Huisartsen Uden en Fonkelzorg Den Bosch, onderdeel van huisartsennetwerk Fonkelzorg, integreren als eerste huisartsenpraktijken de Nederlandse Triage Standaard (NTS) in het huisartseninformatiesysteem (HIS). Huisarts en mede-eigenaar Sylvana Hazenveld van Fonkelzorg over deze pilot: "Wij verwachten hiermee de kwaliteit van onze zorg te verhogen en efficiënter te kunnen werken."

In de huisartsenpraktijken komen dagelijks honderden telefoontjes binnen die beoordeeld moeten worden. Deze gesprekken vormen een wezenlijk onderdeel in het werk van de assistentes en de organisatie van de praktijken. Sylvana Hazenveld: "Wij beoordelen de telefoontjes nu nog met de NHG-wijzer, een boek dat opengeslagen op het bureau ligt. Die triage wordt vervolgens in de SOEP-regels ingetypt in het EPD en opgeslagen. De zelfzorgadviezen die uit de NHG-wijzer komen, worden vervolgens mondeling aan de patiënten toegelicht. Wij denken dat dit veel efficiënter kan."

Sylvana Hazenveld, huisarts en mede-eigenaar van Fonkelzorg
Sylvana Hazenveld, huisarts en mede-eigenaar van Fonkelzorg.

Gestructureerde uitvraag en registratie

Huisartsenposten, spoedeisende hulpafdelingen en ambulancediensten maken nu al gebruik van de NTS. Hazenveld is ervan overtuigd dat de NTS ook een meerwaarde biedt voor huisartsenpraktijken. "Wij vroegen Stichting NTS en onze EPD-leverancier of het mogelijk is om de NTS-schermen ook in ons EPD te krijgen. Daarmee ontsluiten we veel voordelen, zoals een gestructureerde uitvraag van de klachten en een gestructureerde triageregistratie. Maar we ontsluiten ook een medisch kwalitatief geborgde urgentiebeoordeling en behalen efficiëntieverhoging in onze telefonie en het geven van relevante zelfzorgadviezen. We zijn blij dat de NTS de waarde hiervan inziet; het past ook goed in ons gezamenlijke doel: de juiste zorg leveren op het juiste moment."


NTS in no-time ingebouwd in EPD voor de praktijk

De EPD-leverancier wilde direct graag meewerken. Hazenveld: "Zij hadden de schermen voor de huisartsenpost al in HiX zitten, dus voor hen was het een relatief kleine moeite om ze te finetunen naar een HIS-variant. In no-time was alles voor ons klaargezet. Omdat dit de allereerste keer is dat een dagpraktijk gebruikmaakt van de NTS, hebben we ervoor gekozen om dit in een pilot-vorm te gieten, om te zien hoe een en ander in praktijk uitpakt."

In de pilot moet duidelijk worden of de huidige NTS aansluit op de behoefte in de dagpraktijk. Hazenveld denkt dat de integratie zorgt voor een zekerder gevoel bij de assistentes. "Zij komen automatisch tot de juiste urgentie en vervolgstappen."


Efficiëntere gesprekken en kortere wachttijden

De patiënt profiteert uiteraard ook van de nieuwe triage. Hazenveld: "Wij leveren zorg aan meer dan 10.000 patiënten. Veel van hen kunnen we via de NTS-integratie al helpen, zonder dat zij naar de praktijken hoeven te komen. Doordat wij hen gerichtere vragen kunnen stellen, kunnen wij hun zorgvraag beter inschatten en vaak al passende zelfzorgtools aanreiken. Dat scheelt hen een bezoek aan de praktijk. Daarnaast worden de telefoongesprekken met de patiënt efficiënter en daardoor de wachttijden korter."

Mocht de patiënt na triage toch naar de praktijk moeten komen, is de huisarts beter op de hoogte van de zorgvraag van de patiënt. "Door de gerichtere uitvraag hebben wij een beter vertrekpunt in ons consult. Daar kunnen wij op voortborduren. Dat verbetert ook de kwaliteit en de efficiëntie van het consult."

Pilot op ideaal moment

Het moment van de pilot komt voor Fonkelzorg als geroepen. Hazenveld: "Wij openen binnenkort een medisch contactcentrum. Daar komen straks alle telefoontjes van patiënten binnen. De assistentes van Huisartsen Uden en Fonkelzorg Den Bosch werken daar onder één dak samen in hetzelfde EPD, HiX. Hierdoor kunnen zij elkaar gemakkelijk helpen en vervangen bij drukte of ziekte. Inhoudelijk vragen kunnen zij stellen aan een regie-arts, die ook op die locatie aanwezig is. De introductie van de NTS-integratie sluit mooi aan op deze uitbreiding."

De unieke integratie is een toonbeeld van de ambitie van Fonkelzorg om zorg op een modernere manier aan te bieden. Hazenveld: "Patiënten zijn gewend om ook als consument klantvriendelijk te worden bediend. Wij willen daar in onze zorg ook op inspelen, door bijvoorbeeld bij afspraakbevestigingen ook vlogs of filmpjes mee te sturen, zodat de patiënt beter voorbereid wordt op een ingreep. We barsten van de innovatieve ideeën en gaan die de komende tijd samen met onze EPD-leverancier verder invulling geven. We hebben bijvoorbeeld ook al een integratie met MS Teams voor videobellen. Deze NTS-integratie is een mooie volgende stap."