Met de keuze voor HiX zet het Jeroen Bosch Ziekenhuis de komende jaren sterk in op innovatie en efficiëntie. Het ziekenhuis optimaliseert met HiX de informatievoorziening rond de gehele patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek, waardoor alle zorgverleners en onderzoekers altijd over alle actuele patiëntinformatie beschikken. Dit komt zowel de zorg als de patiëntveiligheid ten goede.


Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur: "De ondertekening van het contract met ChipSoft geeft ons de mogelijkheid onze ambities als topklinisch ziekenhuis te realiseren: het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn. Een belangrijke stap waar we met z'n allen trots op zijn."


Toekomstbestendig ZIS/EPD

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis beschikt met HiX over één geïntegreerd ZIS/EPD. Met deze toekomstbestendige totaaloplossing voor onder meer dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth ondervinden zorgprofessionals en administratief medewerkers maximale steun tijdens hun werkproces. Daarbij krijgen zij hulp van innovatieve oplossingen om de zorg te stroomlijnen en de efficiëntie en patiëntveiligheid te waarborgen.


Gerichte oplossingen op ieder device

Op het gebied van vernieuwing en gebruiksvriendelijkheid is HiX uniek in zijn soort. Het ZIS/EPD biedt rol- en taakgerichte oplossingen op ieder type device, zodat zorgverleners voor alle situaties altijd de juiste mogelijkheden tot hun beschikking hebben. Daarbij hebben zij veel vrijheid om persoonlijke voorkeuren in te stellen. Doordat HiX ook medisch inhoudelijke content biedt, hebben zorgverleners altijd gegevens en functionaliteiten bij de hand die specifiek voor hun vakgebied van toepassing zijn. Door dit soort maatondersteuning houden zij meer tijd over voor het verlenen van zorg.


Wetenschappelijk onderzoek

Het JBZ profiteert met HiX ook van vernieuwende ICT-ondersteuning rondom wetenschappelijk onderzoek. Doordat de registratie, monitoring, financiële afhandeling en dataextractie binnen één geïntegreerd systeem plaatsvinden, heeft het JBZ altijd een totaaloverzicht van alle facetten die met onderzoek te maken hebben.


Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio 's-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in 's-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. 'Werken uit het hart' is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.