Het Martini Ziekenhuis in Groningen geeft zorginnovatie een impuls met de nieuwste versie van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX, inclusief standaard content. Het ziekenhuis grijpt de nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier direct aan om een aantal belangrijke interne werkprocessen te optimaliseren.

Zorginnovatie via standaard content

Na de vernieuwing van het EPD beschikken de medewerkers van Martini Ziekenhuis over gestructureerde EPD-inhoud. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslissingsondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) informatieaanleveringen te realiseren. Door die gestructureerde inhoud én de gestructureerde manier waarop die inhoud voortdurend wordt verrijkt, ontzorgt HiX Martini Ziekenhuis zowel zorginhoudelijk als bij het onderhoud van het EPD.

Lagere registratielast

Door de gestructureerde registraties vermindert de registratielast van de zorgprofessionals. Bovendien kunnen zij de gegevens eenvoudiger delen met andere zorginstellingen die bij de zorg van de patiënt betrokken zijn. Dit bevordert de communicatie tussen zorginstellingen en de patiëntveiligheid. Ook maakt standaard content de gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de patiënt (via de persoonlijke gezondheidsomgeving) gemakkelijker, een vraagstuk waar veel ziekenhuizen momenteel aan werken.

"Ondersteuning van digitale strategie"

Hans de Vries, als Chief Medical Information Officer nauw betrokken bij keuze voor de nieuwste versie: "Onze digitale strategie richt zich op het leveren van meer digitale zorg, met een grotere rol voor de patiënt. Daarnaast zetten we in op intelligent datagebruik en willen we meer inzetten op samenwerking in de keten, waarbij we digitaal informatie uitwisselen met de VVT, verpleeghuizen, ziekenhuizen en spoedzorg. HiX ontzorgt ons hierin."

Value Based Healthcare

HiX met standaard content verbetert de data en de continuïteit van zorg in Martini Ziekenhuis, meent De Vries. "We kunnen hiermee belangrijke registraties standaardiseren, zoals de verslaglegging, en Value Based Healthcare benchmarken. Daardoor kunnen wij onze zorgproducten beter meten en de kwaliteit ervan beter bewaken. Ook in Santeon-verband zorgen uniforme processen en dataverwerking voor optimale kwaliteit en veiligheid."

Eenvoudiger en efficiënter

Voor de zorgprofessionals van Martini Ziekenhuis betekent de vernieuwing van het EPD onder meer, dat zij gemakkelijker tot gezamenlijke standaarden komen met hun collega's in andere zorginstellingen. De Vries: "Wij verwachten dat de samenwerking en gegevensuitwisseling hierdoor eenvoudiger en efficiënter wordt. Sommige zorgverleners zullen even moeten wennen aan de nieuwe werkwijze, die veel nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden biedt om makkelijker en sneller te werken."

NANDA, NIC en NOC

Anneke Bueving, Chief Nursing Officer (CNO) en voorzitter van de verpleegkundige staf, onderschrijft de woorden van haar collega. Zij voegt daaraan toe: "Voor de verpleegkundigen kijken we uit naar de geïntegreerde NANDA, NIC en NOC-classificatie, die ervoor zorgt dat wij kunnen rapporteren aan de hand van de verpleegkundige diagnoses. Doordat wij hiermee allemaal dezelfde taal spreken en HiX ons ondersteunt in zowel het verpleegkundig redeneren als het verpleegkundig proces, verbeteren de dossiervoering, de overdrachten en draagt het bij aan het verminderen van de registratielast. Daarbij krijgen we ook beter zicht op de verpleegkundige uitkomsten en de resultaten van de zorgverlening."