Klimmendaal, centrum voor medisch specialistische revalidatiezorg, heeft vandaag met HiX voor de revalidatiezorg een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik genomen. Hiermee uniformeert het revalidatiecentrum de zorg- en werkprocessen op alle locaties. Bovendien geeft Klimmendaal met het nieuwe EPD de patiënten meer regie over hun behandeling.

Klimmendaal kiest met HiX voor een multidisciplinair en geïntegreerd dossier, van verslaglegging tot en met financiële afhandeling. Hierin leggen alle zorgprofessionals op gebruiksvriendelijke en uniforme wijze bevindingen, doelen en subdoelen vast. Doordat relevante informatie direct beschikbaar is voor de overige disciplines die de patiënt behandelen, daalt de registratielast voor behandelaars. Ook neemt de veiligheid toe, want alle disciplines gaan uit van dezelfde informatie en hebben hetzelfde, actuele beeld van de patiënt en diens traject.


Meer regie voor patiënt

De patiënten van Klimmendaal krijgen via het vernieuwde patiëntenportaal 'MijnKlimmendaal' meer regie over hun eigen behandeling. Zo kunnen zij onder andere hun dossier inzien, vragenlijsten invullen en voorlichtingsmateriaal op maat bekijken. Ook is er een mogelijkheid om vragen die niet kunnen wachten tot de volgende behandeling te stellen via  het portaal. Dit alles leidt tot een nog effectiever revalidatieproces, dat aansluit op de wensen van de patiënt.


Actieve rol voor de patiënt

Martijn Kuit, bestuurder van Klimmendaal, is blij dat het na een jaar van voorbereiding nu zover is.  "Door het invoeren van HiX optimaliseren we zowel interne processen als patiëntparticipatie. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zelf regie heeft over zijn of haar behandeling. Hierdoor sluit het behandelplan optimaal aan op de persoonlijke situatie en doelen van de patiënt. Een EPD dat patiënten inzicht en informatie op maat geeft, speelt hierin een belangrijke rol."