Dankzij het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker is bij meer Nederlanders een vroeg stadium van deze ziekte ontdekt. Belangrijk, want dat vergroot de kans op genezing. ChipSoft ondersteunt veel zorginstellingen bij een gemakkelijke en efficiënte aanlevering van de darmkankergegevens aan het RIVM.


In 2014 is gestart met een gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Volgens het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) kregen vorig jaar 15.000 mensen darmkanker, tegenover 13.400 in 2013. De stijging zit enkel en alleen in de leeftijdsgroepen die in 2014 een uitnodiging kregen voor het bevolkingsonderzoek. In een kwart van de gevallen betrof het mensen met een vroeg stadium van darmkanker. Het is een belangrijk doel van het onderzoek om kanker in die fase al te ontdekken.


Efficiënte ColonIS-aanlevering

ChipSoft maakt het voor zorginstellingen aantrekkelijker om bij te dragen aan het bevolkingsonderzoek, aangezien de registratie en aanlevering onderdeel zijn van ons EPD. Alle benodigde gegevens van de ColonIS-aanlevering worden verzameld uit de informatie die zorgverleners tijdens hun werkprocessen invoeren in het EPD. Deze data worden vervolgens automatisch aangeleverd aan ColonIS.


Op volle kracht

ColonIS is het IT-systeem dat door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) speciaal is ontwikkeld voor het bevolkingsonderzoek. Het ondersteunt de uitvoering, kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie. Alle zorginstellingen in Nederland worden aangespoord om darmkankergegevens aan te leveren aan ColonIS. Het bevolkingsonderzoek draait zo snel mogelijk op volle kracht; iedereen van 55 tot en met 75 jaar wordt om de 2 jaar opgeroepen om deel te nemen.