Groeiende personeelstekorten, stijgende patiëntenaantallen en de toenemende registratiedruk maken samenwerken in de zorg belangrijker dan ooit. Door ons elektronisch patiëntendossier HiX open te stellen via API's, kunnen andere aanbieders hun applicaties integreren met het EPD. Oók leveranciers van een ander EPD. Hierdoor krijgen zorgverleners vanuit hun natuurlijke workflow toegang tot meer informatie over hun patiënt. Diezelfde patiënt ontvangt én ervaart daardoor nóg betere zorg.

In combinatie met het EPD bieden veel applicaties een enorme meerwaarde voor zorgverleners en patiënten. Via ons open samenwerkingsplatform slaan de EPD-leverancier en de aanbieders van andere digitale zorgoplossingen de handen ineen. Zo ontstaat er een omvangrijk ecosysteem dat de samenwerking tussen apps, PGO's en het EPD tweezijdig, gestandaardiseerd én systeemonafhankelijk ondersteunt.


Apps in de praktijk

Functioneel betekent de aansluiting van een zorgapp via API's dat de gebruiker van het EPD HiX - vaak een arts of verpleegkundige - de digitale zorgapplicatie voorschrijft vanuit HiX. George van Dijk, als Manager Research & Development van ChipSoft verantwoordelijk voor de technische aansluiting: "Op basis van single sign on wordt de app gelanceerd, volledig binnen de HiX-applicatie, zodat de gebruiker geen extra applicatie hoeft te openen. Er is dus echt sprake van volledige integratie, waarbij enerzijds de patiëntgegevens vanuit HiX worden voorgevuld in de app en anderzijds de ingevulde gegevens in de app alerts triggeren in HiX, bijvoorbeeld wanneer de thuismeting van een patiënt een bepaalde grenswaarde overschrijdt."


Belangrijke uitgangspunten

Voor de aansluiting op het ecosysteem zijn drie uitgangspunten belangrijk, met name om het applicatielandschap overzichtelijk te houden: de ziekenhuisbehoefte staat voorop, de patiënten en zorgverleners moeten profiteren en er wordt gebruikgemaakt van gestandaardiseerde gegevens voor een duurzame, structurele oplossing.


Focus houden op het zorgproces

Het doel: meer hulp voor de zorgverlener en betere zorg voor de patiënt. Het middel: een uitgebreid ecosysteem rond het EPD, waarbinnen zinnige apps actief zijn en waarop leveranciers gemakkelijk kunnen aansluiten op basis van internationale standaarden. Van Dijk: "Daarbij verzorgen wij het beheer, het onderhoud en de beveiliging van de aansluitingen. Dit doen we altijd in samenspraak met de applicatieleverancier en andere betrokken partijen. Naast die aansluiting richten wij ons op de ondersteuning, zodat zorgverleners de applicatie optimaal kunnen gebruiken. Ook bieden we hulp bij eventuele storingen; wij zijn het eerste aanspreekpunt en nemen eventueel contact op met partijen om de storing te verhelpen. Daarmee ontzorgen we de ICT-afdelingen van de zorginstelling, die daardoor hun focus kunnen houden op het gebruik van de applicaties in het zorgproces."


Hoe ziet dit er dan technisch uit?

Van Dijk: "We verbinden de zorgapplicaties met het platform, een cloudproduct dat draait in Microsoft Azure. Dit samenwerkingsplatform verbindt het EPD met de buitenwereld door te openen op basis van de open standaarden waaronder o.a. XDS en FHIR. Op die manier maken we binnen het EPD de functionaliteiten beschikbaar die je buiten HiX kunt bedenken, zoals thuismonitoring, thuismetingen, ziektebegeleiding, ziektemanagement of communicatie."


Sluit u ook aan?

Met dit open platform profiteren zorgverleners van een gemakkelijk schaalbare oplossing om de samenwerking met andere partijen in de zorg te versnellen en te intensiveren. Deze partijen kunnen zorginstellingen zijn, maar ook PGO's en aanbieders van zorgapplicaties. Door eenmalig aan te sluiten, krijgen zorgprofessionals vanuit het EPD toegang tot de schat aan informatie die beschikbaar is in de zorgapplicaties die ook op het platform zijn aangesloten. Zo werken we samen met andere applicatieleveranciers en zorgprofessionals aan betere zorg.


Meer weten?