Innovatieplatform is de nieuwe, overkoepelende naam waaronder wij samenwerken met zorgprofessionals aan het verrijken van onze ICT-oplossingen. Dit betekent dat ook alle huidige content-gebruikersgroepen, HiX-Netwerken en Round Tables onderdeel uitmaken van dit nieuwe platform.

Met Innovatieplatform hanteren we één herkenbare naam om te communiceren over de innovaties die we op allerlei terreinen in co-creatie met zorgprofessionals realiseren. Op dit moment bestaat het Innovatieplatform uit vele gebruikersgroepen, HiX-netwerken en Round Tables.

Ingrid van der Hoek, verantwoordelijk voor alle klantrelaties op bestuurlijk niveau: "De betrokkenheid en het ambassadeurschap onder onze eindgebruikers heeft een enorme vlucht genomen. Onze relaties krijgen steeds meer kennis van ons product, waardoor HiX hen nog beter ondersteunt in hun dagelijkse werkproces. Zorgprofessionals laten meedenken over onze oplossingen wordt met recht één van onze belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Om duidelijkheid te creëren, gaan we hiermee onder één naam verder, het Innovatieplatform."

Hieronder een korte toelichting op de verschillende onderdelen, die de komende jaren flink worden uitgebreid:

Gebruikersgroepen

Tijdens bijeenkomsten van de gebruikersgroepen gaan we met eindgebruikers uit verschillende zorginstellingen aan tafel om inhoudelijke expertise met elkaar te delen. Zo willen we samen de standaard content verrijken en informeren we de gebruikers van ons EPD over de laatste ontwikkelingen. De ontwikkelingen vanuit de gebruikersgroepen vormen een aanvulling op onze reguliere ontwikkellijn.

Deelnemers aan een gebruikersgroep vertegenwoordigen een specifiek profiel en committeren zich voor minimaal één jaar aan de groep. Hiermee worden vergelijkbare eindgebruikers bij elkaar gebracht om de denkkracht rondom hun werkproces te bundelen.

HiX-netwerken

Met de HiX-netwerken brengen we zorgprofessionals van verschillende typen zorginstellingen bij elkaar om informatie te delen, kennis uit te wisselen én te leren van professionals uit andere markten. Deelnemers aan de HiX-netwerken zijn nu nog voornamelijk CMIO's en CNIO's. In de toekomst breiden we de netwerken uit.

Round Tables

De Round Tables zijn bedoeld om eindgebruikers meer te betrekken bij reguliere ontwikkelingen. Round Tables hebben betrekking op één specifiek onderwerp en een tijdelijk karakter. Samen met de eindgebruikers werken we in een kleine setting aan het uitwerken van specifieke onderwerpen binnen ons EPD.

Enthousiast team

Vanuit ChipSoft schuiven ontwikkelaars en consultants aan bij de verschillende bijeenkomsten, om de wensen van de werkvloer te vertalen naar slimme ICT-oplossingen. We stellen er een aantal aan u voor, met kort hun doelen voor de komende periode:

 

Anne-Marije van Es, consultant contentgebruikersgroep fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiedossier

"Ik hoop weer een stap vooruit te zetten in de revalidatiemarkt. Samen met de betrokken gebruikers ga ik verder met het analyseren van de primaire processen, om ontbrekende items in HiX te kunnen faciliteren en bestaande inrichting te optimaliseren. Deze samenwerking vanuit de gebruikersgroep geeft mij veel energie. Met de bereikte consensus voel je intern en extern meer draagvlak voor gebruik en verdere optimalisatie van HiX voor de revalidatie."

 

Moniek Langhout, consultant contentgebruikersgroep gynaecologie

"Ik wil mezelf en ons team blijven uitdagen om software in te richten die specialisten en andere zorgverleners in de gynaecologie en kindergeneeskunde ondersteunt en versnelt in hun processen. Vanuit de verschillende bijeenkomsten halen we belangrijke input voor onze ontwikkellijst."

 

Dewi Moester, consultant contentgebruikersgroep infectiepreventie, taskforce PREZIES en pijngeneeskunde

"Mijn ambitie is om de relatie met de huidige groep verder te versterken en het pijndossier met meer actieve huizen te optimaliseren. De groep begint steeds enthousiaster en actiever te worden. Onze ontwikkelingen gaan ook meerwaarde hebben in onder andere de strijd tegen COVID-19. Het geeft veel energie om met zo'n actueel topic impact te kunnen maken."

 

Aran Jellema, ontwikkelaar Round Table kinddossier, datawarehouse 2.0 – CMIO dashboards, Inzageaudit, Forensische Zorgspecialisten, HiX Mobile Verpleegkunde)

"Ook dit jaar behouden we korte lijnen met de CMIO-gebruikersgroep en de Round Table Kindergeneeskunde. We hebben hierdoor meer en betere focus bij de ontwikkeling van nieuwe software en verbetering van bestaande software. De ontwikkelingen die we het afgelopen jaar in co-creatie hebben ontwikkeld, laten absoluut hun meerwaarde zien. Dit is voor mij de essentie van mijn werk. Rust roest; ik vind het belangrijk om te blijven doorontwikkelen."

 

Sander Audenaerd, consultant contentgebruikersgroep CMIO, Belgie

"Mijn voornemen is om de huidige groep meer body te geven, als voorbereiding op onze verdere uitbreiding in de Belgische markt. Dat doe ik het liefst met één of twee taskforces, om de België-specifieke vraagstukken op de juiste manier te kunnen adresseren."

 

Rutger Vink, consultant contentgebruikersgroep CMIO

"Het aantal gebruikersgroepen stijgt en steeds meer eindgebruikers nemen hier aan deel. Elk jaar stel ik mezelf het doel om met steeds meer eindgebruikers in gesprek te gaan en HiX voor elke doelgroep te verrijken. Dat is ook nu weer mijn goede voornemen."

 

Björn Sjunnesson, consultant Round Table Mobile Specialist
"Ik wil graag een bijdrage leveren om zorgprocessen korter en simpeler te krijgen. Zorgprocessen die minder goed toegankelijk zijn voor automatiseringsoplossingen bereiken, denk aan Mobile GGZ teams, Huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg thuis."

Meedenken op het Innovatieplatform?

Wilt u met ons meedenken over oplossingen waarmee we het EPD verrijken? Neem dan contact op met innovatieplatform@chipsoft.com