De militaire eerstelijns gezondheidszorg neemt vandaag een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik, HiX van softwareleverancier ChipSoft. Hiermee zet Defensie in op gestandaardiseerde ICT die onder alle verschillende omstandigheden inzetbaar is.

Met het nieuwe elektronisch patiëntendossier werken (apotheekhoudende) huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, bedrijfsartsen en verpleegkundigen op verschillende praktijklocaties samen binnen één geïntegreerde ICT-oplossing. Dit betekent onder meer dat zij, wanneer zij samen een militaire patiënt behandelen, direct gebruik kunnen maken van elkaars registraties.

Het nieuwe EPD faciliteert Defensie in de communicatie en de gegevensuitwisseling met andere zorgprofessionals binnen en buiten de militaire gezondheidszorg en met de militaire patiënt. Doordat de eerstelijnszorg binnen Defensie nu start met HiX, het Centraal Militair Hospitaal er al mee werkt en het Militair Revalidatie Centrum binnenkort ook overstapt naar HiX, werken steeds meer onderdelen binnen Defensie op dezelfde, gestandaardiseerde wijze.