Na de lancering van het eerste COVID dashboard in maart van dit jaar, is er inmiddels een doorontwikkelde versie, die nog altijd direct en zonder aanvullende kosten beschikbaar is voor alle zorginstellingen die HiX gebruiken, met én zonder Datawarehouse. Vincent Bakkum, Teamleider van het projectteam van Datawarehouse, vertelt in deze blog meer over de kracht van dit vernieuwde dashboard en Datawarehouse, tijdens én na de coronacrisis.


De eerste versies van ons COVID-dashboard bevatten al de kerngetallen, inzichten in patiënten met isolatie-indicaties, besmettingen, verdenkingen en eventueel extra isolatie-indicaties. In de meest recente versie zijn onder andere de definities geoptimaliseerd in samenwerking met klanten, Stichting NICE, het RIVM en het LCSP. Hierdoor komen de gebruikte definities nog meer overeen met de landelijke richtlijnen en de praktijk.

Ook komen de COVID-19 en NON-COVID-19 opnameclusters terug in het dashboard en zijn er nieuwe analysepagina's met o.a. (neven)diagnoses. Hierdoor worden ook de overige gestelde niet-COVID-19 diagnoses getoond en op basis van medische diagnoses gekoppeld aan ICD10-diagnoses. De diagnosegroepen met onderliggende diagnoses worden getoond in drie categorieën: Aangetoonde COVID-19 patiënten, opgenomen aangetoonde COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten. Door deze optimaliseringsslag sluit het dashboard naadloos aan op de aanleveringen aan de verschillende instanties. Bovendien maken de uitbreidingen meer analyse mogelijk.

Handige filters

De pagina's van het dashboard dat in maart is uitgeleverd, na de eerste corona-uitbraak, hebben een verdiepingsslag gekregen en zijn uitgebreid met extra filters voor o.a. Isolatie-indicatietype, bedtype, afdeling, beschikbare bedden, locaties, Isolatie-indicatietype, opnametype- en subtype. Door de uitbreiding van de filtermogelijkheden kan iedere instelling het dashboard zo aanpassen, dat het aansluit bij de specifieke informatievraag die op dat moment leeft.

Ook zijn de pagina's 'Kritieke COVID-19 medicatie Opname analysepagina' en 'Isolatie-indicatiepagina' uitgebreid met inzichten. Zo zijn er een aantal kritieke COVID-19-medicijnen gedefinieerd, die die zorginstellingen zelf kunnen uitbreiden. Van deze medicijnen wordt per voorschrijfproduct de hoeveelheid toedieningen van zowel COVID-19-patiënten als niet-COVID-19-patiënten van de afgelopen periode getoond, evenals de geslacht- en leeftijdsgegevens van deze patiëntenpopulatie. Ook  wordt het verbruik en de voorraad binnen een of meerdere magazijnen getoond. Nog steeds geldt dat er direct kan worden doorgeklikt naar HiX en dat er exportmogelijkheden zijn naar, bijvoorbeeld, Excel.

Eén 'waarheid'

Het Datawarehouse toont in de dashboards en rapportages uitsluitend data zoals die wordt geregistreerd in HiX. Dit zorgt ervoor dat de data altijd overeenkomt met wat er ingevoerd wordt in HiX en er niet meerdere 'waarheden' ontstaan. Dat geldt voor het COVID-19 dashboard en alle andere dashboards die wij ontwikkelen. Ook wordt de strikte kwaliteitscontrole, zoals die op HiX wordt toegepast, ook doorlopen voor onze Datawarehouse-rapportages en worden deze gevalideerd door onze experts op het gebied van registratie in HiX.

Op juiste plek en moment beschikbaar

Al onze dashboards kunnen rechtstreeks vanuit HiX worden benaderd. Doordat het HiX Datawarehouse onderdeel is van HiX, kunnen zorgverleners het COVID-dashboard gemakkelijk tijdens het werkproces openen. Op die manier hebben zij dus toegang tot de data en inzichten die zij op dat moment nodig hebben. Wij monitoren doorlopend op welke manier wij onze klanten zo goed mogelijk kunnen helpen. Naarmate de situatie met COVID-19 vordert, wordt er stuurinformatie aan het dashboard toegevoegd die op dat moment het meest relevant is.

Direct naar HiX om bij te sturen

De kracht van Datawarehouse is het omzetten van data naar informatie die direct in het werkproces kan worden toegepast. Inzicht en informatie over bepaalde situaties, zoals de IC-bedbezetting en het aantal besmettingen, is uiteraard zeer waardevol.

Veel ziekenhuizen gebruiken dashboards die in vogelvlucht een beeld geven van de landelijke situatie, maar inzicht in de eigen situatie blijft daar wat bij achter. Met ons dashboard bieden we alle zorginstellingen met HiX de mogelijkheid in detail in te zoomen op de eigen situatie. Ongeacht of deze zorginstellingen ons Datawarehouse gebruiken. Bovendien kan in dit dashboard direct worden doorgeklikt naar HiX. Zo wordt het dashboard daadwerkelijk onderdeel van het werkproces, zonder dat er een uitstap hoeft te worden gemaakt naar een andere applicatie. Het dashboard biedt ziekenhuizen een heldere spiegel met inzoommogelijkheden en tools om direct te kunnen sturen en bijsturen op bepaalde facetten.

Beschikbaar in Nederland en België

Het COVID-19 dashboard is zowel in Nederland als in België zonder aanvullende kosten beschikbaar en direct inzetbaar voor alle HiX-ziekenhuizen en geeft individuele ziekenhuizen stuurinformatie rondom alle relevante situaties die van toepassing zijn op coronapatiënten in hun instelling.

Direct profiteren?

Wilt u direct profiteren van ons doorontwikkelde COVID-dashboard? Op onze supportsite vindt u een duidelijke instructie waarmee u het dashboard zelfstandig activeert. Uiteraard is er een projectteam beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden via het gebruikelijke supportkanaal. 

Werkt uw zorginstelling nog niet met ons datawarehouse, dan kunnen er door middel van een SSIS-solution dataelementen worden ontsloten, die middels bijgeleverde SSRS- en PowerBI-rapportages kunnen worden geraadpleegd. Ook kunt u er als zorginstelling voor kiezen om eigen rapportagetools op de data aan te sluiten.

Meer weten?

Voor meer informatie over het dashboard kunt u contact opnemen met uw accountmanager of een mail sturen naar communicatie@chipsoft.nl


Het doorontwikkelde COVID-19 dashboard is direct beschikbaar.