Chatbot Maya biedt de komende tijd hulp aan geopereerde patiënten in het nazorgtraject van de afdeling Bariatrie. Het Maasstad Ziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland dat via een chatrobotapp, geïntegreerd in EPD HiX, contact onderhoudt en patiënten monitort. Dit meldt het ziekenhuis op haar website.

Met behulp van de app wordt tijdens een pilotfase onderzocht of het nauw in contact staan met patiënten op afstand via een chatbot helpend is voor patiënten. Daarnaast moet blijken of Maya de werkdruk voor zorgverleners kan verlagen.

Efficiënte communicatie

Door gebruik te maken van de app, kunnen patiënten overal en op ieder moment van de dag vragen stellen. Michaël Roodzant, verpleegkundig specialist Bariatrie en Wouter Roosink, physician assistent Bariatrie, zijn bekend met de vragen van bariatriepatiënten en hebben op basis daarvan een algoritme geschreven. Dit is als gepersonaliseerde vragenlijst verwerkt in de app, waardoor Chatbot Maya tijdens de nazorgperiode op vaste tijdstippen automatisch contact opneemt met de patiënt. Aan de hand van de door de patiënt geformuleerde antwoorden, vormt Maya een beeld van het herstel van de patiënt. Deze beeldvorming wordt automatisch verwerkt in HiX, het elektronisch patiëntendossier dat gebruikt wordt in het Maasstad Ziekenhuis.

Alert!

Als uit de antwoorden van de patiënt blijkt dat het niet goed gaat met de patiënt, brengt Chatbot Maya de patiënt in contact met de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar ontvangt dan een alert in HiX en kan exact zien op welk gebied de patiënt meer ondersteuning nodig heeft. Er wordt vervolgens telefonisch contact opgenomen met de patiënt om verder uit te vragen en advies te geven. Maya vraagt standaard altijd aan het eind van een chatgesprek of de patiënt behoefte heeft aan contact met een verpleegkundige. Bij een bevestigend antwoord, neemt de verpleegkundige contact op met de patiënt.

Bariatriepatiënt mevrouw Kok: “Maya heeft me goed geholpen. Het gebruik is simpel en laagdrempelig. Gelukkig verliep bij mij het herstel voorspoedig, maar het idee dat ik haar hulp kan inschakelen als er wat aan de hand is, voelt geruststellend.”

Ontwikkeling en innovatie

“Tot nog toe zijn we positief over onze nieuwe collega Maya”, melden Roodzant en Roosink. Ze neemt taken van medewerkers succesvol over waardoor de werkdruk verlaagd wordt en patiënten zijn positief over haar ondersteuning. Daarnaast kent Maya verschillende talen, waardoor de toegankelijkheid van nazorg in ons ziekenhuis wordt vergroot.”

(bron: Maasstad Ziekenhuis)

Meer weten?