Zorginnovatie in optima forma: Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) stapt over naar de standaard content-inrichting van zijn elektronische patiëntendossier (EPD) HiX. Hierdoor gaan de zorgprofessionals van het WZA optimale ICT-ondersteuning ervaren tijdens hun werkzaamheden. Met deze overstap geeft het ziekenhuis bovendien een stevige impuls aan belangrijke strategische thema's, zoals registratielastverlichting, patiëntparticipatie én digitale samenwerking met zorgpartners.


Zorginnovatie door standaard content

Het WZA geeft zorginnovatie een gezicht door alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD gestructureerd aan te bieden. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslissingsondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) informatieaanleveringen te realiseren. Door die gestructureerde inhoud én de gestructureerde wijze waarop die inhoud continu wordt verrijkt, ontzorgt HiX het WZA zowel zorginhoudelijk als bij de implementatie en het onderhoud van het EPD.


Vermindering registratielast

Anticiperend op de zorg van de toekomst, introduceert het WZA bij de overgang naar het vernieuwde EPD diverse tools om de registratielast verminderen. Zo voeren de zorgverleners hun registraties binnen de standaard content gestructureerd in, aan de bron, waardoor registraties minder tijd kosten. Bovendien kunnen zij de gegevens in het EPD eenvoudiger delen met andere zorgverleners die bij de zorg van de patiënt betrokken zijn, binnen en buiten de muren van het WZA.


Nieuwe consultvoering voor meer efficiëntie

De zorginnovatie krijgt eveneens invulling door een vernieuwde consultregistratie. Hierbij worden zorgprofessionals vanuit één EPD-scherm ondersteund, met minder en logischer clicks. Doordat de verslaglegging gestructureerd wordt opgeslagen, zijn de gegevens direct breed beschikbaar voor andere zorgprofessionals die de patiënt behandelen, voor wetenschappelijk onderzoek en voor informatieaanleveringen.


Patiënt in de regie

De patiënten profiteren online mee van de zorginnovatie die het WZA doorvoert. Doordat de artsen hun bevindingen grotendeels gestructureerd vastleggen, beschikken de patiënten over een rijker gevuld portaal. Door de aanwezigheid van patiëntgericht voorlichtingsmateriaal en mogelijkheden om zelf online afspraken te maken, kunnen zij meer zelf de regie voeren over hun zorgproces. Het portaal ondersteunt de patiënten bovendien bij het uitwisselen van gegevens tussen het ziekenhuis en hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Hans Mulder, lid raad van de raad van bestuur van het WZA: "Met de standaard content van HiX is het WZA klaar voor de toekomst, klaar om de zorgverlener met ICT nog beter te ondersteunen in het proces, klaar om in de regio vanuit het EPD samen te werken met onze ketenpartners en klaar om de patiënt nog meer te betrekken in het zorgproces."