Bij de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) vervult Zorgplatform de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) voor MedMij. In dit artikel leggen we uit hoe Zorgplatform deze rol invult en hoe ziekenhuizen met HiX hiervan profiteren.


Een DVZA verzorgt de aansluiting van een of meer zorgaanbieders op het MedMij-netwerk. Deze aansluiting is nodig om communicatie mogelijk te maken tussen het EPD van uw zorginstelling en de PGO van de patiënt. Als gecertificeerd DVZA levert Zorgplatform de dienst om de gegevens veilig online uit te wisselen tussen zorginstellingen met HiX en alle MedMij-gecertificeerde PGO's. Zo krijgen patiënten meer inzicht in - en grip op - hun eigen zorg. 

Een overzicht van de MedMij-voorwaarden, waar Zorgplatform als DVZA aan voldoet.

  • De MedMij acceptatietesten bij VZVZ Servicecentrum zijn succesvol doorlopen.
  • De DVZA beschikt over een NEN 7510-certificaat en een auditrapport.
  • De MedMij-kwalificatie bij Nictiz is succesvol doorlopen.

Delen en verzamelen

Binnen het MedMij-afsprakenstelsel kan de rol van DVZA op twee manieren worden ingevuld, voor de usecase 'delen' en de usecase 'verzamelen'. We leveren momenteel al de DVZA voor de usecase verzamelen. De ondersteuning voor de usecase delen is nog in ontwikkeling.

In de usecase verzamelen haalt de patiënt vanuit de PGO gegevens op bij de zorginstelling. Zorgplatform levert hiervoor, conform het afsprakenstelsel, een autorisatieserver voor de autorisatie van PGO-applicatie en de persoon en een resource-server voor de uitwisseling van gegevens. De gegevens worden on-demand - wanneer de patiënt dit wil - uit HiX opgehaald en real-time vertaald naar het juiste (HL7 FHIR) format. Voor de autorisatie van de persoon wordt gebruik gemaakt van een integratie met ons patiëntenportaal.

eHealth en vragenlijsten

Zorgplatform wordt bovendien als DVZA ingezet om resultaten uit vragenlijsten en eHealth vanuit HiX opvraagbaar te maken voor de patiënt binnen z'n PGO. Deze worden in de informatiestandaard PDF/A aangeboden, wat inhoudt dat de patiënt de gegevens op semigestructureerde wijze binnen zijn of haar PGO ontvangt.

VIPP 5

In het kader van VIPP 5 ondersteunt Zorgplatform, als DVZA, het verzamelen van BgZ-items en correspondentie vanuit PGO's (module 1) en interactie tussen de patiënt en ziekenhuis (module 2). Meer over VIPP 5-ondersteuning.

Meerwaarde voor instellingen met HiX

Het voordeel van Zorgplatform als DVZA is dat er voor HiX-ziekenhuizen geen nieuwe koppelingen nodig zijn tussen HiX en de DVZA; de standaard Zorgplatform-aansluiting volstaat. In het geval van een externe DVZA zijn koppelingen nodig tussen het EPD en die DVZA. Die benodigde koppelingen zijn niet gespecificeerd binnen het MedMij-afsprakenstelsel.

Wilt u Zorgplatform als DVZA? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden of mail naar communicatie@chipsoft.nl.