Ziekenhuis mikt met innovatie op regionale samenwerking en patiëntparticipatie

Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft vandaag een flinke stap gezet in de modernisering en uitbreiding van haar ICT-ondersteuning. Door te kiezen voor de standaard content van HiX zet het ziekenhuis in op geautomatiseerde innovatie, meer gegevensuitwisseling in de regio en een grotere regierol voor de patiënt.


Met standaard content beschikt het Diakonessenhuis, dat sinds 2017 met HiX werkt, over gestandaardiseerde EPD-inhoud die altijd up-to-date is en voortdurend vernieuwt. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. HiX biedt deze inhoud gestructureerd en geïntegreerd aan binnen één EPD.

Samenwerking in de regio

Het ziekenhuis zet met de standaard content ook meer in op zorg buiten de muren van het ziekenhuis, onder meer via monitoring op afstand, videoconsulten en coaching. Bovendien wordt de gegevensuitwisseling met zorginstellingen in de regio – waaronder het UMC Utrecht - effectiever en is het eenvoudiger om informatie van ehealthsystemen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) te ontsluiten. Daardoor beschikken behandelaars altijd over de actuele medische informatie.

Meer regie bij patiënt

Patiënten kunnen via een online patiëntenportaal meer regie nemen over het eigen zorgproces. Zo kunnen zij via het patiëntenportaal mijnDiak hun eigen gegevens inzien, zelf online afspraken maken en hun herhaalmedicatie aanvragen. Deze patiëntparticipatie vergroot de betrokkenheid van patiënten en neemt het ziekenhuis kostbare tijd uit handen.

PDMS en diverse apps

Naast de genoemde voordelen, beschikt Diakonessenhuis met de uitbreiding van het EPD over een closed loop patiëntmonitoringsysteem (PDMS), is de weg geplaveid voor de uitrol van apps voor artsen, verpleegkundigen en de sterilisatieafdeling en ligt er een basis om via capaciteitsmanagement beter te sturen op de inzet van ruimtes, resources en medewerkers.

"Prettig voor patiënt en personeel"

"Dit past helemaal in de manier waarop wij in het Diakonessenhuis de patiënt centraal stellen", zegt Martijn Wiesenekker van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis. "We behandelen onze patiënten niet alleen zo goed mogelijk, maar ook zo prettig mogelijk. En met deze ontwikkeling kan de patiënt straks ook meer vanuit huis doen. Ook op het moment dat het hem of haar goed uitkomt. Daarnaast wordt het voor ons zorgpersoneel makkelijker. Zij worden administratief ontlast, waardoor er weer meer tijd aan het bed overblijft." 

Diakonessenhuis viert de keuze voor HiX