaalvoordeel realiseren, de backoffice centraal uitvoeren met de nieuwste technieken en voldoen aan de laatste normen. Ook kunnen we recruitment van personeel professioneel aanpakken, capaciteitsproblemen oplossen door een bredere pool van zorgverleners en ondersteunend personeel en best practices delen tussen de praktijken. Maar het allerbelangrijkste: de huisarts kan zich weer richten op de patiëntenzorg. Daar hoort een innovatief ICT-systeem bij."

Hoogwaardige efficiëntie

"Wij zijn heel gecharmeerd van de hoogwaardige efficiëntie die in HiX is ingebouwd", vervolgt Hazenveld, "zoals het automatisch invullen van teksten, een innovatieve consultregistratie, intelligente ordering, de geïntegreerde financiële administratie en de mogelijkheden op het gebied van mobility. Wij verwachten dat die mobility snel naar de huisartsensector komt, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de visites. Daarnaast is de gehele user interface van HiX is erg volwassen en sterk doorontwikkeld. Daar gaan wij ongetwijfeld van profiteren."


Fonkelzorg: "Zeker niet mainstream"
Robert Hazenveld: "In onze visie is er voor huisartsen op organisatorisch vlak en qua efficiëntie veel te winnen. Huisartsen willen vooral zorgen. Hun interesse ligt niet primair bij Human Resources of ICT. Met Fonkelzorg willen wij die randvoorwaarden optimaal voor hen invullen. Kort gezegd: wij zoeken naar de beste ICT op de markt en zorgen dat HiX blijft werken en huisartsen kunnen hierop aansluiten. Op dit moment zitten we, met twee eigen huisartsenpraktijken, in de beginfase. Voor een later stadium sluiten we een franchising-model niet uit. Wat dat betreft zijn we zeker niet mainstream. Op deze manier bieden we er een nieuwe smaak bij.