ChipSoft is gekwalificeerd voor de PGO-Route (ontwikkelvraag 1B) van het programma OPEN. Ontwikkelvraag 1B betreft de onderdelen: huisartsgegevens en documenten (in de vorm PDF/A) beschikbaar stellen voor de patiënt in zijn/haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hiermee voldoen wij aan de ICT-basiseisen van ontwikkelvraag 1A en B van het programma OPEN.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat patiënten, bovenop de portaalfunctionaliteiten van de huisartsenpraktijk, toegang hebben tot hun eigen dossiergegevens. Ook is de communicatie tussen patiënt en zorgverlener mogelijk op basis van de eisen uit het programma OPEN (ontwikkelvraag 1A en B). Bovendien heeft de patiënt de mogelijkheid om zijn/haar dossiergegevens (huisartsgegevens en documenten) op een veilige wijze te verzamelen in een PGO met het MedMij-label.


Voor ontwikkelvraag 1B - de PGO-route - maken wij gebruik van de LSP+-koppeling. Hiermee kan de patiënt zijn/haar dossiergegevens en documenten ontsluiten uit HiX voor de huisartsenzorg. VZVZ draagt er zorg voor dat dit conform de MedMij-standaard Huisartsgegevens en MedMij-standaard documenten verloopt, zoals beschreven in ontwikkelvraag 1 A en B uit het programma OPEN.

LSP+

Ontwikkelen, inrichten en kwalificeren is de eerste stap, het in de praktijk uitrollen is de vervolgstap. We kijken graag samen met de huisartsen hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen realiseren. Wij ondersteunen bij de technische implementatie van de LSP+-koppeling in de praktijk, de communicatie naar patiënten valt onder de verantwoordelijkheid van de praktijk zelf. In deze link vindt u de benodigde materialen voor de communicatie/voorlichting naar patiënten.
 
Voor de optimale implementatie van de LSP+-koppeling verzorgen wij een gereguleerde uitrol per klant.