Nationaal én internationaal schieten de digitale zorgapplicaties als paddenstoelen uit de grond. Veel van deze oplossingen bieden in combinatie met het EPD een enorme meerwaarde voor zorgverleners en patiënten. Via ons open samenwerkingsplatform slaan deze zorgapplicaties en het EPD de handen ineen, waardoor er een omvangrijk ecosysteem ontstaat dat de samenwerking tussen apps en het EPD tweezijdig, gestandaardiseerd én systeemonafhankelijk ondersteunt.

Door de groeiende personeelstekorten, stijgende patiëntenaantallen met een complexe zorgvraag en de toenemende registratiedruk is samenwerken in de zorg belangrijker dan ooit. Door ons EPD open te stellen door middel van API's creëren wij voor aanbieders van o.a. zorgapps de mogelijkheid hun apps te integreren met het EPD, zodat zorgverleners vanuit hun natuurlijke workflow toegang hebben tot veel meer informatie over de patiënt en diezelfde patiënt betere zorg krijgt en ervaart.

Goed voor de patiënt!

Die intensieve samenwerking tussen zorgapps en het EPD leidt ongetwijfeld tot een hogere zorgkwaliteit. Door gebruik te maken van API's kan het HiX-ecosysteem gemakkelijk worden uitgebreid en opgeschaald met de digitale toepassingen die tot voor kort alleen nog maar buiten het EPD en losstaand werden ingezet. Door deze innovatie komt er een wereld aan zinvolle informatie beschikbaar voor zorgverleners, waardoor zij nóg beter geïnformeerd hun beslissingen kunnen nemen. Op een gebruiksvriendelijke, natuurlijke manier én binnen hun bestaande workflow. Prettig voor hen, maar voorál goed nieuws voor de patiënt!

Krachten bundelen

"Door te werken met API's, waar andere partijen op kunnen aansluiten, willen we de wereld van HiX verbinden met de constant veranderende buitenwereld", zegt Jasper van der Zwaag, expert op het gebied van gegevensuitwisseling. "Daarbij kun je denken aan zorgapps die momenteel al gebruikt worden door patiënt en zorgverlener, maar ook aan innovaties die zorgverleners zelf bedenken en ontwikkelen, digitale oplossingen die patiënten helpen om beter met hun ziekte om te gaan, allerhande ziekenhuisinitiatieven en vernieuwende ideeën vanuit start-ups."

Beveiligde aansluiting

Het doel: meer hulp voor de zorgverlener en betere zorg voor de patiënt. Het middel: een uitgebreid ecosysteem rond het EPD, waarbinnen zinnige apps actief zijn en waarop leveranciers gemakkelijk kunnen aansluiten op basis van internationale standaarden. "Daarbij verzorgen wij het beheer, het onderhoud en de beveiliging van de aansluitingen. Dat laatste doen we ook samen met de certificaten van de applicatie", aldus Van der Zwaag.

Open systeemconnectiviteit

Het effectief gebruik maken van API's is belangrijk voor een snelle adoptie van innovaties, meent Van der Zwaag. "Voor optimale samenwerking is open systeemconnectiviteit een belangrijke randvoorwaarde. Als leverancier hebben wij daarom een open platform voor samenwerking ontwikkeld waarop zorginstellingen en zorgapplicaties  kunnen aansluiten."

Breed pallet aan apps

Momenteel zijn er al verschillende zorgapplicaties op het platform aangesloten en beschikbaar binnen het EPD. De app Thuismeten van Luscii is een van de early adaptors. Zorgverleners kunnen inmiddels ook via apps vanuit het EPD verwijzen en vragenlijsten laten invullen. Deze apps geven zorgverleners een goed zicht op de patiëntbehoefte en het juiste verwijsmoment. Bij het aanroepen van de apps stuurt het EPD direct alle relevante informatie over de patiënt mee, zodat de verwijzer hier niet zelf naar hoeft te zoeken.

Andere aangesloten apps begeleiden de zorgverleners en patiënten door inzicht te bieden in de ziekteprogressie, helpen de patiënt met zelfmanagement (registreren, metingen doorsturen en dagboeken bijhouden) of faciliteren de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener (tweerichtingsverkeer). Verrijkingen, die het leven van de patiënten en zorgverleners een stuk prettiger maken.

Belangrijke uitgangspunten

Voor de aansluiting van zorgapps op het ecosysteem zijn drie uitgangspunten belangrijk, met name om het applicatie-landschap overzichtelijk te houden: de ziekenhuisbehoefte staat voorop, de patiënten en zorgverleners profiteren en er wordt gebruikgemaakt van gestandaardiseerde gegevens voor een duurzame, structurele oplossing.

Apps in de praktijk

Functioneel betekent de aansluiting van een zorgapp via API's dat de gebruiker van HiX - vaak een arts of verpleegkundige - de applicatie voorschrijft vanuit HiX. George van Dijk, als Manager R&D vanuit ChipSoft verantwoordelijk voor de technische aansluiting: "Op basis van single sign on wordt de app vervolgens gelanceerd binnen de schil van HiX, zodat de gebruiker geen extra applicatie hoeft te openen. Er is dus echt sprake van integratie, waarbij enerzijds de patiëntgegevens vanuit HiX worden voorgevuld in de app en anderzijds de ingevulde gegevens in de app alerts triggeren in HiX, bijvoorbeeld wanneer de thuismeting van een patiënt een bepaalde grenswaarde overschrijdt."

Aansluiting volgens format

Zorgapplicaties sluiten volgens een vast stramien aan. Van Dijk: "Eerst overleggen we met de zorginstelling over de applicaties die zij willen aansluiten. We verkennen die applicaties en denken mee over de functionele invulling. Vervolgens delen we onze ontwikkelaarswebsite met de leverancier van de zorgapplicatie, zodat alle benodigde specificaties helder zijn. Daarna verdiepen we ons in de technische achtergrond van de applicatie en delen we onze ontwikkelaars-website, zodat we samen met alle betrokkenen het proces van aansluiten kunnen versnellen." 

Daarna volgt de daadwerkelijke aansluiting. Van Dijk: "Dit doen we altijd in samenspraak met de applicatieleverancier en andere betrokken partijen. Na die aansluiting richten wij ons op de ondersteuning, zodat de applicatie optimaal gebruikt wordt. Ook bieden we hulp bij eventuele storingen. Wij zijn het eerste aanspreekpunt en nemen eventueel contact op met partijen om de storing te verhelpen. Daarmee ontzorgen we de ICT-afdelingen van de zorginstelling, die daardoor hun focus kunnen houden op het gebruik van de applicaties in het zorgproces."

Cloud: Microsoft Azure

Hoe ziet dit er dan technisch uit? Van Dijk: "We verbinden de zorgapplicaties met het platform, een cloudproduct dat draait in Microsoft Azure op basis van containertechnologie en daardoor automatisch meegaat met updates en ontwikkelingen. Dit samenwerkingsplatform verbindt het EPD met de buitenwereld door te openen op basis van de open standaarden XDS en FHIR. Op die manier maken we binnen het EPD de functionaliteiten beschikbaar die je buiten HiX kunt bedenken, zoals thuismonitoring, thuismetingen, ziektebegeleiding, ziektemanagement of communicatie."

Sluit u ook aan?

Zorgplatform faciliteert de integratie van de apps in het EPD. Met dit open platform profiteren zorgverleners van een gemakkelijk schaalbare oplossing om de samenwerking met andere partijen in de zorg te versnellen en te intensiveren. Deze partijen kunnen zorginstellingen zijn, maar ook PGO's en andere aanbieders van digitale applicaties. Door eenmalig op Zorgplatform aan te sluiten, krijgt u als zorgprofessional vanuit uw EPD toegang tot de schat aan informatie die beschikbaar is in de externe zorgapplicaties die ook op het platform zijn aangesloten. Zo werken we samen aan betere zorg.