​De nieuwe bekostiging van de GGZ en de forensische zorg (FZ) - het Zorgprestatiemodel - is weer een stap dichterbij. De uitwerking van dit nieuwe model is onlangs aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) aangeboden en die heeft de staatssecretaris van VWS en de staatssecretaris van rechtsbescherming geadviseerd het nieuwe model al per 1 januari 2022 in te voeren. Die hebben dit advies overgenomen. HiX is klaar voor de introductie.

De huidige financiering van de GGZ is complex en versnipperd. DBC's, Basis GGZ, ZZP's, DBBC's maken de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg een lastige legpuzzel. De verschillende financieringsvormen sluiten niet goed aan op de praktijk en zorgen voor onnodig hoge administratieve lasten.

Releaseplanning

Op advies van de NZA is er door vertegenwoordigers van alle marktpartijen, waaronder zorgaanbieders, verzekeraars, brancheorganisaties, softwareleveranciers, Vektis en VeCoZo, gewerkt aan de nieuwe bekostiging. Ook ChipSoft is hierbij betrokken. De komende maanden wordt het Zorgprestatiemodel verder uitgewerkt, wat onder andere leidt tot nieuwe tabellen en een releaseplanning.

"Optimale ondersteuning"

Sicco de Vries, namens ChipSoft als software consultant betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen: "Parallel aan de uitwerking van het Zorgprestatiemodel zorgen wij dat HiX klaar is op het moment dat de nieuwe bekostiging van kracht is, zodat alle behandelaars en zorgadministraties optimale ondersteuning ondervinden bij de nieuwe werkwijze die hieruit ontstaat. Zo zorgen we er samen voor dat de geestelijke gezondheidszorg aan de cliënt betaalbaar blijft en effectiever wordt, gepaard aan een hogere zorgkwaliteit en een vermindering van de registratielast."

Voortgang Zorgprestatiemodel

De nieuwe prestatiebekostiging dient een aanzienlijke verbetering te zijn en heeft een grote impact op de zorgaanbieders van GGZ en FZ. De komende periode informeren we onze relaties regelmatig over de voortgang van het nieuwe zorgprestatiemodel. Ook verzorgen wij, indien hier behoefte aan is, (digitale) bijeenkomsten waarin onze klanten kunnen meedenken over de uitwerking van het nieuwe model in HiX.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier: https://www.zorgprestatiemodel.nl/