Ziekenhuis Rivierenland is een van de elf Nederlandse ziekenhuizen die geaccrediteerd zijn door de Joint Commission International (JCI). Een van de succesfactoren, zegt Marc Hendriks, is elektronisch patiëntendossier HiX.

Waar Ziekenhuis Rivierenland bij de initiële accreditatie in 2018 nog veel op- en aanmerkingen kreeg over de organisatie van de patiënteninformatie, ontving het ziekenhuis bij de heraccreditatie in november 2022 louter complimenten.
Hendriks: "Het verschil is dat we in 2018 nog een lappendeken hadden aan systemen, waarin we gegevens meervoudig invoerden omdat ze niet automatisch werden overgenomen. JCI zag dat als een risico op verkeerde informatie en verlies van informatie." De overstap naar HiX, die een jaar na de accreditatie gepland stond, bracht uitkomst. "Die overstap naar een geïntegreerd EPD bleek van belang voor de initiële accreditatie. Zonder dat plan, weet ik niet zeker of JCI ons in 2018 geaccrediteerd had."

Stap naar HiX werpt vruchten af

Eén dag na het behalen van de initiële accreditatie (2018) startte Rivierenland de implementatiewerkzaamheden voor HiX. Hendriks: "Die overstap heeft zijn vruchten afgeworpen, want vier jaar later, bij de heraccreditatie, kregen we geen enkele verbeterpunt te horen over de borging van onze patiënteninformatie. We kregen louter complimenten. De auditoren waren onder de indruk en benadrukte dat we een goed en geïntegreerd zorgregistratiesysteem hebben."

JCI keek tijdens de audit onder andere of de dossiervoering binnen Ziekenhuis Rivierenland compleet en veilig was. Hendriks: "Denk bijvoorbeeld aan momenten van overdrachten tussen verschillende afdelingen en professionals. Doordat wij nu een geïntegreerd dossier hebben, kunnen wij goed aantonen dat we voldoen aan alle normen. Belangrijke gegevens, zoals bijvoorbeeld behandelbeperkingen en allergieën, zijn na eenmalige registratie op alle relevante plekken in het dossier beschikbaar. Bovendien zorgt de gestructureerde registratiewijze binnen HiX dat het onttrekken van informatie naar het patiëntenportaal en het zorgverlenersportaal veilig verloopt."

Vertrouwen in volgende accreditatieronde

Over drie jaar volgt een nieuwe accreditatieronde. "November 2025 worden we opnieuw getoetst", vertelt Hendriks, die ook deze accreditatie met vertrouwen tegemoetziet. "In de tussentijd komen er ongetwijfeld nieuwe uitdagingen bij. Tussen de accreditatie van 2018 en 2022 zat ook al een flink verschil, want het JCI-normenboek ontwikkelt zich uiteraard ook. De spreekwoordelijke lat stijgt mee met de tijdsgeest en de nieuwe mogelijkheden en inzichten."

Factoren die in 2025 een grote rol gaan spelen, zijn volgens Hendriks de tijdloosheid en locatieloosheid bij de beschikbaarheid van informatie. "De JCI-accreditatie is nu nog geënt op ziekenhuizen en de overdracht van gegevens naar en vanaf de ziekenhuizen naar andere zorgaanbieders, maar ik verwacht dat het accreditatiesysteem meegaat met de tijd en dat het normenkader meer afgestemd wordt op transmurale zorg en ketenzorg. Al weet je niet of dit in de rest van de wereld - JCI is een wereldwijde accreditatie - net zo'n vlucht neemt als in Nederland. Feit is dat we te maken krijgen met aanvullende eisen, maar met HiX en de gezamenlijke ontwikkeling met partners binnen de zorg verwacht ik dat we ook die accreditatie gaan behalen."