Expertisecentrum SEIN gebruikt vanaf vrijdag 24 juni elektronisch patiëntendossier HiX ter ondersteuning van alle zorg- en werkprocessen. Met dit EPD vermindert SEIN de registratielast voor haar zorgprofessionals en zet het centrum in op een grotere regierol voor de patiënt. Hiermee is SEIN klaar voor de toekomst.

Door de komst van HiX werken de zorgverleners van SEIN op verschillende locaties samen in één geïntegreerd dossier. Hierin hebben zij allemaal toegang tot dezelfde, actuele informatie. Ook beschikken zij in HiX over de registraties van hun medebehandelaars en krijgen zij alleen de relevante informatie en functionaliteiten aangereikt voor hun specifieke rol binnen het behandelproces.

Lagere registratielast

Door handig hergebruik van registraties daalt de registratielast van de zorgmedewerkers. Ook vermindert hierdoor de kans op fouten. HiX denkt met behandelaars mee en reikt op het juiste moment in het werkproces de juiste tools aan. Hierdoor ervaren behandelaars een prettige ondersteuning van hun workflow.

Patiëntenportaal

De patiënten hebben met MijnSEIN de beschikking over een  geïntegreerd patiëntenportaal waarin alles praktische en overzichtelijk bij elkaar staat. Zij vinden er gemakkelijk uitslagen, informatie over onderzoeken, vragenlijsten en een afsprakenoverzicht. Ook kunnen er vragen gesteld worden en kan de patient herhaalrecepten regelen.  Hierdoor zijn zij minder gebonden aan openingstijden en fysieke locaties. Deze registraties zijn direct beschikbaar voor de behandelaars.

"Patiënt nóg beter van dienst zijn"

Jean Willem Barzilay : "Met HiX kunnen wij de processen binnen SEIN verder optimaliseren. Hiermee ondersteunen we onze medewerkers om de werkzaamheden beter uit te oefenen en zijn we onze patiënten nog beter van dienst met onze expertise."

Over SEIN

SEIN is een vooruitstrevend expertisecentrum op het gebied van : epilepsie en slaapstoornissen . SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoeningen en stelt daarbij de mens centraal. Dit betekent onder meer dat SEIN aanspreekbaar, open en transparant is in de communicatie en voortdurend investeert in onderzoek om de beste behandelingen te kunnen geven.