Specialisten, apothekers en huisartsen kunnen vanuit HiX complexe medicatieschema's en andere medicatieopdrachten aanleveren aan toedienregistratiesystemen zoals nCare. Hierdoor heeft iedere toediener in de verpleeg- of thuiszorg altijd up-to-date medicatiegegevens van de patiënt tot zijn beschikking, waardoor de medicatieveiligheid stijgt.

Veilig medicatieproces

Het nieuwe proces: de specialist of huisarts schrijft medicatie voor in HiX en stuurt het voorschrift naar de apotheek. Dit kan een openbare apotheek, een poli-apotheek of een ziekenhuisapotheek zijn. De apotheek ontvangt het recept en verstrekt de medicatie aan de patiënt of verzorgende partij. Op dat moment gaat er een signaal naar het betreffende toedienregistratiesysteem, waarin de medicatie wordt bijgewerkt. De thuiszorgorganisatie of verzorgende dient de medicatie toe en tekent deze direct digitaal af in het toedienregistratiesysteem.

Medicatiefouten voorkomen

De Antonius Zorggroep en Patyna werken samen op het gebied van medicatie voor de bewoners en cliënten van Patyna. De medicatie wordt al langer door de apotheek van de Antonius Zorggroep geleverd aan Patyna. De nieuwe oplossing brengt voordelen voor de toediener en de apotheek. Zo hoeft de apotheek geen deellijsten meer te printen. Ook is er minder mondeling overleg nodig tussen de apotheker, arts en toediener. Alle benodigde informatie kan op een eenduidige en veilige manier worden verstrekt.

Herman Kuipers, senior adviseur Human Technology bij Patyna: ‘’Dankzij de communicatie tussen HiX en nCare kan het toedienproces veiliger verlopen. Papieren aftekenlijsten behoren tot het verleden en onze medewerkers hebben hierdoor altijd het meest actuele medicatieoverzicht bij de hand in de app. Bovendien kan een tweede thuiszorgmedewerker of verzorgende eenvoudig op afstand controleren en accorderen dat de juiste medicatie aan de juiste bewoner of cliënt is toegewezen. Daarnaast geeft het de medewerkers een realtime overzicht of alle medicatie is geven. Zo kunnen we met elkaar medicatiefouten voorkomen.’’

Gekoppelde zorginstellingen

De komende periode versturen diverse ziekenhuizen hun toedienschema's op de nieuwe manier naar een toedienregistratiesysteem. Zo stuurt Antonius Sneek de schema's vanuit HiX naar nCare en volgt Slingeland Ziekenhuis binnenkort dezelfde werkwijze. De voordelen zijn direct merkbaar, aldus Cornelis Ernst, Adviseur Informatiemanagement MOD / projectleider van Antonius Sneek: "Met de introductie van de digitale koppeling tussen HiX en nCare zetten we als Antonius Ziekenhuis Sneek de volgende stap in patiënt- en medicatieveiligheid. De ziekenhuisapotheek en Patyna kunnen op elk gewenst moment de toedieningen naar de toedienregistratie van nCare oversturen en daarna digitaal binnen de nCare-app aftekenen. Een belangrijk voordeel daarbij is dat de toedienlijst altijd actueel is en dat er niet meer 'op papier' afgetekend hoeft te worden. Ook kan de risicovolle medicatie nu makkelijker afgetekend worden en wordt er functioneel een tweede controle binnen nCare afgedwongen." 

"De volgende stap wordt het automatisch versturen van de toedieningen zodra er een wijziging binnen de actuele medicatie binnen HiX wordt gedaan", vervolgt Ernst. "Hierdoor hoeft de specialist niet meer zelf de toedieningen over te sturen, maar worden deze automatisch vanuit HiX naar nCare verstuurd. Met de koppeling wordt dus niet alleen de patiënt- en medicatieveiligheid verhoogd, maar ook het gemak van de gebruiker. Kortom, met de koppeling tussen HiX en nCare zetten we mooie stappen in het borgen van de patiënt- en medicatieveiligheid, het verhogen van het gebruikersgemak en de digitale transitie van zorgprocessen.”