​HiX ondersteunt wetenschappelijk onderzoek met nieuwe feature

Familiaire Hypercholesterolemie (FH) is een van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten in Nederland. Ongeveer 1 op de 175 Nederlanders heeft deze ziekte. Om FH vroegtijdig te detecteren, heeft ChipSoft in co-creatie met Noordwest Ziekenhuisgroep de standaard content van HiX verrijkt met specifieke beslissingsondersteuning. Deze attendeert artsen op basis van laboratoriumgegevens, medicatiedoseringen en de voorgeschiedenis van de patiënt op mogelijke aanwezigheid van de ziekte.

 


Ondersteuning bij onderzoek

Deze nieuwe feature in HiX is in co creatie ontwikkeld om het onderzoeksteam van internist Willem Bax en cardioloog Jan Hein Cornel van Noordwest Ziekenhuisgroep te ondersteunen bij hun onderzoek naar FH. Via deze HiX-innovatie krijgen zorgverleners automatische beslissingsondersteuning bij de samenhang van gecodeerde gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, medicatiedoseringen en de voorgeschiedenis van een patiënt. De tool haalt elke nacht de gegevens op en patiënten die na een bepaalde berekeningsfactor verhoogd risico blijken te hebben, komen op een lijst die door artsen wordt gemonitord.

DLCN-score

Tijdens het onderzoek, dat 26 weken duurde, is van 41.937 patiënten de LDL-C gemeten. Bij die cholesterolmetingen werd bij 351 patiënten een waarde geconstateerd die kan duiden op FH. Van dit aantal zijn 42 patiënten al eens in een eerder stadium met FH gediagnosticeerd geweest. Van de overige 309 patiënten bleken er 127 na het toevoegen van de factoren patiëntvoorgeschiedenis en familievoorgeschiedenis ook een te hoge DLCN-score te hebben. Deze Dutch Lipid Clinical Network-score wordt gebruikt om FH te diagnosticeren.

Vaatproblematiek voorkomen

Willem Bax is als internist nauw betrokken bij het onderzoek, waarover Shari Pepplinkhuizen een wetenschappelijk artikel schreef dat binnenkort in Atherosclerosis verschijnt. Hij ziet de nieuwe tool binnen HiX als waardevolle ondersteuning van de arts. "We hebben samen met ChipSoft een algoritme ontwikkeld dat kijkt naar een tamelijk veelvoorkomende cholesterolstapelingsaandoening. FH is een erfelijke aandoening die leidt tot aderverkalking op hele jonge leeftijd. Als je weet dat iemand hieraan lijdt, kun je dit behandelen met cholesterolverlagende medicijnen. Ook kun je aan opsporing doen binnen zijn of haar familie. Als je FH vroeg signaleert en behandelt, kun je voorkomen dat die ernstige vaatproblematiek ontstaat. Heel nuttig, want wereldwijd wordt dit enorm ondergediagnostiseerd."

Beter interpreteren

Hoe werkt dit in de praktijk? Bax: "Veel artsen, zoals cardiologen en internisten, vragen cholesterolmetingen aan bij het laboratorium. Alle waardes worden door een algoritme gehaald. De nieuwe tool combineert dit met het medicatiegebruik en de voorgeschiedenis van de patiënt en signaleert de aanvragend arts op het moment dat een waarde bijzonder zou kunnen zijn. Hierdoor kan de arts beter interpreteren en ervoor kiezen het gesprek aan te gaan met de patiënt, bijvoorbeeld over genetisch onderzoek. Ik denk dat veel artsen het fijn vinden als zij door dergelijke ICT worden gewezen op de betekenis van een bepaald getal. Niet alleen in lineaire zin – een getal is hoog of laag – maar juist in de context van de belangrijkste eigenschappen van de patiënt."

Hartinfarcten en beroertes voorkomen

De tool is fijn voor de arts, maar ook voor de patiënt, meent Bax. "Bij deze specifieke aandoening gaat het vaak om families waarin hart- en vaatziektes en beroertes op jonge leeftijd veel voorkomen. Als we de aandoening vroeg herkennen, kunnen we mensen op jonge leeftijd al behandelen. Een onderzoek vanuit het Amsterdams Universitair Medisch Centrum, waarmee wij veel samenwerken op dit gebied, toont aan dat je hartinfarcten en beroertes op jonge leeftijd volledig kunt voorkomen door kinderen vroeg in hun tienerjaren al te behandelen." 

Direct getriggerd

Softwareconsultants Bas Groot en Rutger Vink zijn nauw betrokken bij de gebruikersgroep CMIO, waar beslisondersteuning en Arificial Intelligence onderdeel zijn van de agenda. Zij ondersteunden Shari Pepplinkhuizen als co-auteur bij het schrijven van haar artikel en dachten met elkaar uit hoe deze innovatie in de standaard content van HiX kon worden opgenomen. Bas Groot: "Alexander Lopes Cardozo, CMIO Noordwest en deelnemer aan de gebruikersgroep, komt regelmatig met nieuwe ideeën en bracht ons in contact met internist Willem Bax. Via hem zijn we deze mooie ontwikkeling gestart. Omdat ik zelf iemand met FH in de familie heb, was ik persoonlijk direct getriggerd."

Kansen voor doorontwikkeling

Rutger Vink, binnen het EPD-team van ChipSoft verantwoordelijk voor brede innovaties, zag de potentie direct voor zich. "Deze FH-tool laat de kracht van de beslissingsondersteuning in HiX zien. We hebben de FH-tool inmiddels nog beter kunnen maken en zien veel kansen voor verdere doorontwikkeling, om op basis van beschikbare data in het EPD de artsen te ondersteunen en daarmee dergelijke gezondheidsproblemen vroegtijdig te kunnen signaleren."

Veel voor elkaar betekenen

De afgelopen periode hadden beide consultants regelmatig contact met het onderzoeksteam in Noordwest. "Door specifieke overzichten voor ze te maken, kon het team beschikken over betrouwbare cijfers voor hun onderzoek", vertelt Bas Groot. "Zo kunnen we in co-creatie veel voor elkaar betekenen. Dat we dergelijke innovaties samen met ziekenhuizen kunnen realiseren – in dit geval met Noordwest – is erg waardevol voor de patiëntenzorg in zijn totaliteit."

Inspirerende samenwerking

Willem Bax is het daar volledig mee eens en noemt de samenwerking 'inspirerend' en 'erg goed'. "Wij spreken doktertaal en zij spreken computertaal. Daarin moet je elkaar zien te vinden. Toen we eraan begonnen had ik niet het idee dat we een zo mooi werkende tool zouden krijgen. Bas en Rutger hebben onze klinische vragen en input heel mooi vertaald naar het scherm."

Co-creaties

In co-creatie komen jaarlijks tientallen, zo niet honderden oplossingen tot stand. Dit bleek al bij enkele losstaande projecten en blijkt telkens weer tijdens de bijeenkomsten van diverse content gebruikersgroepen. Een nieuwe samenwerkingsvorm is de Round Table, waarbij afgevaardigden van zorginstellingen door heel Nederland samen met consultants en ontwikkelaars van ChipSoft werken aan de invulling van specifieke wensen uit het zorgveld in HiX.

Round Table Cardiovasculair Risicomanagement

Bas Groot: "Samen met Noordwest en een aantal andere vooruitstrevende ziekenhuizen starten we binnenkort met de Round Table Cardiovasculair Risicomanagement. Door samen te werken en door te ontwikkelen met een grote groep ziekenhuizen, creëren we de meeste waarde voor de patiënt."

EPD als tool voor zorgverbetering

"Alle deelnemende ziekenhuizen hebben hetzelfde EPD en zien dezelfde ziektebeelden", legt Willem Bax: uit. "Dus alle doktoren lopen tegen vergelijkbare vraagstukken aan. Als we dat bespreken met elkaar en met de consultants van ChipSoft, kunnen we goede aanpassingen maken om het optimale eruit te halen. Uiteindelijk is dat de bedoeling natuurlijk… Het EPD is geen notitieblokje, maar een tool om zorg te verbeteren." De nieuwe FH-tool komt ongetwijfeld ook aan bod tijdens de Round Table. Bax: "Misschien komen collega's met andere suggesties en aanpassingen. Dat juich ik enorm toe. De huidige tool is niet vastgebeiteld, maar een mooi uitgangspunt dat we kunnen doorontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat we pas aan het begin van dit soort ontwikkelingen staan."