De patiënten van ziekenhuis Nij Smellinghe kunnen via hun patiëntenportaal (HiX) de eigen radiologische beelden bekijken en delen met anderen. Dit gaat bijvoorbeeld om röntgenbeelden, echo's en beelden van de CT-scan. Deze beelden worden, via een link in het onderzoeksverslag in het patiëntenportaal, beveiligd getoond in het online programma MyVue van Philips. Nij Smellinghe bood de dienstverlening op kleine schaal al langer aan, maar breidt deze nu als eerste ziekenhuis uit en maakt toegang tot de beelden eenvoudiger.

Een duidelijk beeld

Patiënten van de Vaatpoli en de poliklinieken Orthopedie en Gynaecologie konden al hun radiologische beelden (en verslagen) via MyVue inzien. Deze patiënten krijgen letterlijk een duidelijker beeld van wat er met ze aan de hand is en stellen dat op prijs. Ook hun zorgverleners zijn enthousiast. Patiënten die zelf beschikken over hun onderzoeksresultaten en medische gegevens kunnen beter regie houden over hun eigen zorgtraject.

Toegankelijke zorg

Vanwege het succes breidt Nij Smellinghe de mogelijkheden uit. Daardoor kunnen alle patiënten van het ziekenhuis, zeven dagen na het onderzoek, via het portaal van HiX eigen radiologische beelden bekijken en per mail veilig delen met anderen. Het kan voor de behandeling bijvoorbeeld zinvol zijn om de beelden te delen met een zorgverlener, zoals de huisarts of een fysiotherapeut. Zwangere vrouwen kunnen de echobeelden van de zwangerschap al vijftien minuten na het onderzoek bekijken en per mail delen met bijvoorbeeld familie en naasten.

Patiënten hebben sinds december toegang tot de beelden via patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe, in plaats van rechtstreeks via MyVue zoals voorheen (zwangerschapsecho's wel rechtstreeks via MyVue). Hiermee verbetert de toegankelijkheid: patiënten vinden al hun medische gegevens van Nij Smellinghe overzichtelijk op één plek in het patiëntenportaal.

Snel delen, snel behandelen

Ook de specialisten van Nij Smellinghe gebruiken MyVue. Hiermee kunnen ze radiologische beelden veilig, gemakkelijk en snel doorsturen naar andere zorgverleners (buiten het ziekenhuis) als dat nodig is voor het verlenen van zorg. Het voordeel van snel delen is dat de andere zorgverlener direct de vervolgbehandeling kan bepalen of hierover kan meedenken. Zo werken we samen aan goede, veilige patiëntenzorg.