Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond geeft de ambities op het gebied van zorginnovatie een stevige impuls met de gestandaardiseerde versie van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX.

Het nieuwe EPD biedt Laurentius de tools om strategische doelen te behalen, waarbij artsen zich kunnen focussen op de patiënt, de patiënten meer regie krijgen over hun eigen zorgtraject en data binnen HiX optimaal kan worden benut om te sturen op thema's als zorgkwaliteit en -capaciteit.

Zorginnovatie

Door de keuze voor de volledig gestandaardiseerde versie van HiX maakt Laurentius een flinke sprong op het gebied van zorginnovatie. Met deze nieuwe versie krijgen de zorgmedewerkers een andere manier van verslaglegging met complete order-workflows, en koppelingen voor verplichte informatieaanleveringen. Door deze structuur én de gestructureerde wijze waarop de content voortdurend wordt verrijkt, wordt het ziekenhuis zowel zorginhoudelijk als bij het EPD-onderhoud ontzorgd.

Uitwisseling met andere zorginstellingen

Voor de zorgverleners van Laurentius betekent de nieuwe versie van HiX een vermindering van de registratielast. Zij krijgen op hun pc, laptop of mobiele device gebruiksvriendelijke functionaliteiten aangereikt die optimaal aansluiten bij hun rol binnen het zorgproces. De uitwisseling met andere zorginstellingen zal verbeteren.

Mijn LZR

Met het vernieuwde patiëntenportaal Mijn.LZR krijgen patiënten nog meer de regie over hun eigen zorg en vermindert de registratielast voor zorgprofessionals.. Zo zijn er diverse metingen die de patiënt thuis kan uitvoeren om de uitslagen vervolgens via het portaal zelf in HiX te registreren.

Frank Soons, manager ICT: "Na deze grote migratie naar HiX 6.3 beschikken we in Laurentius weer over alle nieuwe mogelijkheden die met name de informatie uitwisseling met andere instellingen en de patiënt verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik gaan maken van 'HiX mobile' waardoor de professional overal beschikt over relevante informatie."

Meer weten?