​De huisartsenpraktijken Spencer en Hartendorp, beide gevestigd in Schoorl, verruilen hun huidige huisartseninformatiesysteem (HIS) voor HiX voor de huisartsenzorg van softwareleverancier ChipSoft. Hiermee zetten de praktijken in op intensievere samenwerking met patiënten en het nabijgelegen Noordwest Ziekenhuisgroep. 


Huisartsenpraktijken Hartendorp en Spencer bedienen samen zo’n 5500 patiënten in Schoorl en Groet. Door de vergrijzing in beide dorpen neemt de druk op beide praktijken fors toe. Hartendorp: “Voor ons is het een jaarlijkse uitdaging om die druk het hoofd te bieden. Dan biedt een slim HIS met een geïntegreerd patiëntenportaal uitkomst.”

HiX voor de huisartsenzorg

Omdat de praktijken ook voor elkaar waarnemen, zochten zij een HIS waar ze beide mee uit de voeten konden. Die vonden zij in HiX voor de huisartsenzorg. Hartendorp: “Wij kunnen straks in HiX elkaars patiënten inzien als de situatie daarom vraagt bijvoorbeeld tijdens waarneming. Ik denk dat de inwoners van onze dorpen dit ook heel fijn vinden. Bovendien is het fijn dat we op dezelfde, herkenbare en efficiënte wijze registreren.”

Systeem denkt mee

Hartendorp vertelt dat hij samen met zijn assistenten een demonstratie van HiX heeft bijgewoond. Al snel zat hij op het puntje van zijn stoel. “HiX voor de huisartsenzorg is een intuïtief HIS dat recent vanaf de grond is opgebouwd. Dat kun je goed zien; het is geen ouderwets systeem waar in de loop der jaren allerlei functionaliteiten aan vast zijn geknoopt. We registreren straks met zo min mogelijk klikken en het systeem denkt met ons mee. Je krijgt alle vervolgacties en informatie aangereikt op het moment dat je een klacht bij een patiënt selecteert. Het totaalplaatje ziet er gewoon heel goed uit.”

Nieuwste technologie 

Caroline Spencer: “Wij wilden de stap naar een nieuw HIS aangrijpen om op gebied van ICT-ondersteuning een stap vooruit te zetten, niet opzij. Andere systemen vielen af door hun verouderde programmeertaal of waren nog niet af. HiX is gebaseerd op de nieuwste technologie en biedt uitstekende tools om intensiever samen te werken met patiënten en het ziekenhuis. Als we dan toch in het diepe moeten springen, doe ik dat liever met een mooie zweefduik naar een innovatief en toekomstbestendig pakket.”

Erik Jan Hartendorp vult aan: “HiX is een keuze voor een stabiel en innovatief systeem waar we support op krijgen op het moment dat we het nodig hebben.”

Patiënt in regie

De grootste uitdaging van beide praktijken, zegt Spencer, is om ICT überhaupt te integreren in de huisartsenzorg. “Met name aan de kant van de patiënt. Ik verwacht dat we met het portaal van HiX de patiënt veel gemakkelijker kunnen laten ervaren hoe nuttig ICT kan zijn. Zij kunnen er meer regie door nemen, bijvoorbeeld door meer elektronisch met ons te communiceren, zelf uitslagen te bekijken, et cetera.” 

Samenwerking met Noordwest

De samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep is voor beide praktijken ook een belangrijk argument geweest om over te stappen naar HiX voor de huisartsenzorg. Spencer: “Wij verwijzen onze patiënten allebei naar Noordwest Ziekenhuisgroep, wat ook HiX gebruikt. Om die reden stond HiX ook bovenaan mijn lijstje van potentiële HIS’en. Ik verwacht dat we in de toekomst intensiever gaan samenwerken, bijvoorbeeld door onze portalen aan elkaar te verbinden, waardoor we toegang hebben tot elkaars gegevens over een patiënt. Dat zullen de mensen in Schoorl en Groet ook als voordeel ervaren.”

Overleg met specialisten

Caroline Spencer denkt dat beide praktijken en de specialisten van het ziekenhuis elkaar in de toekomst vaker en gemakkelijker kunnen vinden. “Als ik nu een vraag heb over een patiënt die onder behandeling is van een specialist, probeer ik die specialist via mail of telefoon te benaderen. Dat is tijdrovend én ik moet zelf goed in de gaten houden of ik antwoord krijg. Wanneer onze systemen voor elkaar in de toekomst toegankelijk zijn, kunnen we elkaar via een takensysteem, gelinkt aan de patiënt, vragen stellen of opdrachten verstrekken. Dat bevordert de onderlinge samenwerking en scheelt alle partijen veel telefoontjes.”