Door slimme intregraties van digitale zorgapps in het huisartseninformatiesysteem (HIS) vermindert de druk op huisartsen. En die registratielastvermindering is hard nodig, want huisartsen krijgen steeds meer taken naar zich toe die van oudsher bij het ziekenhuis werden belegd. Met de integratie van digitale zorgapplicaties zoals Luscii Praktijk in HiX wordt ingespeeld op de uitdagingen van de zorg en ervaart de huisarts minder registratielast én een versnelling in het werkproces.

Digitale zorgapplicaties worden al veelvuldig gebruikt in ziekenhuizen. Vooral door de integratie in het EPD blijken ze van enorme meerwaarde voor patiënt en zorgprofessional. Zo worden patiënten met hartfalen of COPD op afstand gevolgd, maken ziekenhuizen gebruik van de keuzehulpen van PatiëntPlus en helpt de MSmonitor van Curavista bij de begeleiding van MS-patiënten. Al in 2018 werd de Thuismeten App van Luscii volledig geïntegreerd in HiX, waardoor zorgverleners in de 'app-bibliotheek' kunnen kiezen uit meer dan veertig bewezen en door zorgprofessionals ontwikkelde thuismonitoringprogramma's.

Vraag van huisartsen

Door de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn vragen huisartsen nu ook nadrukkelijker om digitale zorgapplicaties die direct vanuit hun HIS beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld om apps voor te schrijven waarmee patiënten zelf thuismetingen kunnen doen en registreren. Patiënten krijgen hierdoor meer regie, hoeven daardoor minder vaak naar de huisarts toe te gaan en de arts kan daardoor meer aandacht besteden aan patiënten die wél fysieke zorg nodig hebben.

Dat de vraag om integratie van digitale apps steeds vaker bij de huisartsen vandaan komt, merkt ook Daan Dohmen, die hier met de integratie van zijn app Luscii Praktijk in HiX voor huisartsenzorg op inspeelt. Dohmen: "Zo'n 85% van de ziekenhuizen in Nederland gebruikt Luscii en er was steeds meer vraag vanuit huisartsen. Ook in het kader van het integraal zorgakkoord, dat regionale samenwerking heel erg stimuleert."

Aanbieden van zelfmanagement

Luscii Praktijk moest van de huisartsen wel aan een aantal eisen voldoen: "Waar in de ziekenhuizen de nadruk heel erg op thuismonitoring ligt, zie je dat huisartsen zelfmanagement willen aanbieden, waarbij patiënten zichzelf leren te helpen. De huisartsen willen hiervoor een oplossing die in het HIS integreert, want ze willen er geen system naast hebben. Daarnaast moeten patiënten niet van app hoeven te wisselen als ze in het ziekenhuis klaar zijn en daarna naar de huisarts gaan. Op één of andere manier moet er een verbinding mogelijk zijn."

App binnen vertrouwde werkproces

Door de integratie van apps in het HIS krijgen zorgverleners meer informatie beschikbaar zonder dat het hen extra tijd kost. Huisartsen schrijven de app voor vanuit hun vertrouwde werkomgeving, binnen hun gebruikelijke werkproces, zonder dat zij hoeven te switchen van scherm of applicatie en zonder dat zij de patiënten apart in, bijvoorbeeld Luscii Praktijk, hoeven aan te melden. Dohmen: "De integratie neemt al die extra handelingen weg. We werken op basis van een duurzame integratie, waardoor we, als er nieuwe wensen komen of als er nieuwe ontwikkelingen zijn, gemakkelijk kunnen opschalen."

"Omdat die integratie er in HiX al is vanuit de ziekenhuizen, kunnen we dit naadloos laten doorlopen naar de huisartsenpraktijk. Dat is heel mooi", vertelt Dohmen. "In die integratie is het mogelijk om enerzijds direct toegang te krijgen tot Luscii via het dashboard in HiX, maar ook om alerts vanuit Luscii meteen op de werklijst te zetten van de arts. Die hoeft het HIS niet te verlaten en heeft hiervanuit direct toegang tot Luscii, om eventuele alerts af te handelen."

Acceptatie als grootste uitdaging

De animo onder patiënten om apps te gebruiken, is altijd al hoog geweest, meent Dohmen. "Het probleem is zelden tot nooit dat patiënten niet willen, want voor hen is de reward direct merkbaar. Ze hoeven niet meer naar het ziekenhuis of de huisarts, waar heel veel mensen toch niet op zitten te wachten. Natuurlijk zijn er ook groepen patiënten die er niet mee overweg kunnen of willen, maar de grootste uitdaging is de acceptatie onder de zorgverleners, al is daar sinds corona al enorm veel in veranderd. Veel ziekenhuizen en huisartsen werken al met een of andere vorm van monitoring en hebben gezien welke toegevoegde waarde dit oplevert."

"De eerstelijnszorg wil graag kunnen samenwerken met ziekenhuizen," merkt Dohmen. "Die samenwerking kan allerlei vormen hebben. Dat kunnen onderlinge verwijzingen zijn, waarbij de data in HiX behouden blijft maar waarbij een ander protocol gaat gelden voor thuismeten. Maar die samenwerking kan ook bestaan uit monitoringcentra die de eerste meldingen ontvangen, waarna die meldingen gedistribueerd worden naar een zorggroep of het ziekenhuis."

Samenwerken met open systeem

De wereld ligt open voor de integratie van digitale apps in het HIS. De dogma dat HiX niet 'open' zou zijn, wil Dohmen graag ontkrachten. "Ik denk dat de samenwerking tussen Luscii en ChipSoft juist een van de redenen is dat onze oplossing zo succesvol is in de ziekenhuizen. Voor ziekenhuizen was integratie in het EPD een harde voorwaarde en diezelfde voorwaarde ligt er vanuit het HIS ook. Neem niet zomaar van een ander aan dat iets niet kan. Leg zélf contact en ontdek de mogelijheden. Wij hebben gemerkt dat er juist heel veel bereidheid is. Door samen op te trekken hebben we onze relatie alleen maar verder uitgebreid."

Luscii Praktijk heeft inmiddels thuismeetprogramma's voor diabetes, hartfalen, astma, COPD en hypertensie. "Daarbij vragen we op gezette tijden, op basis van de NHG richtlijnen, aan patiënten hoe het met ze gaat, de bloeddruk te meten, andere metingen te doen en op een aantal vragen antwoord te geven. Maar in plaats van dat altijd automatisch te koppelen aan een alert als iets niet goed is, zit er eigenlijk een stap tussen, waarbij de huisarts op basis van informatie van thuisarts.nl zelfzorgadvies geeft aan de patiënt. Daarmee leer je in feite de patiënt zichzelf te helpen, is de huisarts minder tijd kwijt, maar biedt die wel adequate begeleiding. En dat is aangevuld met e-learning in die app die de patiënten coacht. Zo leert de patiënt over zijn ziekte en krijgt hij adviezen om zijn of haar leefstijl aan te passen."

Wilt u een app in uw HIS?

Bent u werkzaam in de eerste lijn en wilt u graag profiteren van geïntegreerde zorgapplicaties in uw HIS? Wij helpen u graag verder via communicatie@chipsoft.com.

Uw digitale app integreren?

Wilt u net als Luscii uw app integreren in HiX voor de huisartsenzorg? Dan zijn drie uitgangspunten belangrijk: de zorgbehoefte staat voorop, de patiënten én de huisartsen moeten ervan profiteren en uw oplossing maakt gebruik van gestandaardiseerde gegevens voor een duurzame, structurele oplossing. Stuur een mail naar communicatie@chipsoft.com en ontdek alle mogelijkheden.

Stuur ons een mail!