Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) geeft zorginnovatie een gezicht door over te stappen naar de standaard content-inrichting van het elektronische patiëntendossier (EPD) HiX.

Door te kiezen voor standaard content ervaren de zorgprofessionals van het ZMC straks optimale ICT-ondersteuning tijdens hun werkzaamheden. Bovendien geeft het ziekenhuis hiermee een stevige impuls aan belangrijke strategische thema's, zoals registratielastverlichting, patiëntparticipatie én digitale samenwerking met zorgpartners.

"Blij met belangrijke stap"

Anja Blonk, lid raad van de raad van bestuur van het ZMC: "Ik ben groot voorstander van standaardisering, ook op basis van mijn ervaringen in andere ziekenhuizen. Toen ik bij ZMC begon, zag ik al snel voor welke uitdagingen we staan op het gebied van digitalisering, wet- en regelgeving. Het was me duidelijk dat we die alleen met behulp van een standaard-content-inrichting het hoofd kunnen bieden. Ik ben blij dat we vandaag deze belangrijke stap kunnen nemen."

Zorginnovatie door standaard content

Het ZMC geeft zorginnovatie vorm door alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD gestructureerd aan te bieden. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot specialistische vragenlijsten, scorelijsten, complete order-workflows, ingebouwde richtlijnen, beslissingsondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om informatieaanleveringen te realiseren. Door die gestructureerde inhoud én de gestructureerde wijze waarop die inhoud continu wordt verrijkt, ontzorgt HiX het ZMC zowel zorginhoudelijk als bij de implementatie en het onderhoud van het EPD. Dit wordt gerealiseerd door innovaties van ChipSoft en door ervaringen van ziekenhuizen.

Registratielast omlaag

Het ZMC introduceert bij de overstap naar het vernieuwde EPD verschillende tools om de registratielast verminderen. Zo voeren de zorgverleners hun registraties binnen de standaard content gestructureerd in, aan de bron, waardoor registraties minder tijd kosten. Bovendien kunnen zij informatie in het EPD eenvoudiger delen met andere zorgverleners die bij de zorg van de patiënt betrokken zijn, binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.

Meer efficiëntie door nieuwe consultvoering  

De zorginnovatie krijgt ook invulling door een vernieuwde consultregistratie. Hierbij worden zorgprofessionals vanuit één EPD-scherm ondersteund. Doordat de verslaglegging gestructureerd wordt opgeslagen, zijn de gegevens direct breed beschikbaar voor andere zorgprofessionals die de patiënt behandelen, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek en informatieaanleveringen.

Patiënt in de regie

De patiënten profiteren online mee van de zorginnovatie die het ZMC doorvoert. Doordat de artsen hun bevindingen grotendeels gestructureerd vastleggen, beschikken de patiënten over een rijk gevuld portaal. Door de aanwezigheid van patiëntgericht voorlichtingsmateriaal en mogelijkheden om zelf online afspraken te maken, kunnen zij meer de regie voeren over hun eigen zorgproces. Het portaal ondersteunt de patiënten bovendien bij het uitwisselen van gegevens tussen het ziekenhuis en hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Meer nieuws lezen?