Het Erasmus MC zet de volgende stap in zorginnovatie, door de standaard content van HiX verder te benutten en de nieuwste functionaliteiten binnen dit elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik te nemen. Hiermee speelt het universitaire ziekenhuis verder in op de mogelijkheden die het EPD vandaag de dag biedt en geeft Erasmus MC de strategische thema's, zoals registratielastverlichting voor zorgprofessionals, patiëntparticipatie én digitale samenwerking een extra stimulans.

 

Erasmus MC tekende voor elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX 6.2

 

De medische zorg ontwikkelt zich in hoog tempo. Om zorg betaalbaar en efficiënt te houden, is werkprocesoptimalisatie van groot belang. Ook is het essentieel om gegevens gestructureerd vast te leggen, zodat informatie eenvoudig kan worden hergebruikt door collega-zorgverleners en voor statistieken en aanleveringen. Anticiperend op de zorg van de toekomst, introduceert Erasmus MC nu strategische innovaties die de registratielast verminderen. Ook ondersteunen de innovaties het uitgangspunt om gegevens aan de bron te registreren.

Nieuwe consultvoering voor meer efficiëntie

Naast de doorontwikkeling van het EPD voor onder andere de klinische genetica en kindergeneeskunde, zet het Erasmus MC in op de innovatie van consultvoering. Hierbij worden zorgprofessionals tijdens hun consultvoering vanuit één scherm met minder en logische clicks ondersteund. De verslaglegging wordt gestructureerd opgeslagen. Dit heeft als groot voordeel dat de gegevens direct breed beschikbaar zijn voor alle zorgprofessionals, wetenschappelijk onderzoek en aanleveringen.

Diagnosegerichte sturing

Door diagnosegerichte sturing binnen het EPD krijgen de artsen de juiste informatie-elementen aangereikt. HiX maakt op basis van de diagnose een selectie uit alle beschikbare content en biedt die informatie op een overzichtelijke manier aan. Hierdoor heeft de zorgverlener overzicht in de beschikbare registraties voor de specifieke diagnose of klacht.

Meer tijd voor patiënt

De consultvoering wordt bovendien ondersteund met de mogelijkheid om vergaande sjablonering aan te brengen in het uitzetten van orders, voorschrijven van medicatie en het uitzetten van het beleid. Dit scheelt de zorgprofessional veel werk en maakt het registratieproces eenvoudiger en efficiënter, zodat zij meer tijd en aandacht kunnen besteden aan de patiënt.

Patiëntparticipatie

Patiënten profiteren ook thuis mee van de innovatieve consultregistratie. Doordat de artsen hun bevindingen meer gestructureerd vastleggen, beschikken de patiënten over een rijker gevuld portaal. Hierdoor raken zij beter geïnformeerd. Daarnaast ondersteunt het portaal de patiënten bij de uitwisselen van gegevens tussen het ziekenhuis en hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

"Hogere kwaliteit en efficiency"

Martin Kalshoven, manager Informatiemanagement: We hebben in het Erasmus MC ervaren dat er veel efficiency winst en kwaliteitsverbetering te realiseren is door samen met de zorgverleners actief te werken aan het steeds beter inrichten van het EPD. We zetten met deze upgrade nu de volgende stap in deze ontwikkeling. Door het automatische aanbieden van relevante informatie en het verder reduceren van de registratielast - doordat HiX intelligent gebruik maakt van de zorgvraag van de patiënt - wordt het gebruik van het EPD verder geoptimaliseerd. En beperkten we weer het aantal kliks. Dit komt de kwaliteit en efficiency van onze zorg ten goede."