MRC Aardenburg startte in april met een nieuw elektronisch patiëntendossier, HiX. Waarom viel de keuze op dit EPD? Welke voordelen levert dit op voor de behandelaren? En welke meerwaarde heeft HiX voor de revalidanten? We vragen het Nicole Jonker en Wessel Mulder, die samen het implementatieproject hebben geleid.

 

Waarom viel de keuze op HiX?

Jonker: "Wij willen met MRC kwalitatief hoogwaardige revalidatietrajecten leveren, met daarbij een toekomstbesteding ZIS/EPD. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: registratie aan de bron, reductie van foutgevoeligheid, interdisciplinaire revalidatiezorg en effectieve zorgcommunicatie. Tevens zijn wij een zorgbedrijf van Defensie dat de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen defensie wil vergroten."

Wessel vult aan: "Het past ook binnen het transitieprogramma voor de gezondheidszorg binnen defensie. Dit project - smart band aid -heeft onder meer als doel om de uitwisseling van medische gegevens in de militaire en civiele keten te verbeteren. Zo willen we meervoudig gebruik kunnen maken van eenmaal vastgelegde informatie. Ook willen we de informatie-uitwisseling met andere zorgbedrijven binnen defensie naar hoger plan trekken. Zij gebruiken HiX ook, wat meer mogelijkheden biedt om slimmer met die uitwisseling om te gaan."

 

Tijdens zo'n implementatie liggen er veel uitdagingen. Wat was de grootste, wat jullie betreft?

Mulder: "Het was vooral uitdagend  om de organisatie als geheel mee te krijgen in zo'n project. Het heeft een groot effect voor de medewerkers. Zo'n implementatie is geen ICT-project maar een organisatie-verandertraject. Er veranderen veel werkprocessen. Daar moesten we veel aandacht voor hebben. De impact is groot, maar dat zijn de voordelen ook, nadat iedereen gewend is."

Jonker: "Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vond de komst van ons nieuwe portaal spannend, op een leuke manier. Hierop kunnen de revalidanten veel zelf regelen, zoals afspraken maken en metingen invoeren. Ook kunnen zij hun eigen gegevens eenvoudig raadplegen. Het was een intensieve klus om te bepalen welke functionaliteiten we hiervoor wilden inrichten en hoe we die willen benutten. Ik moet zeggen: we hadden tijdens de gehele implementatie houvast aan het draaiboek van onze leverancier, waardoor we stapsgewijs konden werken aan de optimale inrichting van het EPD."

 

Wat merken de revalidanten van het nieuwe EPD?

Jonker: "Zij gaan voordelen ervaren. Om een voorbeeld te geven: de meeste revalidanten van nu willen graag hun revalidatierooster op de telefoon kunnen bekijken. Of thuis voorlichtingsmateriaal lezen over hun aandoening. Met HiX kunnen wij dit aanbieden. Daarin ligt meteen een mooie kwaliteitsslag, want doordat de revalidant beter voorbereid in behandelkamers komen, komen ook de gesprekken tussen de behandelaar en de revalidant sneller to-the-point. "

Mulder: "Door beter en slimmer met informatie om te gaan, voorkomen we ook dat bepaalde gegevens door ieder aangesloten zorgbedrijf binnen defensie steeds opnieuw uitgevraagd moeten worden aan dezelfde patiënt. Anderzijds biedt HiX ook de mogelijkheid om een integraal beeld van het dossier van de patiënt over te dragen via een portaaloplossing en straks ook via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Als wij beter met informatie omgaan en betere data analyses kunnen doen, verbetert ook de kwaliteit van zorg voor de revalidant. "

 

De samenwerking tussen de verschillende defensieonderdelen verbetert ook?

Mulder: "Ja, door betere standaarden voor informatie-uitwisseling te gebruiken, krijgen we gemakkelijker toegang tot informatie van andere zorgbedrijven binnen defensie. Tenminste, zolang dat past bij wat er binnen de wet- en regelgeving is toegestaan. Dat geldt ook voor de informatie-uitwisseling met andere zorginstellingen, buiten defensie om, waar onze revalidant behandeld wordt.

 

Met HiX beschikt MRC Aardenburg dus over een toekomstbestendig EPD dat aansluit op allerlei landelijke ontwikkelingen?

Mulder: "Ja, HiX gaat hier standaard in mee, waardoor het revalidatiecentrum ook qua beheer ontzorgd wordt. Daarnaast kunnen we samen met andere revalidatiecentra samen werken aan de doorontwikkeling van het EPD. Ook dát is een pluspunt."