​Radiotherapeut-oncoloog Dorien Haverkort blikt terug op halfjaar HiX


Een halfjaar na de livegang van HiX merkt radiotherapeut-oncoloog Dorien Haverkort van Radiotherapiegroep nog iedere dag vooruitgang. Waar zij voor het HiX-tijdperk veel tijd spendeerde aan repeterende handelingen, verlopen werkprocessen nu een stuk efficiënter en veiliger. Een van die processen is de nieuwe consultvoering, waarbij op basis van de diagnoses complete zorgpaden wordt uitgerold.


"Voor een borstkankerpatiënt moest ik altijd dezelfde CT-instructies opschrijven, zoals het markeren van de borst en het litteken. Dat vult HiX nu automatisch voor me in", vertelt Haverkort. "Hetzelfde wanneer ik een curatief schema kies voor een longkankerpatiënt; HiX geeft hierbij automatisch een 'contrast' aan, wat voor 98% van de patiënten wenselijk is. Dat scheelt veel tijd."

Het werkproces van de radiotherapeut-oncoloog heeft door HiX een flinke versnelling gekregen. "Registraties verlopen sneller én ze worden handig hergebruikt, vertelt Haverkort. "Ik werk nu met standaard behandelplansjablonen, waarmee ik met een druk op de knop in een nette zin in het dossier zet hoe ik die patiënt ga behandelen. Daarbij staan gegevens als bijwerkingen direct genoteerd. Een enorme winst."


Veiliger werkproces

Ook op het gebied van veiligheid, vindt Haverkort HiX een stap voorwaarts. "Doordat HiX communiceert met ons bestralingssysteem, zijn er geen overtypfouten. Als radiotherapeut weet ik zeker: datgene wat ik heb voorgeschreven in het startformulier in HiX, wordt gestuurd naar het planningssysteem. Ook komt er een dubbele check op het voorschrift, dit wordt op zeer korte termijn geïmplementeerd. Het risico dat ik per ongeluk bij een dosering 20 x 3 opgeef in plaats van 30 x 2, valt daardoor weg."

"Na het invoeren van de zorglijn en de diagnose kun je heel gemakkelijk het juiste behandelplan uitrollen, met de bijbehorende afspraken", vertelt Haverkort verder. "Bij de innovatieve consultregistratie zorgt de diagnose ervoor dat je eenvoudig bijpassende orders kunt maken, zoals afspraken, fysiotherapie en medicatie. Dit doet HiX via gouden bolletjes in het scherm die op basis van de diagnose zijn ingericht en door onze afdeling gemakkelijk kunnen worden aangepast. Bij borstkankerpatiënten krijg ik dus andere opties dan bij een gynaecologische patiënt. Voor een patiënt met borstkanker krijg ik bijvoorbeeld de mogelijkheid te verwijzen naar oedeemfysiotherapie, bij een gynaecologische patiënt naar de bekkenbodemfysiotherapeut. Dat werkt veel sneller."

Enthousiasme op de werkvloer

Ook haar collega's zijn blij met de intelligente zorg-ICT, merkt Haverkort. "Iedereen merkt verbetering en is enthousiast, al zijn er ook nog de nodige issues in het systeem die nog opgelost moeten worden. Wat we nu vooral proeven, is dat de we nóg meer uit het systeem kunnen halen. Dat is ook het leuke van een overstap naar zo'n innovatief EPD: je raakt zo snel gewend aan verbeteringen, dat je voor bijna ieder proces nieuwe mogelijkheden ziet en verwacht dat dit geautomatiseerd kan worden, terwijl we nog niet zo lang geleden van alles nog handmatig moesten doen.

Waar de specialisten van Radiotherapiegroep de vooruitgang merken op de werkvloer, merken de patiënten die ook thuis, achter hun pc, tablet of smartphone. Haverkort: "Door ons online portaal kunnen zij online hun afspraken inzien en wijzigen. Daar maken ze ook steeds meer gebruik van. We benutten nog lang niet alle mogelijkheden van het portaal, maar doen bijvoorbeeld wel aan e-consulten en zetten de behandelboekjes online klaar voor onze patiënten. Binnenkort bieden we vragenlijsten voor patiënten met prostaatkanker via het portaal aan. Voorheen stuurden we die op papier naar de patiënten, dus als deze nieuwe 'flow' goed loopt, levert dat ons veel efficiencywinst op en het is beter voor het milieu."

Doorontwikkelen via gebruikersgroepen

Samen met collega's van andere zorginstellingen werkt Haverkort vanuit een content gebruikersgroep aan het verrijken van HiX. Content gebruikersgroepen bestaan uit gespecialiseerde zorgprofessionals uit specifieke vakgebieden binnen zorginstellingen, die doorlopend werken aan drie topics die telkens leiden tot nieuwe innovaties binnen HiX. Hebben zij een onderwerp afgerond en daarmee een innovatie bereikt, dan kan deze van de lijst en wordt er gestart met een nieuw topic.

Haverkort: "Op dit moment werk ik mee aan twee van de drie topics: een dashboard dat van alle patiënten in de voorbereidingsfase de bestraling en prioritering inzichtelijk maakt en een ontwikkeling waarbij we kijken we naar toxiciteit en complicatieregistratie. Landelijk zijn er veel ideeën, die we nu bij ChipSoft neerleggen om te zien of en hoe dat in HiX kan worden ingebouwd."

De gebruikersgroep levert een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het EPD. Haverkort: "Ik heb pas twee vergaderingen bijgewoond, maar daarin krijg ik sterk de indruk dat wij mooie nieuwe dingen kunnen initiëren die ons echt helpen. Daar ben ik erg enthousiast over. Ik ben benieuwd hoe ChipSoft onze ideeën omzet naar slimme ICT en vind het mooi dat ik daarin een rol kan spelen, want uiteindelijk hebben we daar allemaal wat aan."

Flinke stap vooruit

Tot dusverre is Haverkort dik tevreden over de mogelijkheden van HiX. "Uiteraard willen we altijd meer en beter, maar het is fijn om te merken dat er nog steeds ontwikkeling is. We zijn een flinke stap vooruitgegaan in onze manier van werken, met een aantal hele mooie oplossingen in HiX. De ingebouwde tumorclassificatie is ook zo'n oplossing waar iedere oncologische afdeling blij van wordt. Die is geïntegreerd in de tumorvoorgeschiedenis. Met die functionaliteit leggen we discreet heel van data over de patiënt vast, die we ook terugzien in het dossier. Zo hebben we altijd de belangrijkste items over een tumor, vanuit radiotherapeutisch oogpunt, bij elkaar."

"Kortom, het afgelopen halfjaar heeft ons veel gebracht en goed duidelijk gemaakt dat Radiotherapiegroep en ChipSoft allebei dezelfde kant op willen", besluit Haverkort. "Door de werkprocessen te uniformeren en te automatiseren, is onze workflow enorm verbeterd. Het is nu aan ons en ChipSoft om nóg meer uit HiX te halen. Want dát er meer inzit, is duidelijk."