Huisartsenorganisatie Cohesie legt met HiX als HIS een stevig fundament voor de toekomst. Dat is de stellige overtuiging van John van Nieuwenhoven. De manager ondersteunende diensten van Cohesie was nauw betrokken bij de keuze van het nieuwe EPD. In zijn blog vertelt hij over de aanloop naar de implementatie.

Als manager ondersteunende diensten binnen onze coöperatie werd ik gelegeerd opdrachtgever bij onze zoektocht naar een nieuw huisartseninformatiesysteem (HIS). Dat betekent concreet dat ik in de marktoriëntatie en de leverancierselectie initiatief heb genomen richting diverse leveranciers, samen met onze gebruikersgroep, die voornamelijk uit huisartsen bestond.


Vertaling van zorg naar ICT

Mijn taak als gedelegeerd opdrachtgever is vooral om de belangen van het zorgpersoneel en de patiënt voorop te stellen, om die vervolgens zo goed mogelijk te vertalen naar ICT-oplossingen.

We hebben momenteel verschillende uitdagingen die een nieuw HIS vereisen. Voorbeelden van die uitdagingen zijn het voldoen aan Medmij-standaarden en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We konden niet goed schakelen met patiënten en andere zorgaanbieders, terwijl dat wél nodig is voor goede zorg.


John van Nieuwenhoven: "Uiteindelijk is de ontwikkelkracht van de leverancier doorslaggevend geweest."


Duidelijke aanleiding voor nieuw HIS

De zoektocht naar een nieuw HIS had voor ons dus een duidelijke aanleiding. In de regio Noord-Limburg is er weinig aanwas van jongere mensen en anderzijds heeft de regio te maken met vergrijzing, problemen met leefstijl en hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren. Dat laatste is niet zo positief. Dit leidt tot een relatief hoge zorgvraag, die weer opgevangen moet kunnen worden door de huisartsenpraktijken. Omdat er ook nog eens onvoldoende goed gekwalificeerd zorgpersoneel is, wordt de zorg minder toegankelijk en beschikbaar. Met goede ICT kunnen we die mensen toch goede zorg bieden.

Voordat ik bij Cohesie kwam, werkte ik 33 jaar in de financiële dienstverlening. Dat is een tak van sport die de laatste jaren ongelooflijk snel gedigitaliseerd is. Dat moeten we in de zorg ook realiseren; zorg moet meer 'digitaal tenzij' worden. Daar hebben we het ook met huisartsen over op de algemene ledenvergaderingen gehad. Onze gezamenlijke conclusie was dat ons huidige HIS onvoldoende innovatief is. Dat leidt tot kwaliteitsproblemen en onvrede op de werkvloer. We zijn dus toe aan een goed ICT-fundament onder de praktijken.


Gebruikmaken van innovaties

Samen met de huisartsen hebben we bepaald wat de vereisten zijn voor een nieuw systeem. Wat zij aangaven, is dat zij goede functionaliteiten willen krijgen voor het maken van afspraken en het agendabeheer. Ook willen zij gebruikmaken van innovaties, handige zoekfuncties, een volledig en actueel medicatieoverzicht inclusief bewaking, eenvoudig verwijzen, etc. Ook willen zij hetzelfde systeem voor de huisartsenpost. Daarnaast zijn patiëntenportalen een belangrijke ontwikkeling, datamanagement, rapportages, dagstatistieken met exportfunctie, een geïntegreerde financiële module en nog veel meer.

Na het opstellen van die vereisten verkenden we de markt. Met negenduizend huisartsen in Nederland lijkt die markt best beperkt, maar er bleken ongeveer tien EPD-leveranciers te zijn. Tijdens onze verkenning merkten we dat het onder de motorkap van veel HIS-en verouderd is. Daarom vielen er veel leveranciers af en bleven er uiteindelijk drie over.

De volgende vraag was: waar hebben we het beste gevoel bij? We hebben de drie leveranciers gevraagd hun product te presenteren en daarbij maakten HiX en de professionaliteit van de leverancier direct indruk op ons. We bezochten een 'proeverij', waar we met 200 huisartsen en andere zorgmedewerkers langs kraampjes konden lopen om meer informatie in te winnen over HiX. Wat we zagen sprak ons zo aan dat we direct de gesprekken met ChipSoft zijn gestart.


Ontwikkelkracht was doorslaggevend

Uiteindelijk is de ontwikkelkracht van de leverancier doorslaggevend geweest in onze keuze. ChipSoft is marktleider in de tweedelijns zorg en ik ben er persoonlijk heilig van overtuigd dat wij veel oplossingen voor ziekenhuizen ook kunnen gebruiken. En zij profiteren straks van oplossingen die voor ons zijn gemaakt. Als manager ondersteunende diensten spreekt me dat aan. Dat geldt ook voor het gebruiksrecht en de beschikbaarheid van alle toekomstige ontwikkelingen voor de eerstelijnszorg.

Met HiX zijn we straks voorbereid op de toekomst. Dat vind ik een fijn idee. We hebben in de regio een gezamenlijke digitale zorgvisie ontwikkeld, waarbij informatie-uitwisseling met patiënten en collega-zorgaanbieders een grote rol spelen en daar past HiX gewoon heel goed in. Ik weet zeker: na de go live ligt er een stevig fundament voor de zorg van de toekomst.