"Samen zoveel mogelijk patiënten optimale zorg bieden"

Samenwerken en gegevens uitwisselen zijn dé manieren om de zorg naar een hoger niveau te tillen. Die conclusie klonk door in iedere presentatie op het Mobile Healthcare Congres, waar we onze bezoekers een inkijkje gaven in een aantal succesvolle samenwerkingsverbanden.

Na een gezamenlijke aftrap van de dag, met minister Ernst Kuipers, acht hoofdleraren en Nictiz in de hoofdrol, was het de beurt aan de standhouders om de nieuwste ontwikkelingen te tonen op de beursvloer. Tegelijkertijd konden de bezoekers zich in verschillende zalen laten informeren over samenwerkingsinitiatieven die leiden tot zinnige innovaties binnen de patiëntenzorg.


Samenwerken in de regio

In zaal Glow lieten Elisa Timmer-Voets van Maasstad ziekenhuis, Herbert Fetter van Morgens en George van Dijk van ChipSoft zien welke successen er zijn geboekt bij de samenwerking tussen elf ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland en Zeeland. Na de eerdere realisatie van de technische voorwaarden voor gegevensuitwisseling, focussen de ziekenhuizen in die regio zich nu op de agile doorontwikkeling van de inzage- en verwijsondersteuning en de opschaling van het aantal verwijsstromen en deelnemende ziekenhuizen, onafhankelijk van het EPD dat zij gebruiken.

Elisa Timmer-Voets: "Op dit moment hebben we meer dan 1 miljoen geregistreerde toestemmingen van patiënten om gegevens uit te wisselen tussen de deelnemende ziekenhuizen. Dat willen we verder uitbouwen, zodat we samen zoveel mogelijk patiënten optimale zorg kunnen bieden."

Herbert Fetter: "We verschuiven de aandacht van techniek naar proces. Ons hoofddoel is betere en efficiëntere gegevensuitwisseling en beschikbaarheid van informatie in de regio. We willen uiteindelijk alle verwijzingen digitaal ondersteunen, zodat er van elke verwezen patiënt informatie inzichtelijk is, dat gebruikers geëquipeerd zijn om de oplossing te gebruiken en dat we toe werken naar een regionale aanpak voor toekomstige implementaties."

Voor ziekenhuizen die op eenzelfde manier regionaal willen samenwerken, hebben Herbert en Elisa vanuit de regio een paar tips: "Werk samen met andere zorginstellingen om de toestemming van de patiënt te krijgen. Maak procesanalyses om de techniek en verwijsstromen daarop aan te laten sluiten en niet andersom. Betrek gebruikers op elk niveau, van baliemedewerker en secretaresse tot de arts, zodat de wensen vanuit de zorg zelf komen. Doe aan verwachtingsmanagement – het product is nog in ontwikkeling – en ga het gebruik vooral ervaren. Kortom: gewoon starten!"


BeterDichtbij in HiX

Sander Bijl, Chief Operations & Co-founder van BeterDichtbij, liet de beursbezoekers zien hoe de integratie van de app BeterDichtbij in elektronisch patiëntendossier HiX bijdraagt aan een sterk digitaal zorgecosysteem, effectieve zorgverleners en betere patiëntenzorg. Ook gaf hij een inkijkje in de huidige doorontwikkeling. Beide partijen werken aan de schaalbaarheid van de geïntegreerde oplossing, onder meer door te werken met doelpopulaties vanuit HiX en standaarden.

Daarnaast werken BeterDichtbij en ChipSoft samen aan de optimalisatie van de Single Sign On-integratie. Die zorgt ervoor dat de gebruiker slechts eenmaal hoeft in te loggen in HiX om daarmee ook toegang te krijgen tot BeterDichtbij. Ook ging Bijl samen met portaalexpert Guido Verasdonck dieper in op de ondersteuning van notificaties, waardoor patiënten binnen BeterDichtbij berichten kunnen ontvangen vanuit HiX. Bijl: "Door BeterDichtbij te integreren in HiX en intensief samen te werken met ChipSoft, vereenvoudigen we het contact tussen de patiënt en de professionals."

 

Begrijpelijk animaties in EPD

Een andere oplossing binnen HiX, die net als de integratie van BeterDichtbij direct waarde toevoegt voor de patiënt, zijn de multimediaoplossingen van Indiveo. In een heldere presentatie liet Ralph Koppers, algemeen directeur van Indiveo en longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden, zien hoe de samenwerking tussen ChipSoft en Indiveo leidt tot meer begrip bij patiënten.

Ralph Koppers: "Patiënten hebben via hun portaal toegang tot heldere uitleganimaties over hun zorg. De volledige Indiveo-bibliotheek is geautomatiseerd opgenomen in HiX, waardoor we ze kunnen koppelen aan afspraakcodes in het EPD. Zo kunnen we automatisch de juiste filmpjes - divi's – in het juiste portaal klaarzetten voor de patiënt. Met als positief gevolg dat er meer gebruik wordt gemaakt van e-consulten, minder fysieke consulten nodig zijn en aantoonbaar is welke informatie wanneer verzonden en bekeken is."

 

Gegevensuitwisseling: waar beginnen?

De laatste sessie in onze zaal werd verzorgd door Judith Bakker, die als senior adviseur namens Zorgkenners uit de doeken deed hoe je als zorginstelling het beste kunt beginnen met gegevensuitwisseling. Dit deed ze aan de hand van een casus met Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente, die meer dan 20% van hun patiëntenpopulatie gezamenlijk behandelen.

Judith Bakker: "Mijn belangrijkste tips: maak het medisch en verpleegkundig proces leidend en bepaal samen duidelijke kaders over de wijze waarop gegevens uitgewisseld worden. Let daarbij op de situatie waarin wordt gevraagd om het beschikbaar stellen of uitwisselen van gegevens. Een MDO-aanmelding vraagt iets anders in proces én gegevensset dan een klinische overname. Wees daarin praktisch in het bepalen wat je waar voor inzet, en dat kan alleen samen met de juiste disciplines uit het primair proces." 

 

Mobiel werken

Op de beursvloer was veel aandacht voor mobiel werken. Zorginstellingen zeggen steeds vaker 'mobile first' en dat bleek ook wel uit de interesse voor de apps van HiX Mobile. Deze maand komt HiX Mobile 3.5 uit. Hier vindt u meer informatie over de nieuwste versie.

Meer weten over de samenwerking in Zuid-Holland en Zeeland en de integratie van BeterDichtbij en Indiveo in HiX? Of bent u benieuwd naar de nieuwste features binnen de apps van HiX Mobile? Stuur een mail naar communicatie@chipsoft.nl en we brengen u graag op de hoogte.