De huisartsen van Cohesie, een samenwerkingsverband van ruim 40 huisartsenpraktijken verdeeld over de regio Noord-Limburg met ruim 235.000 patiënten, hebben unaniem gekozen voor een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD), HiX van softwareleverancier ChipSoft. Met dit nieuwe EPD zetten zij in op toekomstbestendigheid, intensievere samenwerking met elkaar en met zorgpartners in de regio en het verminderen van de registratielast.

Cohesie is de eerste grote huisartsengroep die de zorg regionaal ondersteunt met HiX. Met dit gebruiksvriendelijk EPD leggen huisartsen hun consulten efficiënt en gestructureerd vast. Die registraties worden vervolgens handig hergebruikt, waardoor het aantal dubbele registraties aanzienlijk afneemt. Daarnaast ondersteunt HiX de gegevensuitwisseling tussen alle aangesloten (apotheekhoudende) huisartsen en andere zorgaanbieders in de regio.

Patiëntenportaal

Met HiX betrekken de huisartsen van Cohesie na livegang hun patiënten optimaal bij hun eigen zorgproces. Zo kunnen zij patiënten zelf afspraken laten maken via het patiëntenportaal van hun praktijk. Ook kunnen zij herhaalrecepten aanvragen, metingen invoeren en via een eConsult contact onderhouden met hun huisarts.

Uitwisseling met PGO's

HiX faciliteert bovendien de ontsluiting van zorggegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Hierdoor kunnen patiënten eenvoudig gegevens uit het huisartsendossier toevoegen aan hun eigen verzameling met medische gegevens. Deze vorm van uitwisseling is een belangrijk speerpunt van de overheid, vandaar dat veel huisartsen hier momenteel op inzetten.

Huisartsenpost

Het nieuwe EPD ondersteunt ook het zorgproces op de huisartsenpost (HAP) van Cohesie. HiX biedt de triagist handige tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen en helpt vervolgens om, op basis van urgentie, met één klik op de knop een afspraak vast te leggen in het patiëntendossier.

Interactieve plattegrond

Voor een optimaal overzicht van de patiënten die op de post aanwezig zijn, is een interactieve plattegrond inzetbaar. Hierop ziet iedereen binnen de HAP in één oogopslag waar elke patiënt zich bevindt. Ook is direct duidelijk met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken.

"Toekomstbestendig en innovatief EPD"

Leo Kliphuis van Cohesie: "Wij kijken ernaar uit dat HiX onze reguliere en apotheekhoudende huisartsenpraktijken gaat ondersteunen en ontzorgen. Ondersteunen, door intelligente en gebruiksvriendelijke oplossingen te bieden voor de consultregistratie en de inzage van relevante gegevens. En ontzorgen, door ons periodiek te voorzien van nieuwe functionaliteiten die ons toekomstbestendig en innovatief maken. Met HiX willen we de zorg regionaal beter finetunen. Door allemaal dezelfde taal te spreken,  verbetert de communicatie tussen alle aangesloten huisartsenpraktijken en met andere zorgaanbieders. Bovendien kunnen we de patiënt een grotere rol geven in hun eigen zorgproces en door gegevensuitwisseling met hun PGO helpen om hun eigen verzameldossier actueel te houden."

Over Cohesie

Cohesie is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt. De praktische uitvoering hiervan wordt verzorgd door een aantal werkmaatschappijen die vallen onder de coöperatie.


Sylvia Wessels en Leo Kliphuis van Cohesie ondertekenen symbolisch de samenwerkingsovereenkomst.

Hans Mulder, CEO ChipSoft
CEO Hans Mulder ondertekent de overeenkomst namens ChipSoft.