Afgelopen vrijdag heeft het Bravis ziekenhuis haar Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) HiX geüpdatet naar versie 6.2 mét standaard content. Bravis gebruikt de standaard content van HiX als basis voor digitale toekomstplannen. In die plannen zet het ziekenhuis sterk in op digitale processen, een grotere regierol voor de patiënt en registratielastverlichting voor de zorgprofessionals.

Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur: "Patiënten en medewerkers staan in de Bravis-visie 2030 centraal. Voor onze patiënten is het belangrijk dat onze zorg waarde toevoegt en, indien mogelijk, dichtbij geleverd wordt. Voor onze medewerkers is het belangrijk dat zij uniform registreren, waardoor de registratielast vermindert en zij hun zorg doelmatiger kunnen verlenen. Ook willen wij de gegevensuitwisseling met andere partijen – collega ziekenhuizen, huisartsen en natuurlijk de patiënten zelf– makkelijker laten verlopen.

Bloedbank

Onderdeel van de standaard content is onder andere een nieuwe oplossing, die het gehele proces rondom de bloedbank stroomlijnt: het aanvraagproces, de ontvangstregistratie van de producten, het koppelen van bloedproducten aan patiënten, de uitgifteregistratie inclusief track and trace, het toedienen van bloedproducten én het registreren van eventuele transfusiereacties. Bravis is het eerste ziekenhuis dat deze geïntegreerde oplossing in gebruik neemt.

Intelligente consultvoering

Daarnaast bevat de standaard content een consultregistratie die er, in combinatie met de Golden Label Method (GLM), voor zorgt dat artsen hun (verplichte) registraties op een natuurlijke manier vastleggen. Casper Kammeijer, MIO en gynaecoloog in Bravis ziekenhuis kijkt hier naar uit: "Ik hoop dat dit vooral structuur gaat opleveren. Bij een patiënt die je voor het eerst ziet, bijvoorbeeld, kan je heel gestructureerd door alle klachten heen navigeren. En achter de schermen lopen alle orders automatisch mee die je anders handmatig zou moeten uitzetten."

Meer zorgtijd voor de patiënt

Negen maanden lang is er intensief gewerkt aan het implementeren van het nieuwe EPD mét standaard content. Die content zorgt er onder andere voor dat patiënten nog gemakkelijker online hun afspraken kunnen maken en uitslagen kunnen inzien. Dit heeft als voordeel dat de medewerkers van het ziekenhuis zelf minder hoeven te registreren en meer zorgtijd overhouden voor de patiënt. Albert-Jan: "Met meer dan 500 medewerkers, van allerlei afdelingen van de organisatie,  hebben we de schouders eronder gezet om deze implementatie tot een succes te brengen. Daar zijn we als bestuur heel trots op, want dit was een groot project, in een bijzondere tijd met alle coronaproblematiek, waarin we veel op afstand en digitaal hebben samengewerkt."

HiX als uitgangspunt

In digitale toekomstplannen neemt Bravis het elektronisch patiëntendossier als uitgangspunt. Zorggroepmanager Arnoud Slooff: "Wij willen echt zoveel mogelijk integraal, vanuit één systeem werken. Het is fijn dat we applicaties, die een aanvulling zijn op het werkproces van de zorgverlener, kunnen koppelen aan het EPD. Want als een arts in een spreekkamer zit, moet hij in HiX een totaalbeeld kunnen krijgen."


v.l.n.r. Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis en Bastiaan van der Zeijst, programmamanager, tellen af naar de livegang van HiX 6.2.