Na de uitbraak van COVID-19 kwam steeds vaker de wens naar voren om niet meer elke patiënt fysiek op de poli te screenen. In samenwerking met de gebruikersgroep Preoperatieve screening, onderdeel van het Innovatieplatform van ChipSoft, is daarom een nieuwe inrichting voor het preoperatieve proces ontwikkeld en uitgeleverd, gebaseerd op de meest recente ASA-richtlijnen.

Patiënten vullen hiermee op hun portaal de vragenlijst voor de preoperatieve screening in. Op basis van hun antwoorden toont het nieuwe dashboard 'Preoperatieve screenings' een gecalculeerde ASA-score op basis van een inzichtelijk algoritme. De PreOperatieve Screening (POS)-balie medewerker beoordeelt vanuit dit dashboard vervolgens of de patiënt fysiek moet komen of dat bijvoorbeeld een telefonisch consult volstaat. Daarnaast wordt tijdens de screening de reden voor ASA automatisch gevuld, op basis van de antwoorden die de patiënt geeft.

Reinier Tromp Meesters, anesthesioloog/CMIO bij Diakonessenhuis Utrecht en kartrekker van de nieuwe oplossing: "Toen ons ziekenhuis overstapte naar HiX met standaard content, heb ik in de gebruikersgroep aangegeven dat ik deze functionaliteit graag wilde ontwikkelen."

Overtuigd van meerwaarde

De anesthesioloog verdiepte zich in het verleden al in dit vraagstuk en kon daardoor de andere leden van de gebruikersgroep gemakkelijk overtuigen van de meerwaarde. Tromp Meesters: "Vervolgens hebben we samen dit prototype ontwikkeld. Daarbij hebben Johan de Jong (anesthesioloog, Deventer Ziekenhuis), Seppe Koopman (anesthesioloog, Maasstad Ziekenhuis), Jacqueline Vernooij (anesthesioloog, Rijnstate) en de consultants van ChipSoft een actieve rol vervuld."

Voorspellende modellen

De bedoeling is nu dat de nieuwe oplossing in alle standaard content zorginstellingen getest gaat worden. "We willen de inrichting valideren en verbeteringen aanbrengen. Als we ermee gaan werken, beschikken we over meer data en kunnen we dit model steeds beter maken. Daarna willen we gaan 'oogsten', dus voorspellende modellen maken voor o.a. postoperatieve complicaties en betere planning van verwachte ligduur in het ziekenhuis."

Winst voor patiënt

De winst voor patiënten ligt wat Tromp Meesters betreft zowel op het vlak van kwaliteit als efficiëntie. "Deze werkwijze leidt ertoe dat patiënten veel minder vaak fysiek naar de POS hoeven te komen. Dat scheelt hun veel tijd, dat scheelt hun werkgever tijd, het scheelt CO2-uitstoot omdat er minder vervoersbewegingen zijn en het scheelt de patiënt parkeerkosten."

Kwalitatief goed consult

Tromp Meesters verwacht dat nog maar 10 tot 15% van de patiënten die gescreend moeten worden daadwerkelijk fysiek naar de POS komt. "De anesthesioloog heeft daardoor meer tijd voor een kwalitatief goed consult en dat verhoogt de kwaliteit van zorg voor die patiënten die dat nodig hebben of daar behoefte aan hebben. Daarnaast heeft de patiënt op zijn portaal 24/7 veel betere informatie beschikbaar dan hij ooit fysiek van een anesthesioloog heeft gekregen." De toevoeging van voorlichtingsfilmpjes aan de patiënt-vragenlijst en aandacht voor Informed Consent (work in progress bij gebruikersgroep Zorgportaal, Guido Verasdonck) gaat daarbij verder helpen.

Efficiënter werken

De winst voor zorgverleners is de mogelijkheid om efficiënter te werken. Tromp Meesters: "Dat geldt zowel voor ondersteunend personeel - de balie en het secretariaat - als de anesthesioloog zelf. Wanneer je dit als zorginstelling goed gebruikt, kun je de bulk van de mensen in kortere tijd digitaal afhandelen. Het kan er zelfs voor zorgen dat je als zorginstelling kunt besparen op personeel."

Elkaar nodig

Tromp Meesters blikt nog even kort terug op de samenwerking die tot de innovatie heeft geleid. "Wij hebben een goed functionerende gebruikersgroep. Het is erg fijn en leuk om met deze groep samen te werken aan het verbeteren van de zorg. We hebben elkaar ook nodig: de zorgvloer heeft ICT-kennis nodig en de ICT-leveranciers hebben de zorgkennis nodig om het EPD (HiX) te kunnen verrijken. De nieuwe preoperatieve aanpak is hier een sprekend voorbeeld van. Zelfs een leek ziet dat dit een verbetering is."

Lees meer over deze feature in het Standaard Content Magazine.

Voor meer informatie over het Innovatieplatform van ChipSoft kunt u met ons contact opnemen via innovatieplatform@chipsoft.com.

Stuur ons een mail!