Flevoziekenhuis in Almere zet in op zorginnovatie met een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD), HiX van softwareleverancier ChipSoft. Dit innovatieve EPD vervangt meer dan twintig deelsystemen en voorziet zorgmedewerkers van efficiënte registratie- en inzagemogelijkheden. Bovendien faciliteert HiX een grotere regierol voor de patiënt en geeft het nieuwe EPD de digitale samenwerking met zorgpartners een stevige impuls. 

Bestuursvoorzitter Anita Arts: "Onze patiënten krijgen met het nieuwe EPD meer regie over hun eigen zorgproces. En onze zorgverleners krijgen meer gebruiksgemak en functionaliteiten die het zorgproces optimaal ondersteunen."


Inzage in eigen medische gegevens

Via een geïntegreerd patiëntportaal kunnen patiënten eenvoudig zelf online hun afspraken maken, beschikken over informatie die aansluit op hun zorgvraag en inzage hebben in de eigen medische gegevens. Anita Arts: "Dit kan deels al in ons patiëntportaal mijnFlevoziekenhuis.nl. Maar de mogelijkheden voor patiënten om meer regie te nemen over hun eigen zorgproces, zijn binnen het nieuwe EPD veel groter."


Meer tijd voor de patiënt

Voor de zorgverleners van het ziekenhuis betekent de overgang naar het nieuwe EPD een vermindering van hun registratielast. Zij krijgen op hun werkplek of mobiele device gebruiksvriendelijke functionaliteiten aangereikt die aansluiten bij hun rol binnen het zorgproces. Eenmaal vastgelegde informatie wordt handig en veilig hergebruikt en behandelaars die samen een patiënt behandelen, beschikken over elkaars registraties. "Patiënten hoeven daardoor minder vaak dezelfde vragen te beantwoorden en zorgverleners hebben meer tijd voor de patiënt", aldus bestuursvoorzitter Arts.


Samenwerking met zorgpartners

De samenwerking met zorgpartners krijgt een impuls door innovatieve oplossingen voor veilige gegevensuitwisseling. Anita Arts: "Onze intensieve samenwerking met het Amsterdam UMC en de huisartsen van Zorggroep Almere en vrijgevestigde praktijken, wordt hiermee verder verbeterd." Zo wordt de uitwisseling van patiëntgegevens bij bijvoorbeeld een verwijzing naar het Amsterdam UMC mogelijk gemaakt en wordt een zorgverlenersportaal met uitgebreide mogelijkheden voor eerstelijns zorgverleners in gebruik genomen.


Standaard content

Door te kiezen voor HiX met standaard content profiteert Flevoziekenhuis automatisch mee van de nieuwste ontwikkelingen binnen HiX. Deze komen onder andere tot stand vanuit ervaringen in andere ziekenhuizen en worden via periodieke updates aan het EPD en het geïntegreerde patiëntenportaal toegevoegd.


Toekomstbestendig

HiX vervangt meer dan twintig deelsystemen en ondersteunt registratie aan de bron met behulp van apps. Het EPD maakt het voor het Flevoziekenhuis mogelijk om beter aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor veilige gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieder en patiënten. Anita Arts: "Wij zijn blij dat we met HiX invulling kunnen geven aan onze strategische doelstellingen, zoals minimale registratielast voor onze zorgprofessionals, een grotere regierol voor de patiënt en intensievere samenwerking met andere zorginstellingen. Door de continue innovatie die we met HiX borgen, zijn we toekomstbestendig."