Hoe bereidt u zich voor op het Zorgprestatiemodel? Bart Jansen, manager bedrijfsbureau bij de Forensische Zorgspecialisten, deelt drie tips.

 

1.     Betrek de zorgverleners goed bij het project

Dit klinkt wellicht als een open deur, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Probeer op cruciale onderdelen een gezamenlijke visie te ontwikkelen en beslissingen te nemen. Uiteindelijk zijn de zorgverleners degenen die ermee moeten werken. Probeer ze daarnaast zo min mogelijk te belasten met onderdelen die hen niet raken, zoals de zorgfacturatie, controles en andere administratieve processen. Leg wél goed uit waarom soms een andere keuze handiger/verstandiger is binnen het proces van A tot Z.

 

2.     Trek samen op met de financiers en informeer elkaar optimaal

Vertrouwen is beter dan controleren. Financiers hebben momenteel een informatie-achterstand ten opzichte van de zorgaanbieders. Uiteindelijk heb je één gezamenlijk doel: een goed contracteringsproces, zodat we de maatschappij (veiligere samenleving), onze cliënten en patiënten optimaal kunnen bedienen. Houd er rekening mee dat er tijdsdruk komt op het contracteringsproces.

 

3.      Zorg voor korte lijnen met je EPD-leverancier

Er zit best veel spanning op het project en de deadline van 1 januari 2022 staat vast. Tijd is onze grootste 'vijand'. Om per ingangsdatum te kunnen registreren en declareren, is tijd en energie nodig van beide kanten, ook al zijn de externe factoren grillig. Denk hierbij aan factoren als: de benodigde specificaties, tabellen en definities.


Ter voorbereiding op de inrichting in HiX delen wij zelf ook nog graag drie tips met u:

 

1.     Afspraakcodes

Per 1 januari worden bij de afspraakcodes consultprestaties afgeleid i.p.v. GGZ-activiteiten. Deze consultprestaties kunnen aan de huidige afspraakcodes gekoppeld worden of er kunnen nieuwe afspraakcodes gemaakt worden. Ter voorbereiding hierop is het van belang om de huidige afspraakcodes in kaart te brengen en welke activiteiten hieraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan worden aangevuld met de consultprestatie die u als zorgaanbieder verwacht. Op het moment dat het in HiX mogelijk is, kunnen dan de consultprestaties gekoppeld worden op basis van dit overzicht.

 

2.     Nieuwe beroepscodes

Voor de behandelaren die consulten gaan registreren binnen het Zorgprestatiemodel is het van belang dat zij een nieuw beroep krijgen dat op 1 januari ingaat. Op het moment dat de tabel met beroepen is uitgeleverd, kunnen deze aan de behandelaren worden toegekend. Hierbij is het mogelijk dat een behandelaar voor Jeugd GGZ in Zorgprestatiemodel een apart beroep krijgt. In HiX 6.1 wordt dit in de tabel met GGZ-uitvoerders geregistreerd, vanaf HiX 6.2 in de artsentabel.

 

3.     Ketentestpartners

Vanaf oktober vindt er een landelijke ketentest plaats. Wanneer u daaraan wilt meedoen, is het van belang dit alvast te bespreken met een van uw zorgverzekeraars. Ook het VECOZO-certificaat kan alvast worden voorbereid door de service 'Declaratie Zorgprestatiemodel' aan te vragen.