Luscii en ChipSoft begonnen twee jaar geleden aan een reis om thuismonitoring vanuit het EPD mogelijk te maken. Zo hoeven patiënten niet altijd naar het ziekenhuis. Dat levert zorgtijd op die aan patiënten besteed kan worden die het echt nodig hebben. Het bleek een uitkomst tijdens de pandemie. Er kwamen COVID-19 virtuele verpleegafdelingen en creatieve dokters en verpleegkundigen creëerden thuismonitoringprogramma's voor tientallen ziektebeelden. Sinds de start in 2018, staat er een ecosysteem. Daarom is het nu tijd voor de volgende stap: het starten van thuismonitoring vanuit HiX, met één simpele klik.

Klein begin, grote impact

Het begon klein, met grote impact. In 2018 werd de verbinding gelegd tussen de Thuismeten App van Luscii en het EPD HiX van ChipSoft. Deze integratie was een langgekoesterde wens van veel zorgverleners. Door integratie van thuismonitoring in het EPD konden zij patiënten snel aanmelden, zonder overtypen van gegevens. Ook kwamen meldingen van thuismetingen direct op de werklijst in het EPD en werd het mogelijk acties voor thuismonitoring vanuit HiX te verwerken.

Van wachtkamer naar woonkamer

De stap bleek cruciaal voor de opschaling die volgde. Steeds meer ziekenhuizen realiseerden zich dat een deel van het polikliniekbezoek door de patiënt zelf kon worden uitgevoerd. De patiënt krijgt via de Luscii app door welke acties nodig zijn. Dat kan een meting zijn met één van de meer dan 100 gekoppelde wearables, een vragenlijst over hoe iemand zich voelt, een animatie over hoe met een aandoening te leven of zelfzorgtips, zoals een longaanvalactieplan. Alle data worden door algoritmen in Luscii geanalyseerd en de zorgverlener ontvangt op zijn of haar werklijst in het EPD een melding als er aandacht nodig is. Het contact is zo gelegd via een bericht, beeldverbinding of een afspraakverzoek in het patiëntportaal.

Per geïnvesteerde euro, 8 euro besparing aan zorgkosten

De nieuwe mogelijkheid van thuismonitoring in HiX veranderde veel. Waar zorgverleners eerst apart moesten inloggen, konden zij nu thuismetingen direct naast alle andere patiëntgegevens verwerken. Wat leverde dit op? UMC Utrecht startte in het kader van haar project Safe@home onderzoek naar effecten van thuismonitoring voor vrouwen met zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie. De data uit HiX en uit Luscii werd geanalyseerd en de resultaten bleken overweldigend: minder polibezoeken, minder en kortere opnames en minder diagnostiek. Tegelijk waren patiënten tevreden en bespaarden zorgverleners tijd. Elke geïnvesteerde euro leverde €8 aan minder zorgkosten op, zo becijferde Dr. Hans van den Heuvel, die op het onderwerp bij professor Mireille Bekker promoveerde.

Een pandemie die de creativiteit van zorgverleners centraal stelde

Meerdere ziekenhuizen volgden. Toen kwam de pandemie die alles veranderde. Ziekenhuizen werden gesloten voor non-COVID-19-zorg en thuismonitoring was vaak nog de enige mogelijkheid om op afstand een vinger aan de pols te houden. Projecten schaalden razendsnel op. En het ecosysteem van  thuismonitoringprogramma's en zorgapplicaties groeide verder. Afgelopen jaar ontwikkelden medisch specialisten en verpleegkundigen meer dan 40 thuismonitoringprogramma's: van oncologie tot chirurgie, van kindergeneeskunde tot oogheelkunde en van gynaecologie tot interne geneeskunde. Het bleek voor patiënten met diabetes, astma, boezemfibrilleren en zelfs voor of na operaties of kankerbehandelingen een uitkomst.

Boter bij de vis: thuismonitoring vergoed

Met de opschaling van thuismonitoring kwam ook de vraag wie de zorg thuis bekostigt. Op veel plaatsen wisten ziekenhuizen afspraken te maken over de inzet van thuismonitoring voor meerdere patiëntgroepen. CZ startte een speciaal programma om ziekenhuizen te helpen de slag te maken. Zilveren Kruis sloot contracten af om 10 tot 20% van de zorg naar huis te verplaatsen. Dokters en verpleegkundigen ontwikkelden en onderzochten wat thuismonitoring kon betekenen. En vorige week werd bekend dat op voordracht van ziekenhuis OLVG en Zilveren Kruis de Nederlandse Zorgautoriteit voor zes nieuwe prestaties de vergoeding heeft vastgesteld voor thuismonitoring bij COPD, astma, pijn op de borst, boezemfibrilleren en hypertensie. Daarmee is deze vorm van digitale zorg, gewoon zorg.

Starten van thuismonitoring met één simpele klik

"Jij bent een expert en je hebt net een prachtige toepassing gemaakt en wat is je droom? Jouw droom is om jouw toepassing voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen om zo grote impact te bereiken." Met woorden van deze strekking lanceerde Steve Jobs in 2008 de App Store. Het bleek de start van een gigantisch ecosysteem. Waarom zou dat niet ook in de zorg kunnen? Op 14 oktober, tijdens de allereerste Luscii Medical Developer Conference met ChipSoft als partner, onthulde Luscii-oprichter en digitale zorg-professor Daan Dohmen ten overstaande van ruim 200 artsen en verpleegkundigen met die visie de Luscii Library.

Samenwerken en delen van bewezen thuismonitoringprogramma's

Zorgverleners kunnen in deze 'app-bibliotheek' bewezen thuismonitoringprogramma's zoeken. Ze kunnen zien door welke arts een programma ontwikkeld is, wat patiënten ervan vinden, welke ziekenhuizen er gebruik van maken en wat de belangrijkste functies zijn. Bij interesse kunnen ze zelf direct een programma starten. In ziekenhuizen die Luscii via Zorgplatform beschikbaar maken, is de Library direct vanuit HiX beschikbaar. Uiteraard gebruikmakend van moderne (internationale) FHIR-standaarden. Zo breiden ChipSoft en Luscii samen het in 2018 gestarte ecosysteem uit op een open manier, waarbij elke zorgverlener zijn of haar creatie met andere ziekenhuizen kan delen. Samenwerken aan betere zorg heeft immers de toekomst. 

Meer ruimte voor zorg, sneller opschalen

Met de integratie van Luscii is aangetoond hoe gecertificeerde apps aan de hand van concrete use-cases vanuit zorginstellingen kunnen bijdragen aan de zorg van morgen. De weg voor andere digital health apps naar het EPD ligt dan ook open. Sterker nog: de weg is volledig geplaveid en wacht om bereden te worden. Aan de hand van duidelijke afspraken tussen de samenwerkende partijen, over de waarde die met de oplossing wordt toegevoegd, is het een geweldige reis. Want hoe meer de zorgprofessionals via de apps kunnen profiteren van elkaars kennis en netwerk, hoe sneller de zorg als geheel kan opschalen met de inzet van oplossingen die de registratielast verminderen.

Luscii gelooft daarbij net als ChipSoft in een open ecosysteem. "De tijd is rijp dat ook andere zorgapps de integratiemogelijkheden met het EPD onderzoeken", vindt Dohmen. "De resultaten met Thuismeten zijn een teken dat integratie en samenwerking lónen. Ze leiden tot betere en moderne zorg voor de patiënt en creëren ruimte voor zorg voor zorgprofessionals. Ik spoor aanbieders van gecertificeerde zorgapps aan om óók de integratie met HiX op te zoeken. Zo verbreden we samen het HiX-ecosysteem en verbeteren we met elkaar de zorg. Who's next?" 

< Kijk zelf in de Luscii Library >