Veertig huisartsenpraktijken en een huisartsenpost zijn unaniem overtuigd


Huisartsengroep Cohesie besloot eerder dit jaar om als zorggroep in de eerstelijnszorg volledig over te stappen naar EPD HiX. Hoe kreeg het bestuur de neuzen dezelfde kant op? En waarom kwamen zij uit bij dit huisartsensysteem? We vragen het Leo Kliphuis, voorzitter van de raad van bestuur van Cohesie.

Een unanieme keuze door meer dan veertig huisartsenpraktijken en een huisartsenpost, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?

Haha, daar hebben we als bestuur bijna niets aan hoeven doen; het is de keuze van de huisartsen zelf geweest. Ons huidige systeem is end-of-life en de huisartsen wilden een nieuw HIS, een systeem dat hen helpt bij hun dagelijkse werkzaamheden, innoveert en de samenwerking met zorgpartners in de regio ondersteunt.

Kunt u vertellen hoe zo'n keuzeproces in zijn werk gaat?

Eerst is er een inventarisatie gemaakt van alle beschikbare huisartsinformatiesystemen voor de eerstelijnszorg. Vervolgens heeft een werkgroep met voornamelijk huisartsen deze systemen met elkaar vergeleken. Ze hebben onder meer 'geturft' op onderdelen als toekomstbestendigheid, gebruiksgemak en techniek. De uitkomsten zijn uitgebreid besproken in ledenvergaderingen, waarna er drie kandidaatsystemen overbleven.

Vervolgens zijn onze huisartsen en doktersassistenten gaan kijken naar deze drie systemen. Om kennis te maken met HiX - een van de kandidaatsystemen – werd er een proeverij gehouden. Daar konden onze mensen bij verschillende marktkraampjes meer informatie inwinnen bij de experts van ChipSoft over specifieke onderdelen van HiX. De antwoorden die zij daar kregen, gaven hen zo'n goed gevoel, dat de keuze unaniem op dit EPDviel. Als bestuur van de coöperatie hebben we alleen aan de zijlijn meegekeken. Wat wij vooral belangrijk vinden, is dat het één geïntegreerd systeem is dat technisch up to date is. Uiteindelijk moeten de artsen ermee werken, dus wij hebben naar hen geluisterd.

 Leo Kliphuis van Cohesie over HiX
Leo Kliphuis, raad van bestuur Cohesie

Wát gaf de huisartsen en doktersassistenten dat goede gevoel?

Ze zijn erg te spreken over het gebruikersgemak. Ze hoeven minder te klikken, krijgen stabiliteit in de performance en kunnen het dossier grotendeels naar wens inrichten. Daarbij vermindert de registratielast door o.a. slimme ondersteuning bij de consultvoering. Ook helpt HiX hen bij de onderlinge gegevenswisseling en samenwerking met zorgpartners. Zo wordt het eenvoudiger om data te ontsluiten uit het HIS. Qua beheer is het overigens ook een stap voorwaarts, want eventuele vernieuwingen kunnen we nu met één protocol doorvoeren in alle praktijken en de huisartsenpost.

Eerder gaf u aan toekomstbestendigheid een belangrijk argument te vinden…

Ja, in dat kader kun je ook zeggen dat de keuze voor HiX ook een keuze is voor potentie. ChipSoft is een grote leverancier in de ziekenhuiswereld, maar nog niet in de eerstelijnszorg. Wij hebben de afweging gemaakt of de belofte om goed te worden in de eerstelijnszorg erin zit en zijn daarvan overtuigd.

Waar is die overtuiging op gebaseerd?

De meeste huidige systemen voor de eerstelijnszorg zijn gebouwd op techniek en infrastructuur van vroeger. Door ons partnership met ChipSoft halen we de laatste generatie technologie in huis, die zich in de ziekenhuismarkt al dagelijks bewijst. Daar komt bij dat ChipSoft duidelijke randvoorwaarden heeft gesteld en dat geeft vertrouwen. Dat gaat bijvoorbeeld over de invulling van de infrastructuur. Wij willen in dat proces geen partner die ons naar de mond praat, maar een partner die duidelijk zegt wat er nodig is. Dát geeft de kaders die wij nodig hebben om onze huisartsen te voorzien van een stabiel en innovatief systeem.

Onze overtuiging is ook gesterkt door referentiebezoeken aan Defensie en andere eerstelijnszorgaanbieders die met HiX werken. Wij denken dat ChipSoft met dit EPD kan groeien naar dezelfde marktpositie als in de ziekenhuiswereld. 

De implementatie gaat binnenkort van start. Wat verwacht u daarvan?

Er komt een periode aan waar misschien niet iedereen evenveel naar uitkijkt, met implementeren, testen en opleiden. Maar die periode is nu eenmaal nodig om de stap vooruit te kunnen maken en optimaal voorbereid te zijn op de livegang. Iedereen voelt de urgentie van een nieuw EPD, dus ik zie het met vertrouwen tegemoet.

Waar richt Cohesie het vizier op na de livegang?

In Noord-Limburg hebben we een regionaal programma met zorgpartners. Wij zijn daarin de enige huisartsenorganisatie. Samen met die partners volgen we de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)-route, net zoals we dat in het programma OPEN hebben gedaan. In die route gaan wij met ziekenhuizen, VVT-instellingen, revalidatiecentra en de ambulancedienst gegevens uitwisselen op basis van Medmij-standaarden. We bouwen een regionale infrastructuur op en de PGO wordt daar de kern van.

Dan is het belangrijk dat patiënten PGO's gaan gebruiken. Speelt Cohesie daar ook een rol in?

Jazeker, wij gaan samen met VieCuri en studenten van de Hogeschool - bachelor gezondheid - campagnes starten om patiënten te vertellen wat een PGO is en wat zij ermee kunnen. De portaalfunctie die we nu hebben, zullen we dan langzamerhand ombouwen naar een PGO. Daarin bouwen we dan functionaliteiten die toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de portalen.

We hebben nu bijvoorbeeld subsidie gekregen om een pilot te starten rondom mondzorg. Samen met PGO-leveranciers zorgen we dat de patiënten foto's kunnen maken van hun mond, afspraken kunnen maken en dat hun zorgprogramma wordt verweven in de PGO. Daarna willen we een project starten, waarbij we de zorg voor kinderen met overgewicht voor hun ouders en zichzelf in een PGO-achtige vorm gieten. Dit bouwen we op Medmij-standaarden, zodat de inwoners van Noord-Limburg een PGO krijgen waar ze écht iets aan hebben. De studenten van de hogeschool helpen ons om het gebruik van de PGO's te implementeren in de wijken.

Uitdagingen voldoende dus, de komende tijd?

Ja en daar hebben we dus een goed HIS bij nodig dat ook compatible is met Medmij-standaarden, zodat we gegevens vanuit het HIS kunnen oversturen naar de PGO's. Ik verheug me ook al op de route van de PGO naar het HIS. Als daar straks standaarden voor zijn, kunnen we in ons HIS de gegevens inzien die patiënten in hun PGO invoeren. Maar dat is nu nog toekomstmuziek. Eerst gaan we een succes maken van de HiX-implementatie.