Tergooi geeft de medische gegevensuitwisseling met zorgpartners en patiënten een boost. Het ziekenhuis zet de oplossingen van ChipSoft in voor het behalen van de VIPP 5-doelstellingen en de communicatie met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's). De oplossingen maken het mogelijk om dokters van verschillende zorginstellingen bij elkaar in het EPD te laten kijken, als zij de patiënt gezamenlijk behandelen. Bovendien gaat Tergooi volgens de eOverdracht patiënten verwijzen naar de verpleeg- en thuiszorg.

Marian de Vries, lid Raad van Bestuur: "Tergooi werkt steeds nauwer samen met zorgpartners in de regio en met andere ziekenhuizen. Wij willen graag samen met onze patiënten beslissen over de beste zorg in zijn of haar persoonlijke situatie. Daarvoor is het belangrijk dat de informatie over de patiënt bij alle betrokken zorgverleners bekend is, uiteraard na toestemming, en dat de patiënt het maar één keer hoeft te vertellen. Wij voorzien dat veel patiënten binnen afzienbare tijd gebruikmaken van een PGO en willen hen tijdig de mogelijkheid bieden om de gegevens uit hun eigen patiëntendossier in hun PGO te verzamelen. Daarom vinden wij gegevensuitwisseling erg belangrijk."

Ziekenhuis Tergooi, dat in 2023 verhuist naar de nieuwbouw naast het huidige ziekenhuis in Hilversum, kiest voor de DVZA van ChipSoft voor de gegevensuitwisseling met de PGO van de patiënt. Job Braakman, projectmanager bij Tergooi: "Die DVZA-functie is al geïntegreerd in Zorgplatform, dus is het voor ons logisch om die te benutten. Wij zijn niet heel groot en willen met bewezen oplossingen werken die ons, indien mogelijk, ontzorgen. De keuze voor de DVZA van Zorgplatform past naadloos in die strategie. Wij willen gegevensuitwisseling niet nog complexer maken dan het is door meerdere schakels en nieuwe leveranciers hierbij te betrekken." 

(tekst gaat verder onder de foto)

 Job Braakman, Tergooi
Projectmanager Job Braakman.

Behalen van VIPP 5-doelstellingen

De nieuwe oplossingen voor gegevensuitwisseling ondersteunen Tergooi onder meer bij het behalen van de VIPP 5-doelstellingen. Braakman: "We deden eerder al mee aan het vorige VIPP-traject. Het programma VIPP 5 past mooi in die lijn, ondanks dat het PGO-vraagstuk nog relatief nieuw is. Wij gaan dat avontuur graag aan."

Het Gooische ziekenhuis richt zich al langer op informatie-uitwisseling met zorginstellingen en patiënten, maar geeft die nu een flinke impuls. Die impuls is initieel ingezet vanuit de visie om zorg dichterbij de patiënt te brengen; de ambitie is om 20% van de huidige zorg elders aan te bieden. Ten tweede speelt de naderende verhuizing een rol. Braakman: "Daardoor krijgen we het straks ongetwijfeld drukker."

PGO's: vroeg beginnen met testen

Voor de uitwisseling met de PGO's van patiënten zit Tergooi nog in de verkennende fase. "We zijn aangehaakt bij sessies van de NVZ, MedMij en ChipSoft. Daaruit komt naar voren dat die uitwisseling nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. We denken daarom dat het heel verstandig is om zo vroeg mogelijk te beginnen met het testen met een PGO.

Tergooi heeft al een verkenning gedaan met welke PGO's ze willen testen. Braakman: "Wij vinden het belangrijk dat de PGO ver is in haar ontwikkeling, certificering en in het helpen de doelstellingen te behalen. Wat ik voor de komende tijd concreter wil maken, is hoe we gaan testen en dat we dat inplannen. Je kunt wel steeds blijven wachten tot het af is of tot alle discussies gevoerd zijn maar dan zijn we mogelijk te laat om onze doelstellingen te halen.

Samenwerking met huisartsen

In het PGO-traject trekt Tergooi op met de regionale huisartsenorganisatie RoGo, die vanuit hun subsidieregeling OPEN ook werkt aan het ontsluiten van informatie naar PGO's. Braakman: "Zij hebben iets andere doelstellingen dan wij. Zij moeten bijvoorbeeld aangeven hoe zij testen met PGO's en hoe zij dit borgen. Ze hoeven daarentegen niet de doelstelling van '5% adoptie' te behalen. Wij denken dat het verstandig is om samen op te trekken en bijvoorbeeld in de eerste testfase samen met één PGO te testen. Uiteraard in afstemming met betrokken leveranciers."

"Ongetwijfeld betere overdrachten"

Tergooi is er veel aan gelegen de drempel voor informatie-uitwisseling zo laag mogelijk te maken. Om die reden gaat het ziekenhuis ook werken met het Transmuraal portaal. Hiermee kunnen zorgprofessionals vanuit hun eigen vertrouwde HiX-omgeving het zorgverlenersportaal van een ander ziekenhuis inzien. Voordeel van deze oplossing is dat de getoonde data niet per se in een zorginformatiebouwsteen (zib) gedefinieerd hoeft te zijn. "Het feit dat je als arts in je eigen dossier werkt en een tijdlijn krijgt met wat er in andere ziekenhuizen is vastgelegd, zorgt ongetwijfeld voor betere overdrachten", aldus Braakman.

"Alles in dienst van de patiënt"

Alle nieuwe oplossingen staan in dienst van de patiënt, benadrukt Braakman: "De patiënt krijgt door de uitwisseling met de PGO's meer eigenaarschap, zodat hij bijvoorbeeld tijdens een poli-afspraak kan laten zien welke informatie hij verzameld heeft. Ook hoeven patiënten bij overdrachten niet opnieuw hun verhaal te vertellen als wij, als ziekenhuizen, de Basisgegevensset Zorg (BgZ) met elkaar kunnen uitwisselen en over en weer bij elkaar in het dossier kunnen kijken. Nu wordt er nog vaak onnodig herdiagnostiek gedaan. Als de gegevensuitwisseling een beetje ingeburgerd raakt, komt er veel minder ruis op de lijn. Daar zijn wij van overtuigd."


Marian de Vries
Marian de Vries, lid Raad van Bestuur van Tergooi, zet symbolisch haar handtekening onder de samenwerking.