Albert Schweitzer ziekenhuis is het eerste HiX-ziekenhuis dat gegevens uitwisselt met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. Dit betekent dat patiënten per direct documenten zoals brieven digitaal kunnen ophalen bij het ziekenhuis. Albert Schweitzer ziekenhuis zet hiermee een eerste stap richting het behalen van de doelstellingen voor VIPP 5.

Albert Schweitzer ziekenhuis zet de voor MedMij gekwalificeerde DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) van ChipSoft in om documenten, zoals correspondentie met specialisten, te versturen naar de PGO die de patiënt zelf heeft gekozen uit het aanbod van verschillende PGO-verstrekkers. Door het uitwisselen van deze informatie krijgen patiënten meer inzicht en grip op hun eigen zorgproces. Dit leidt tot betere zorg.

Nu de weg tussen de zorginstellingen en de PGO's is geplaveid voor het uitwisselen van documenten, rest alleen nog de mogelijkheid om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) van zorginstellingen naar PGO's te verzenden. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

"Voordeel van snel doorpakken"

Marjan van Maurik, projectmanager en beleidsadviseur bij Albert Schweitzer ziekenhuis: "De uitwisseling van documenten met PGO's is een goede eerste stap in een langetermijnproces. We hebben dit in slechts anderhalve maand gerealiseerd. Dat kon zo snel, omdat wij de oplossing (Zorgplatform, red.) al in huis hadden en snel aangaven daarvan gebruik te willen maken. Dat is het voordeel als je snel doorpakt; dan sta je als ziekenhuis vooraan in de rij."

Volgens Van Maurik is er nog veel werk te verrichten voordat de meerwaarde van deze oplossing voor de patiënt zichtbaar wordt: "Veel PGO's moeten nog ontwikkeld worden, zowel inhoudelijk als procesmatig, en vervolgens moeten patiënten hun weg naar de PGO's nog vinden."

Patiënt bewust maken

Om in aanmerking te komen voor de VIPP 5-subsidie, moeten zorginstellingen vóór september 2022 digitaal gegevens uitwisselen met minimaal 5% van hun DBC-relevante patiëntenpopulatie. Die uitwisseling moet plaatsvinden tussen het EPD en de PGO van de patiënt. Om dit te realiseren, start Albert Schweitzer ziekenhuis begin 2022 een campagne om hun patiënten bewuster te maken van het bestaan, het nut en de noodzaak om hun gezondheidsgegevens te verzamelen in een eigen PGO.

Van Maurik ziet in die campagne een grote rol voor artsen. "Bij de invoering van ons portaal zagen we dat patiënten eerder geneigd waren om het portaal te gebruiken als hun arts dit adviseerde. Dat effect verwachten wij ook bij de PGO's." Om het gebruik van PGO's regionaal te verhogen, ziet Van Maurik vooral een grote rol voor de huisartsen. "Zij zien per saldo veel meer patiënten dan wij als ziekenhuis doen. Uiteindelijk moeten we er samen voor zorgen dat patiënten meer regie kunnen hebben over hun eigen data."