Zó legt u de basis voor datagedreven zorg!

Wilt u meer halen uit alle data binnen uw zorginstelling? Dan bent u bij HiX Datawarehouse aan het juiste adres. Met gedreven dataspecialisten vormen we een kennispartner voor veel zorginstellingen met uiteenlopende vragen over data in de zorg. Twee van die specialisten zijn Arne Bleijs en Esther Timmer. In onze nieuwe mini-serie 'Datamodellen' stelt teamleider Matthijs Verschoor ze kort aan u voor en vertellen zij zelf over hun ambities voor de zorg: "Arne en Esther zijn dé experts op het gebied van onze datawarehouse-architectuur."

Arne (58) veert op wanneer hij praat over de techniek onder HiX Datawarehouse. "Ons datawarehouse bestaat uit meerdere lagen die elk een eigen functie hebben. Daarmee maken wij de enorme hoeveelheid data in ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX op een flexibele manier analyseerbaar."

Processen optimaliseren

De eerste stap is het integreren van de data uit het EPD in een zogeheten Data Vault. "Dat typeert HiX Datawarehouse", legt Arne uit. "We verzamelen en integreren al die zorgdata om daar vervolgens analytische modellen op te bouwen.

En dáár komt Esther (31) in the picture. Met haar achtergrond in de medische natuurwetenschappen en als BI'er vult zij haar collega perfect aan: "Grofweg is Arne de meest technische van ons twee. Ik richt me meer op het modelleren en de zorginhoud. Ik help de BI'ers bij het modelleren en interpreteren van de data in een bruikbare vorm: de vertaling van data naar informatie. De Raw Data Vault is het eerste verzamelpunt van de ruwe data uit HiX. Vervolgens hebben we de Business Vault, waarin de ruwe data centraal wordt geïnterpreteerd en verrijkt op basis van business logica, als brug naar de information marts. De information marts bieden tenslotte de informatie die uit de data te halen is. Deze geïnterpreteerde data worden vervolgens gepresenteerd in de vorm van standaard-content-rapportages en –kubussen, waarmee de eindgebruiker analyses uitvoert om zijn of haar proces te optimaliseren."

Voor zorginstellingen betekent dit, dat zij beschikken over rapportages en kubussen waarmee zij de data integraal kunnen analyseren. Esther: "We richten het zo in, dat zorginstellingen antwoord krijgen op informatievragen zoals 'wat voor zorg hebben we geleverd?', 'Hoe efficiënt is onze planning?', 'Hoe is de kwaliteit van onze zorg?' en diverse vragen over patiëntenpopulaties." Veel zorginstellingen hebben datagedreven zorg hoog op hun agenda staan. HiX datawarehouse helpt daar optimaal invulling aan te geven.

Veel flexibeler

Arne: "Wat HiX Datawarehouse uniek maakt, is dat het één centraal datawarehouse betreft waarin we alle zorgdata integreren, om vervolgens de relaties tussen de verschillende segmenten binnen HiX te kunnen bepalen en vast te leggen, nog vóór de analysestap. Die integraliteit kenmerkt ons datawarehouse en de Data Vault-methodiek. Dat betekent dat zorginstellingen met veel data werken, maar door de specifieke manier van dataopslag binnen Data Vault, waarbij data in kleine stukjes worden verdeeld, kunnen ze die gegevens handig hercombineren, zonder dat er een grote dataknoop ontstaat."

Welke voordelen dat oplevert voor de zorginstellingen? Arne: "Door onze manier van integreren kunnen zorginstellingen ook zelf information marts bouwen, die wij custom information marts noemen. Daarbij hoeven zij zich niet af te vragen hoe de back-end van HiX werkt. Anders gezegd: als onze datamodellen in die information marts niet afdoende zijn voor een zorginstelling, kunnen zij zelf doorbouwen bovenop de data die we al in de Data Vault hebben klaargezet."

BI-afdelingen ontlast

"Bij veranderingen in HiX – bijvoorbeeld als er innovaties worden uitgevoerd of nieuwe datastructuren ontstaan – beweegt het datawarehouse automatisch mee. Zo ontlasten we de BI-afdelingen binnen de zorginstellingen", vertelt Arne. "Bij een ander datawarehouse en een migratie naar een nieuwere HiX-versie, zouden zij veel rapportages opnieuw moeten bouwen. Ons datawarehouse beweegt direct op de wijzigingen binnen HiX mee, zodat zorginstellingen hun zorg en processen op dezelfde manier kunnen blijven analyseren." 

Naast de ondersteuning van de zorginstellingen die HiX Datawarehouse momenteel al benutten, werken Arne en Esther aan nieuwe stippen op de horizon. Arne: "Op dit moment kijk ik samen met klanten naar hoe zij ons datawarehouse kunnen integreren in hun eigen BI-omgeving. HiX is een datawarehouse voor de zorgdata uit HiX, maar zorginstellingen hebben ook bedrijfsondersteunende data, onderzoeksdata, opleidingsdata, enzovoorts. Onze gezamenlijke ambitie is dat die onderdelen niet als silo's naast elkaar staan, maar dat zij één geïntegreerd enterprise BI-landschap vormen. Samen met ons projectteam help ik klanten daarbij."

Mooiste innovaties door trial & error

Arne werkt ook veel samen met het ziekenhuis op Curaçao. "Zij hebben nog geen eigen BI-omgeving en huren online diensten in die data importeren vanuit HiX en financiële systemen. Zij hebben ons gevraagd om mee te denken hoe we dit met HiX Datawarehouse kunnen vormgeven. Dat is een heel leuk trial & error-traject. Zo ontstaan de mooiste innovaties."

Standaard content configureerbaar

Waar Esther met plezier op terugkijkt? "Ons product is een standaardproduct voor alle klanten, maar zorginstellingen werken natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Veel zorginstellingen vroegen dus om een manier om de interpretaties waar we het eerder over hadden configureerbaar te hebben via HiX, zodat ze onze standaard kunnen afstemmen op hun eigen werkwijze en informatiebehoefte. Dit was een ontzettend interessante puzzel omdat dit de hele breedte van ons product raakt. We willen natuurlijk iets maken dat flexibiliteit geeft, performt,  voor de klant begrijpelijk is én intuïtief werkt. Samen met collega's over de hele breedte van ons ontwikkelteam is het ons gelukt. Ik ben trots dat ik hier een belangrijk bijdrage aan kon leveren. De mogelijkheden worden door klanten enthousiast ontvangen."

Maatschappelijke impact

De perfectiedrang van Arne en Esther is kenmerkend voor alle dataspecialisten binnen ChipSoft. Esther: "In de zorg is goed werk (kunnen) leveren natuurlijk belangrijk en de werkdruk is hoog; alles moet goed op elkaar afgestemd zijn en soepel werken. In ons team vinden we het allemaal heel interessant om te werken aan systemen die kunnen helpen inefficiënte processen te verbeteren en fouten te voorkomen. Met HiX Datawarehouse zorgen wij ervoor dat zorginstellingen inzicht krijgen in hun verbeterpunten." Arne, tot slot: "Op deze manier maatschappelijke impact maken, geeft veel voldoening."

Arne en Esther, team HiX Datawarehouse
'Datamodellen' Arne Bleijs en Esther Timmer: "Met HiX Datawarehouse zorgen wij ervoor dat zorginstellingen inzicht krijgen in hun verbeterpunten."